Förskolan
Grundskolan
Gymnasieskolan/VUX
Produkter
Utbildningar
Support
Om oss

Här blir skolresultaten bättre – framgångar i var tionde kommun

Calendar Icon
april 5, 2016

Förbättrade resultat och ökad gymnasiebehörighet i 11 procent av landets kommuner, visar statistik från Skolverket som InfoMentor sammanställt. Bland dessa finns kommuner som har skapat samma struktur som framgångsrika skolor har gjort baserat på fakta från både svensk och internationell forskning.

Det finns kommuner som bryter mot trenden med fallande elevresultat och som till och med har förbättrat sina resultat de senaste åren. InfoMentor har gjort en sammanställning av Skolverkets officiella statistik 2011-2015 och funnit att i 31 av landets kommuner har eleverna förbättrat sina resultat. Flera av dessa kommuner har samma tuffa förutsättningar som andra, men har ändå lyckats förbättra resultaten. Några har till exempel tagit emot många nyanlända elever. Uppföljning av elevernas resultat fyra gånger per läsår i kombination med lektionsobservationer för att förbättra undervisningen, är exempel på insatser som kan ligga bakom framgångarna. Forskning visar att detta kan vara receptet till bättre resultat.

InfoMentors sammanställning av Skolverkets statistik visar:

 • 31 kommuner (11 procent) har lyckats förbättra skolresultaten, andelen elever med gymnasiebehörighet, 2011-2015. För flera av dessa kommuner har resultaten successivt gått uppåt under tre av fyra läsår istället för att pendla upp och ner från år till år som är fallet i många andra kommuner.
 • 125 kommuner (43 procent) har haft en gymnasiebehörighet som legat stabilt på +/- 3 procentenheter. 82 kommuner av dessa ligger på en nivå där mindre än 90 procent av eleverna når gymnasiebehörighet varav 8 kommuner ligger på mindre än 80 procent.
 • 134 kommuner (46 procent) har haft fallande kunskapsresultat.

Skolans styrning, lektionsobservationer och tät resultatuppföljning bakom framgångarna

En av kommunerna där elevernas resultat har förbättrats är Filipstad. Där har rektorer fått avlastning för att kunna fokusera på skolans huvuduppdrag.

– Rektorerna i Filipstad har till exempel haft i uppdrag att göra två lektionsobservationer per vecka under sex läsår och tillsammans med lärarna kunnat utveckla undervisningen. Kommunen har också gjort uppföljningar av alla elevers resultat fyra gånger per år utan att något merarbete för lärarna. Deras förbättringsarbete ligger helt i linje med det som enligt svensk och internationell forskning karaktäriserar framgångsrika skolor, säger Mats Rosenkvist, InfoMentor.

Sammanställningen visar att en positiv resultatutveckling inte enbart har att göra med hur mycket resurser som satsas på skolan utan hur resurserna används. Flera av de kommuner som förbättrat resultaten är mycket lågt rankade i Lärarförbundets ’’Bästa Skolkommun’’ – en ranking som baseras på både kommunernas resultat och de resurser de satsar på skolan.

Förbättrade resultat i kommuner med många nyanlända elever

Sammanställningen pekar också på att den fallande kunskapsutvecklingen inte enbart kan kopplas till antalet nyanlända elever. Det finns kommuner som har förbättrat sina resultat trots att de enligt Migrationsverkets statistik fått många nyanlända elever under perioden fram till och med läsåret 2014/2015. Det finns också kommuner som haft en mycket negativ resultatutveckling trots att de tagit emot få eller i princip inga nyanlända elever.

För mer information, kontakta

Mats Rosenkvist, grundare och skolutvecklare, InfoMentor
mats@infomentor.se, 0709-574780 eller 044-200 123

Facebook

Sista chansen att anmäla dig till årets användarträff i Malmö den 19-20 oktober till rabatterat pris! Vi fyller två dagar med en blandning av intressanta föreläsare, erfarenhetsutbyte med kollegor, fortbildning och fördjupning i lärplattformen InfoMentor. Det kommer även att finnas tid för diskussioner inom olika spår och vår support kommer finnas på plats för att svara på dina frågor. Du vet väl om att du kan välja om du vill delta med eller utan övernattning? Se mer information, priser och anmälan via hemsidan: infomentor.se --> Om oss --> ANVÄNDARTRÄFF 2022 https://www.infomentor.se/om-oss/anvandartraff-2022 Hoppas att vi ses! Hälsningar från teamet på InfoMentor.

Följ oss
 • Senaste inläggen

 • Taggar

 • Kontakt

  InfoMentor
  Spannmålsgatan 11
  291 32 Kristianstad

  Tel.växel: 044-200 123
  E-post: info@infomentor.se

  Infomentor

  Vi vill hjälpa er att hjälpa eleverna! Alla barn ska få bästa möjliga start i livet genom att få utvecklas så långt de kan under skolåren. Allt vi gör syftar till detta. Läs mer om vad vi gör för att leva som vi lär.

  InfoMentor Logo White
  © InfoMentor 2022
  locklaptopearthmagnifiercrossmenuchevron-downarrow-right