Nu finns nya läroplanen i InfoMentor

Alla nya matriser finns nu i systemet och de ”gamla” matriserna har arkiverats och fått suffixet "Lgr11" för att enklare särskilja dem när man väljer matris.
De nya matriserna innehåller följande delar:

Detta innebär att varje stadie kommer att ha en matris istället för två som tidigare. Det förenklar vid bedömning men även vid koppling mot läroplanen via uppgifter eller planeringar.

Ny funktion för ledighetsansökan

Glöm alla skrynkliga eller borttappade papper! Nu har vi släppt vår funktion för ledighetsansökan i InfoMentor.

Denna tilläggstjänst till InfoMentor, är starkt efterfrågad av våra kunder. Vi ser att funktionen kan spara mycket tid och undvika onödigt pappersarbete vid såväl registrering som uppföljning av ledighetsansökningar för de skolor som väljer att koppla på tjänsten.

Vårdnadshavare (och elever över 18 år) kommer att kunna ansöka om ledighet direkt via systemet. Ledighetsansökan görs enkelt genom att ange datum/tid samt anledning till ledigheten som därefter går vidare till skolan. Skolans personal ser notis* om obehandlade ledighetsansökningar så snart de loggat in till InfoMentor. Ledighetsansökningar kan även nås via menyn Kommunikation.

I samband med att personalen granskar en ledighetsansökan kan de godkänna eller avslå begäran och även lägga till kommentar. Personalen kan välja att se elevens tidigare frånvaro som kan ha betydelse för beslutet. När en ansökan godkänts finns en snabblänk för att registrera den framtida frånvaron för eleven.

För mer information, klicka här.