Boka demo
Country
Choose country:

"Nyhet! Alla ska nå målen i år också.”

Socratess har gått till final i Publishingpriset 2018

23 augusti 2018

Socratess, vårt självvärderingsverktyg för skolor, har gått till final i Publishingpriset 2018 i kategorin Marknadsföringssajter B2B. Sidan har tagits fram i samarbete med vår fantastiska webbyrå Bravissimo.

Socratess, vårt självvärderingsverktyg för skolor, har gått till final i Publishingpriset 2018 Socratess är ett unikt självvärderingsverktyg där du kan se var din skola är i förhållande till styrdokumentens intentioner, men också jämfört med framgångsrik undervisning och vad framgångsrika skolor gör för att lyckas. Socratess bygger på forskning om undervisningsfaktorer som påvisats ha stor effekt på elevernas lärande. Fokus är skolans huvudprocess – undervisningen. Verktyget är helt kostnadsfritt och du kan välja att göra Socratess som enskild användare eller hela skolan på en gång.

– Underlaget kan användas för att starta skolans kvalitetsarbete med att sätta både kortsiktiga och långsiktiga mål. När du sedan vet var skolan befinner sig så hjälper vi er gärna med rätt strategi, verktyg, att sätta mätbara mål samt erbjuda anpassade utbildningar, berättar Jan Gayen, projektledare och kundansvarig på InfoMentor.

En av de många som har provat Socratess är Sara Bruun, kvalitetsutvecklare i Älvsbyns kommun. Hon har, tillsammans med sina kollegor, arbetat systematiskt med kommunens kvalitetsarbete och valde att testa Socratess som en del i detta arbete.

– Vi är en liten kommun och har som målsättning att försöka skapa ett gemensamt tänk genom alla skolans läsår. Det vill vi göra genom att väva ihop alla röda trådar som finns i skolan så att de istället bildar ett enda rött, starkt rep.

För cirka två år sedan påbörjade vi arbetet med att på skolledarnivå korsläsa varandras styrdokument och leta likheter genom erfarenhetsutbyte. Utifrån det tog vi fram åtta rubriker för hur vi ska arbeta. Vi tycker att det är viktigt att göra vårt arbete begripligt och att alla känner att de är involverade. I det arbetet kände vi att Socratess passade in, berättar Sara Bruun.

Hur tänker ni arbeta framöver?

– De rubriker som finns i Socratess stämmer väl överens med de vi själva använder i vårt kvalitetsarbete. För att få en helhetsbild tänker vi oss att hela personalen ska få prova att göra Socratess under hösten 2018. Därefter kommer vi att välja ut några områden som vi vill arbeta vidare med och sedan göra om testet på dessa områden under hösten 2019, avslutar Sara Bruun.

Testa helt kostnadsfritt!

  • Socratess är ett kostnadsfritt självvärderingsverktyg för skolor.
  • Frågorna som ställs i Socratess utgår från skollag, läroplan och allmänna råd, samt forskning om undervisningsfaktorer som har stor effekt på elevernas lärande.
  • Efter självvärderingen visar Socratess ett diagram över de styrkor och utvecklingsområden som framkommit.
  • Socratess består av 60 frågor, som du antingen genomför enskilt eller som en del av en större grupp, till exempel en skola.
  • Socratess tar cirka 20 minuter att gå igenom.
  • Socratess är framtaget av InfoMentor.

Har du inte testat verktyget ännu så kan du göra det genom att klicka in via länken nedan och få en tydlig bild över var din skola befinner sig i förhållande till styrdokumentens intentioner. www.socratess.se

© InfoMentor 2022 / En hemsida från Bravissimo