Boka demo
Country
Choose country:

"Nyhet! Alla ska nå målen i år också.”

01
Nov

Ny app- och webblösning för lektionsobservationer

InfoMentor Coach är en app- och webblösning för lektionsbesök som gör det möjligt att observera och fokusera på bra undervisning och inte på att göra anteckningar. Lösningen hjälper rektorer och förstelärare att genomföra lektionsbesök och systematiskt ge tydligare och bättre feedback till pedagoger kring det som de älskar – att undervisa.

InfoMentor Coach fungerar i alla typer av skolformer, för alla typer av lärarutbildningar och ger underlag och statistik för tydligare feedback och utveckling på lärar-, skol- och kommunnivå. Skolinspektionens observationsschema för lektionsbesök är laddat vid leverans. Ni kan även skicka in ert eget observationsschema, så lägger vi in det! —

 • Stötta pedagogiskt ledarskap, kollegialt lärande och självvärdering
 • Ge struktur och systematik i metodutvecklingen
 • —Ge tydligare handledning och feedback kring lektionsobservationer
 • —Skapa och använd egna eller andra befintliga observationsscheman
 • —Dokumentera utan att behöva föra vanliga anteckningar
 • —Statistik och grafer för formativ bedömning samt metod- och skolutveckling
 • —Successivt kommer en bank byggas upp med olika observationsscheman.

Pris från 1.950 kr/år för 1-användarlicens.

Så här funkar InfoMentor Coach och InfoMentor Coach Plus

InfoMentor Coach Plus är en tilläggsmodul som ger dig möjlighet att använda video sida vid sida med observationsschemat – för ännu bättre handledning och kollegialt lärande kring best practice. Gör en video, ladda upp, och bjud in till kollegialt lärande för att utvecklas tillsammans. InfoMentor Coach Plus är ett perfekt stöd för både Lesson study och Learning study – två vetenskapligt belagda modeller som används mer och mer för kollegialt lärande i grupper av lärare för att gemensamt utveckla undervisningen.

InfoMentor Coach Plus ger ännu tydligare feedback:
 • —Skriv in kommentarer med tidsmarkeringar som gör ännu tydligare feedback möjlig.
 • —Video och observationsschema finns sida vid sida
 • —Lärare kan själv spela in en lektion för självvärdering eller få feedback efteråt från rektor, förstelärare eller andra kollegor.—
 • Handledare kan distribuera en video med exempel på best practice för diskussion.
© InfoMentor 2017 / En hemsida från Bravissimo