Boka demo
Country
Choose country:

Var femte portion skolmat slängs – varje dag!

460 miljoner måltider lagas och serveras i den svenska förskolan och grundskolan, varje år. Minst 20 procent är överproduktion, alltså lagad till barn som är sjuka eller lediga och hamnar därför rakt i soptunnan. Det motsvarar minst 92 miljoner måltider. Råvaruvärdet av denna mat är drygt 600 miljoner kronor, men det egentliga värdet är ännu mer.

InfoMentor Måltidsoptimering

Minska matsvinnet med upp till 20 procent

Med InfoMentor Måltidsoptimering för grundskolan och gymnasieskolan finns underlag för bättre måltidsplanering. Information till köket gör att de i god tid kan anpassa hur mycket mat som ska lagas. Bara genom att ha koll på hur många som ska äta, dag för dag, kan matsvinnet minska med upp till 20 procent! Det handlar om råvaror som annars bara skulle slängas. Istället kan dessa relativt enkelt omfördelas till en högre råvarukvalitet, användas till skolfrukost eller fri frukt. Förutom den tekniska lösningen består tjänsten även av en utbildningsdel, som hålls av InfoMentor och vår samarbetspartner QualiFare.

Matsvinnet minskar – Köket får tid på sig att slutjustera produktionen av mat. Istället för att laga mat som slängs, omdirigeras samma förmiddag minst 20 procent.

Lättare att nå de ”gröna målen” – Verksamhetens ”gröna mål” är lättare att nå och miljöbelastningen minskar när överproduktion stoppas.

Näringsvärdet behålls – Det går att planera bättre, både vad gäller tillverkningstid och värmning av vissa maträtter. På så sätt behålls näringsvärdet – även för de lunchgäster som äter sist. Skolmåltiden får helt enkelt ett högre och bättre näringsvärde när kvaliteten på råvaror höjs.

Enklare att planera – Köket får information om när och hur många elever som förväntas komma till matsalen under sina lunchpass. En bättre planering innebär att resurser som maskintid liksom personal frigörs istället för att vara stand-by.

Budgetmedel frigörs – En del av de pengar som är öronmärkta för skolmåltiden kan istället frigöras för att nå de mål som verksamheten satt upp, t ex procentuell andel ekologiska livsmedel, fri skolfrukost eller fri frukt.

Högsby kommun sparar både tid och pengar

Under 2015/2016 har Måltidsenheten i Högsby kommun tillsammans med sina fem grundskolor och 600 elever omdirigerat ett produktionssvinn på 3.779 portioner till ett råvaruvärde av 40.662 SEK – fantastiska siffror! Detta har inte bara lett till en minskad miljöpåverkan genom mindre avfall, utan har även gett skolorna möjlighet att öka sin andel närproducerade och ekologiska råvaror i skolmåltiden. Besparingen har dessutom använts till att servera eleverna frukt regelbundet. Detta har troligtvis också bidragit till att Högsby kommun har några av Sveriges friskaste elever med en heldagsfrånvaro på i snitt 3,58%!

– Vi får en rapport från varje skola med antal närvarande elever och eftersom det står namn på eleverna som är borta kan vi enkelt se vilka specialkoster som vi inte behöver laga. Detta sparar mycket tid i köket, säger Katarina Asp, enhetschef för måltidsverksamheten i Högsby kommun.

Högsby kommun har ett centralkök som levererar mat till fyra mottagningskök i kommunen och varje morgon kl 8.15 kommer rapporten med elevernas frånvaro som hjälper personalen att minska produktionssvinnet i köket.

 

© InfoMentor 2019 / En hemsida från Bravissimo