Boka demo
Country
Choose country:

"Nyhet! Alla ska nå målen i år också.”

Vägen till världens bästa skola fortsätter i Almedalen

8 juni 2016

Som stolt partner till Dagens Nyheter, fortsätter vi tillsammans vår väg till Världens bästa skola. Den 6 juli är vi på på plats i DN arenan under Almedalsveckan i Visby för att diskutera hur vi ska nå fram till bättre skolresultat. Vi har bland annat bjudit in Fil dr Howard Pitler som ska föreläsa om lektionsobservationer som metod för att förbättra undervisningen – vad är värdet för skolan, lärarna och elevernas lärande samt resultat?

Fil dr Howard Pitler har lång erfarenhet av att arbeta med just lektionsobservationer och har under sin tid som Senior Director och Chief Program Officer, undervisat mer än 1000 rektorer och lärare i ämnet. Han arbetar idag som internationell talare, coach och moderator och att se lärare växa är hans starka drivkraft i livet. Baserat på sin erfarenhet, har han skrivit många artiklar på ämnet lektionsobservationer och han är medförfattare till andra utgåvan av boken Classroom Instruction that Works. Fil dr Pitler har varit på besök i Sverige en gång tidigare och det starkaste minnet från det besöket verkar vara hans nya bekantskap med den goda saltlakritsglassen.

Vad är dina förväntningar inför besöket i Almedalen?
– Jag hoppas att få lära känna några av de tongivande personerna inom området utbildning i Sverige och dela med mig av min erfarenhet samt forskningsbaserad best practice. Jag har arbetat med lektionsobservationer både som rektor och som handledare och har genom detta byggt upp en kunskap som jag gärna vill dela med mig av.

Vilka länder anser du är föregångsländer när man talar om lektionsobservationer?
– Enligt mig så ligger USA i toppen när det gäller detta. Förutom det arbete som jag själv har gjort, så finns det även en rad framgångsika forskare såsom Richard Elmore, Bob Marzano och Roger Goddard. Det som gör USA ledande på området är, enligt mig, den direkta kopplingen mellan lektionsobservationer och vad forskningen säger är best practice när det gäller lärande.

Kan du ge ett exempel på hur man arbetar med lektionsobservationer i USA?
– Det finns några utmärkta exempel på distrikt i USA som har förbättringsplaner som är riktade direkt till skolan. Dessa förbättringsplaner på skolnivå är direkt knutna till lärarnas förbättringsplaner. Data samlas in löpande och instruktioner ändras i de fall där det behövs. Den gemensamma nämnaren är lektionsobservationer.

Vilka faktorer anser du karaktäriserar framgångsrika skolor med stigande resultat?
– Dessa skolor har ett väldigt tydligt fokus på undervisning och lärande. All personal arbetar kontinuerligt med att samla in och analysera data både gällande elevers och lärares prestationer. Baserat på analyserna görs sedan de justeringar som behövs. Detta i motsats till många skolor där man konstaterar resultatet i slutet av läsåret.

Har du något citat som du tycker passar in på det du kommer att tala om i Almedalen?
– Favoriten för mig genom alla tider har varit; ”Barn bryr sig inte om hur mycket du vet innan de vet att du bryr dig.”

Program

09.40 Lektionsobservationer och kollegialt lärande – hur kan det förbättra resultaten i svensk skola?
En paneldebatt med Maria Rönn, vice ordförande, Lärarförbundet, Matz Nilsson, ordförande, Sveriges Skolledarförbund, Mats Rosenkvist, grundare, InfoMentor och en forskare på området.

10.40 Bättre och bättre skolundervisning samt resultat – hur då?
Systematiska lektionsobservationer – erfarenheter och forskningsbaserad best practice från andra länder. Föreläsning av Howard Pitler, Fil dr i pedagogik.

© InfoMentor 2022 / En hemsida från Bravissimo