Boka demo
Country
Choose country:

"Nyhet! Alla ska nå målen i år också.”

Bättre skolresultat – hur då?

1 september 2016

Det var den centrala frågan på DN-arenan i Almedalen där InfoMentor hade bjudit in Fil Dr Howard Pitler från USA som presenterade resultat från internationell forskning. En forskning som visar hur systematiska lektionsobservationer och kollegialt lärande kan förbättra undervisningen och resultaten.

howard-pitler-705-px

DN-arenan i Almedalen var fullsatt när Fil Dr Howard Pitler intog scenen för att berätta om sin erfarenhet av lektionsobservationer och hur man kan göra undervisningen bättre och bättre. Allt för att öka skolresultaten – ett ämne som är riktigt hett just nu. Tidningen The Economist skrev en uppmärksammad artikel ”Teaching the teachers” i juni och just hur bra undervisning kan bli bättre var också huvudämnet i den paneldebatt som följde Howard Pitlers föreläsning.

”Tänk på lektionsobservationer som en mosaik. Om du endast ser en bit mosaik på en vägg, så har du ingen aning om hur bilden kommer att se ut. Men när man sätter dit fler och fler mosaikbitar, så börjar bilden komma fram”, förklarade Howard Pitler.

Han menar att nyckelordet är förtroende då det dels är svårt för rektorn att ge feedback, men även för lärarna att ta emot denna och att förstå att lärande coaching inte handlar om bra eller dåligt. Det handlar istället om att bli bättre och bättre för att tillsammans uppnå en maxprestation.

Howard Pitler menar också att ”fokusera på betygen är som en obduktion där du i efterhand konstaterar vad som gick fel”. Han uppmanade alla att ta det systematiska tillvägagångssättet och att genomföra det över hela linjen och när man väl har börjat på den rätta vägen och hjulen börjar snurra, då måste man ha tålamod och vara beredd att vänta till skeppet har börjat vända.

I paneldebatten, där man fokuserade på hur man kan göra bra undervisning bättre, deltog Elisabeth Mossberg (Lärarförbundet), Matz Nilsson (Skolledarförbundet), Mats Rosenkvist (InfoMentor) och Johannes Åman (Dagens Nyheter). Samtliga var överens om att skolans styrning är ett stort utvecklingsområde och att det behövs ledare som har fokus på att börja förbättringsarbetet i klassrummet. Ansvaret ligger på rektorerna att skapa en organisation där man har fokus på resultat – analys – förbättra undervisningen, dvs en organisation där elevens lärandeprocess är i fokus. Panelmedlemmarna lyfte även vikten av att skapa ett gott samtalsklimat kollegor emellan för att kunna utveckla varandra, stödja varandra och blir starka tillsammans. Resultatförbättringen börjar alltså i klassrummet!

© InfoMentor 2022 / En hemsida från Bravissimo