Boka demo
Country
Choose country:

"Nyhet! Alla ska nå målen i år också.”

Benchmarking med Filipstad

14 mars 2016

Filipstad bryter mot mönstret med fallande kunskapsresultat i Sverige. InfoMentor erbjuder nu en workshop med Tage Nordkvist, fd skolchef i Filipstads kommun, för benchmarking kring hur de fick andelen gymnasiebehöriga att gå från 84% till 93% på 6 år och hur vi kan dra nytta av deras erfarenheter. Vi vänder oss till kommuner som vill genomföra detta lokalt med deltagare från Skolförvaltningen, alla rektorer och representanter från skolnämnden. Workshopen leds av Mats Rosenkvist från InfoMentor (författare av Modellen för systematiskt förbättringsarbete i undervisningsprocessen) som moderator tillsammans med Tage Nordkvist.

Få skolor och än mindre kommuner kan påvisa den resultatutveckling som Filipstads kommun har visat under de senaste sex åren. Under ledning av Tage Nordkvist, Vasaloppslöpare och skolchef i Filipstads kommun, fram till i juni 2015, har skolornas ledning och personal arbetat på ett mycket konkret, strukturerat, systematiskt och målinriktat sätt.

Vi kan arrangera detta i er kommun med deltagare från Skolförvaltningen, alla rektorer och representanter från skolnämnden. Workshopen kretsar kring hörnpelarna i Filipstads skolutvecklingsprogram som bygger på att både Sveriges kommuner och rektorer är rättsgaranter för varje elev och för att åstadkomma en likvärdig utbildning med fokus på elevernas resultat. I workshopen blir ni i er kommun konkret utmanade till att fundera över och diskutera kring vilka saker som behöver utvecklas för att nå samma beslutsamma arbetssätt, processer och rollfördelning som man har haft och har i Filipstad.

© InfoMentor 2022 / En hemsida från Bravissimo