Boka demo
Country
Choose country:

"Nyhet! Alla ska nå målen i år också.”

Nu är vi medlem i Swedish Edtech Industry

5 juni 2019

För att ännu bättre kunna bidra till skolans utveckling har vi valt att bli medlem i Swedish Edtech Industry, branschorganisationen för utbildningsteknologi.

Edtech står för Educational Technology. Branschen omfattas av en bredd av tjänster och produkter såsom läromedel, lärresurser, provverktyg, lärplattformar, administrativa system, hårdvara, nätverk, kommunikationslösningar och kompetens. Vi ser många fördelar med att samarbeta branschövergripande och bidra med kunskap och erfarenhet. Branschen är förhållandevis ung och vi ser detta som ett nytt forum för samverkan där ökad kvalitet och effektivisering står i fokus. Att bli medlem är en signal på att vi vill vara med och bidra i det arbetet.

– Swedish Edtech Industry’s målsättning med att sätta Sverige på kartan när det gäller digitalisering stämmer väl överens med vårt arbete, både i Sverige och internationellt. Som en av de ledande leverantörerna av en lärplattform med stort pedagogiskt fokus, känns det därför naturligt för InfoMentor att bli medlem. Vi hoppas kunna bidra med vår erfarenhet inom skolans värld, men även få ta del av erfarenhetsutbyte med övriga medlemmar, säger Niclas Walter, vd på InfoMentor

© InfoMentor 2022 / En hemsida från Bravissimo