Boka demo
Country
Choose country:

"Nyhet! Alla ska nå målen i år också.”

Niclas Walter utnämnd till CEO för koncernen

3 november 2017

Niclas Walter efterträder Kristín Pétursdóttir som har lett koncernen, med företagen Mentor och InfoMentor, sedan början av 2016 men som nu har valt att lämna på egen begäran. Niclas Walter har sedan hösten 2016 varit VD för Mentors dotterbolag i Sverige, Tyskland och Schweiz, vars marknader representerar ca 75% av företagets intäkter. 

Niclas har över 30 års erfarenhet inom IT-branschen och har en MSc i Teknisk Fysik och Elektroteknik från Linköpings Tekniska Högskola samt en MBA-examen från IMD Lausanne i Schweiz.  

– Jag har under min tid på InfoMentor fått en bra kännedom om företaget och de anställdas kunskaper och styrkor, vi har dessutom en stark och väl fungerande företagsledning, vilket gör att vi kan fokusera på uppgiften att uppnå tillväxt, säger Niclas. 

Kristín Pétursdóttir säger att företaget nu är väl positionerat för att vidta ytterligare steg mot en fortsatt tillväxt.
– I min uppgift under tiden på Mentor ingick viss omstrukturering och förstärkning av verksamheten. Väsentliga förändringar har gjorts både vad gäller strategi och organisationsstruktur. Dessutom har ledningsgruppen förstärkts avsevärt, säger Kristin. 

– Jag tycker att tiden är rätt för mig att nu lämna för att blicka vidare mot nya projekt. Min tid på Mentor har varit fantastisk och jag önskar företaget lycka till i framtiden, avslutar Kristín. 

Styrelsen vill tacka Kristín väl utfört arbete och välkomnar Niclas Walter.

För mer information, kontakta: Niclas WalterCEO, tel 044-200 123

© InfoMentor 2022 / En hemsida från Bravissimo