opener
Boka demo
Country

Våra utbildningar i lärplattformen InfoMentor

Vi vill att ert användande av InfoMentor ska utvecklas och erbjuder därför flera olika utbildningar som passar oavsett om ni har använt InfoMentor i flera år eller ni är alldeles nya. För er som ska uppgradera till nya InfoMentor erbjuder vi möjlighet att gå våra öppna utbildningar i Kristianstad och Stockholm.
För nya kunder samt för er som uppgraderat till nya InfoMentor rekommenderar vi vår certifieringsutbildning med ett komplett utbildningspaket för att garantera hög användning och bättre resultat.
Klicka på respektive utbildning för mer information.

Har ni nya administratörer på er skola eller i er kommun?

Nu kör vi igång med öppna utbildningar för administratörer i Kristianstad 11/10 och 15/11 (13.00-16.00) och i Stockholm 13/10 och 17/11 (kl 09.00-12.00). Se mer information nedan.

Projektmöte med en kommun

Projektmöte med en kommun

När man kör igång med InfoMentor börjar också ett förändringsarbete i organisationen. Med denna utbildning får du hjälp med att planera och organisera införandet av InfoMentor i din kommun.

Vi har lärt oss att kvalitén i processen kring införandet är avgörande för att resultatet ska leda till skolutveckling. I detta arbete är projektmötet avgörande. I mötet går vi igenom vår mall för projektplanering och fokuserar på de punkter som är avgörande. Vi bidrar också med erfarenheter kring hur man tänker och gör i andra kommuner där man använder InfoMentor. När man startar med InfoMentor startar man inte bara med att använda en lärplattform för administration, kommunikation och/eller digital elevdokumentation utan också ett förändringsarbete i organisationen. Kvalitén i processen kring införandet och genomförandet är direkt avgörande för att resultatet ska leda till skolutveckling i verksamheten. Det är därför viktigt att det inledningsvis finns en samsyn kring vad man vill åstadkomma samt hur införandet av InfoMentor ska organiseras och genomföras.

Utbildningsform
Seminarium och workshop.

Omfattning
4 timmar inklusive pauser.

Målgrupp
Den projektgrupp som ska ansvara för införandet av InfoMentor i kommunen.

Pris
Kontakta oss för en offert. Använd gärna formuläret nedan.

Intresserad av denna utbildning?

Fyll i nedanstående formulär så kontaktar vi dig inom kort.

Projektmöte med enskild skola/förskola

Projektmöte med enskild skola/förskola

När man kör igång med InfoMentor börjar också ett förändringsarbete i organisationen. Vi har lärt oss att kvalitén i processen kring införandet är avgörande för att resultatet ska leda till skolutveckling. I detta arbetet är projektmötet avgörande. I mötet går vi igenom vår mall för projektplanering och fokuserar på de punkter som är avgörande. Vi bidrar också med erfarenheter kring hur man tänker och gör på andra skolor där man använder InfoMentor. Under projektmötet diskuterar vi era behov av en lärplattform och hur ni kan använda funktionerna i InfoMentor för att tillgodose dessa behov. Vi går igenom den mall för projektplanering som InfoMentor har tagit fram för att ni ska komma igång på bästa sätt. I planen beskriver vi steg för steg vad som behöver göras i olika skeden av införandet samt hur ansvaret för olika delar kan fördelas. I arbetet med planen sätter vi samtidigt fokus på det som är avgörande för att ni ska lyckas med införandet på bästa sätt. Under projektmötet finns stort utrymme för frågor och diskussion och vi delar också med oss av erfarenheter av hur man har gjort och tänkt i andra skolor och kommuner i samband med införandet av InfoMentor.

Utbildningsform
Seminarium och workshop.

Omfattning
4 timmar inklusive pauser.

Målgrupp
Den projektgrupp som ska ansvara för införandet av InfoMentor på skolan.

Pris
Kontakta oss för en offert. Använd gärna formuläret nedan.

Intresserad av denna utbildning?

Fyll i nedanstående formulär så kontaktar vi dig inom kort.

Öppen utbildning för administratörer

Öppen utbildning för administratörer i Kristianstad och Stockholm

Vi erbjuder öppna utbildningar i både Kristianstad och Stockholm för dig som är ny administratör på skola eller kommun. Utbildningen ger en grund för alla som ska administrera funktionerna i InfoMentor. Vi fokuserar innehållet på de funktioner som skolan/kommunen har valt att använda och detta bestäms i samband med bokning av kursen. Deltagarna genomför praktiska övningsuppgifter i en demoversion av lärplattformen och detta varvas med genomgångar och diskussioner om hur funktionerna kan användas i förhållande till skolans uppdrag och olika styrdokument. Utbildningen innehåller också konkreta tips och råd samt material som kan användas när användarstödjarna ska förmedla sina kunskaper till sina kollegor på skolan. Utbildningsledaren bidrar också med erfarenheter av hur man tänker och gör på andra skolor och i andra kommuner där man använder InfoMentor.

Omfattning
3 timmar inklusive paus.

Målgrupp
De personer som ska administrera InfoMentor lokalt på skolan eller i kommunen. Det kan vara lärare och/eller administrativ personal och/eller IT-personal.

Pris
1.695 kr/person (exkl. moms). Fika ingår.

Anmäl dig till öppen utbildning

Vi vill ha din anmälan senast två veckor före varje utbildningstillfälle. Antalet platser är begränsat så var ute i god tid med din anmälan. Anmälan är bindande men inte personlig och vi förbehåller oss rätten att avboka utbildningen vid för få anmälningar. Det är viktigt att deltagare tar med egen dator med möjlighet till trådlös uppkoppling mot Internet.

Grundkurs för administratörer

Grundkurs för administratörer

Utbildningen ger en grund för alla som ska administrera funktionerna i InfoMentor. Vi fokuserar innehållet på de funktioner som skolan/kommunen har valt att använda och detta bestäms i samband med bokning av kursen. Deltagarna genomför praktiska övningsuppgifter i en demoversion av lärplattformen och detta varvas med genomgångar och diskussioner om hur funktionerna kan användas i förhållande till skolans uppdrag och olika styrdokument. Utbildningen innehåller också konkreta tips och råd samt material som kan användas när användarstödjarna ska förmedla sina kunskaper till sina kollegor på skolan. Utbildningsledaren bidrar också med erfarenheter av hur man tänker och gör på andra skolor och i andra kommuner där man använder InfoMentor.

Utbildningsform
Workshop.

Omfattning
4 timmar inklusive pauser.

Målgrupp
De personer som ska administrera InfoMentor lokalt på skolan eller i kommunen. Det kan vara lärare och/eller administrativ personal och/eller IT-personal.

Max antal deltagare
För att kunna hålla hög kvalité på utbildningen finns det plats för max 16 deltagare.

Pris
Kontakta oss för en offert. Använd gärna formuläret nedan.

Intresserad av denna utbildning?

Fyll i nedanstående formulär så kontaktar vi dig inom kort.

Grundkurs för användare

Grundkurs för användare

Utbildningen ger en grund för alla som ska komma igång och använda nya InfoMentor. Vi fokuserar på de funktioner som skolan/kommunen har valt att använda. Deltagarna jobbar med praktiska övningsuppgifter i en demoversion varvat med genomgångar och diskussioner om hur funktionerna kan användas för skolans uppdrag enligt styrdokumenten. Utbildningen innehåller konkreta tips och råd samt material som kan användas när användarstödjarna ska förmedla sina kunskaper till sina kollegor. I denna utbildning ger vi samtliga deltagare en första inblick i nya InfoMentors alla delar och funktioner. Hur är InfoMentor uppbyggd och vad kan du göra som pedagog, elev och vårdnadshavare i InfoMentor? Vi går igenom moment som kommunikation via e-post och sms, frånvarohantering, kalender, schema, nyheter samt hur man skapar ett kunskapsrum med planering för bedömning. Denna utbildning ger grunderna samt en ordentlig ”kickstart” för att komma igång med InfoMentor som lärplattform.

Utbildningsform
Kombinerad föreläsning med workshop i Kristianstad, Stockholm eller på plats hos er.

Omfattning
4 timmar inklusive fikapaus.

Målgrupp
Pedagoger och förstelärare. De lärare som ska fungera som användarstödjare och utbilda och handleda sina kollegor på skolan. Skolledningen och den eller de personer som kommer administrera programvaran lokalt på skolan eller i kommunen ska också delta.

Pris
1495:-/deltagare i öppen utbildning (se datum här nedan och i vår utbildningskalender)
Vill ni att vi kommer ut till er och håller utbildning? Inga problem! Kontakta oss för en offert. Använd gärna formuläret nedan.

Öppna utbildningar
Tisd 13/9 kl 13.00-16.00 i Kristianstad
Tors 15/9 kl 09.00-12.00 i Stockholm
Tisd 11/10 kl 13.00-16.00 i Kristianstad
Tors 13/10 kl 09.00-12.00 i Stockholm
Tisd 15/11 kl 13.00-16.00 i Kristianstad
Tors 17/11 kl 09.00-12.00 i Stockholm

Intresserad av denna utbildning?

Fyll i nedanstående formulär så kontaktar vi dig inom kort.

Fördjupningskurs för användare

Fördjupningskurs nya InfoMentor för användare
– från planering till bedömning

I denna utbildning går vi in på djupet i InfoMentors kunskapsrum där man gör planeringar med utgångspunkt i läroplanen för att senare kunna göra bedömningar. Vi går noggrant igenom kunskapsrummets alla delar såsom tidslinje, uppgifter, delmoment, enkäter, digitala prov och bedömningsmatriser. Vi för en pedagogisk dialog hur man kan arbeta med InfoMentor som stöd i planerandet av sin undervisning. I denna utbildning tar vi också upp på vilka olika sätt man kan göra bedömningar på elever genom InfoMentor.

Utbildningsform
Kombinerad föreläsning med workshop.

Omfattning
 4 timmar inklusive fikapaus.

Målgrupp
Pedagoger och förstelärare.

Pris
Kontakta oss för en offert. Använd gärna formuläret nedan.

Intresserad av denna utbildning?

Fyll i nedanstående formulär så kontaktar vi dig inom kort.

Skapardag för användare

Skapardag för användare

Vi skapar planeringar för bedömning och dokumentation i nya InfoMentor. Tillsammans med kursledaren skapar vi kunskapsrum, uppgifter, delmoment samt förbereder kommunikationen med elever och vårdnadshavare samt bedömningen. I utbildning tar deltagarna med sig material för att tillsammans med kursledaren färdigställa arbetsområden och uppgifter som ska genomföras i undervisningen.

Utbildningsform
Workshop.

Omfattning
4 timmar inklusive fikapaus.

Målgrupp
Pedagoger och förstelärare.

Pris
Kontakta oss för en offert. Använd gärna formuläret nedan.

Intresserad av denna utbildning?

Fyll i nedanstående formulär så kontaktar vi dig inom kort.

Interaktiv lärplattform

Interaktiv lärplattform

Väv ihop InfoMentor med din interaktiva mjukvara. Gör din undervisning ännu bättre genom att skapa interaktiva pedagogiska planeringar som du sedan använder för bedömning mot kunskapskraven. I denna utbildning kombinerar vi din interaktiva lösning och mjukvara med din lärplattform från InfoMentor. Vi skapar och förbereder pedagogiska planeringar för bedömning mot kunskapskraven i InfoMentors kunskapsrum. Till detta skapar vi lektionsmaterial och planeringar i din interaktiva mjukvara och väver ihop detta till ett mycket stark paket. Vi har även möjlighet att skapa uppgifter och material till barnen/eleverna som vi kommunicerar ut via InfoMentor och som de sedan kan arbeta med på t ex en iPad eller dator.

Utbildningsform
Kombinerad föreläsning med workshop, eget arbete och lektionsplanering.

Omfattning
6 timmar inklusive pauser.

Målgrupp
Pedagoger, användarstödjare och förstelärare.

Pris
Kontakta oss för en offert. Använd gärna formuläret nedan.

Intresserad av denna utbildning?

Fyll i nedanstående formulär så kontaktar vi dig inom kort.

Certifieringsutbildning (Det kompletta paketet)

Bli certifierad i InfoMentor och utveckla undervisningen

Inspiration, konkreta tips och verktyg för att utveckla undervisningen och göra pedagogiska planeringar för bedömning mot kunskapskraven. Efter utbildningen har varje deltagare en helhetssyn över InfoMentor, pedagogiska planeringar till sin undervisning, gjort bedömningar mot kunskapskraven, underlag för resultatanalys samt ett certifikat från InfoMentor.

Utbildningsform
Kombinerad föreläsning med workshop

Omfattning
4 tillfällen à 4 timmar

Målgrupp
Pedagoger och förstelärare. Du som genomfört utbildningen kommer att bli certifierad i InfoMentor och därigenom en budbärare och bollplank för kollegor.

Pris
Kontakta oss för en offert. Använd gärna formuläret nedan.

Innehåll
Kommunikation, samarbete, kalenderhändelser, portfolio, kunskapsrum, bedömning, elevperspektiv, uppgifter och material. Under (4) fyra halvdagar lär vi oss samtliga processer i InfoMentor och fokuserar extra på den pedagogiska planeringen för bedömning mot kunskapskraven. Vi bygger upp utbildningen steg för steg och går djupare och grundligare in i detaljer efterhand. De olika stegen i utbildningen kommer att genomföras med 2-4 veckors mellanrum och med ”läxor” och uppgifter att lösa mellan varje steg. Vid komplett genomförd utbildning och ett godkännande från utbildningsledaren kommer du att få ett certifikat som ett bevis på dina kunskaper i InfoMentor.

Steg 1 – ”Kom-igång” utbildning (fritt antal deltagare)
Vi går igenom grunderna i InfoMentor, t ex hantering av frånvaro, e-post, sms, kalender, nyheter, kunskapsrum mm.

Steg 2 – Fördjupningskurs (max 15 deltagare)
Vi fördjupar kunskaperna framför allt kring kunskapsrummet, det vill säga den pedagogiska planeringen för bedömning mot kunskapskraven. Vi går grundligt igenom alla delar på vägen från planering till bedömning samt kommunikation och samarbete med elever och vårdnadshavare.

Steg 3 – Skapardag (max 15 deltagare)
Deltagarna skapar pedagogiska planeringar i aktuella ämnen och kurser. Tillsammans med utbildningsledaren brainstormar vi och skapar planeringar, uppgifter och material för pedagogerna i deras aktuella ämnen.

Steg 4 – Analys och certifiering (max 15 deltagare + skolledare och administratörer)
Vi fokuserar på att sammanfatta det vi har gjort och lärt oss samt analysera uppnådda resultat i systemet. På vilket eller vilka sätt har resultaten förändrats under utbildningens gång? I denna kurs vill vi även ha med skolledare och administratörer.

BONUS!
Samtliga deltagare som har genomgått vår certifieringsutbildning kommer kontinuerligt att få våra nyhetsutskick med tips och trix samt nyheter och idéer. Vidare kommer man att erbjudas fri entré till våra pedagogiska caféer som anordnas på olika platser under året, t ex våra användarträffar. Dessutom får man en fri licens i 1 år på InfoMentor Coach – vår nya app- och webblösning för lektionsobservationer (värde 1.950 kr)

Intresserad av denna utbildning?

Fyll i nedanstående formulär så kontaktar vi dig inom kort.

© InfoMentor 2016 / En hemsida från Bravissimo