Boka demo
Country
Choose country:

Tid att Jubilera!

1999 fick vi den ganska självklara insikten att ”Alla elever ska nå målen”. Sedan dess har det varit grundtanken i allt vi har gjort och allt vi gör. Vi på InfoMentor arbetar för att förenkla skolvardagen för elever, vårdnadshavare, pedagoger och skolledare och varje dag loggar hundratusentals användare in i vår lärplattform. Under 20 år har vi vuxit, förnyats och utvecklats och det vill vi såklart fira! Vårt jubileum kommer att pågå under hela 2019 med erbjudanden och aktiviteter. 

Jubileumsbilaga i vår kundtidning

Ungefär samtidigt som ABBA-musikalen Mamma Mia! har premiär i London bestämmer sig Mats Rosenkvist för att starta Projekt- och Omdömesdatabasen. Här ovanför hittar du den jubileumsbilaga som finns med i senaste numret av vår kundtidning Tid att Fokusera. Vi blickar tillbaka och ser framåt och har intervjuat både Mats Rosenkvist, som startade InfoMentor en gång i tiden, och Niclas Walter, som är VD för InfoMentor idag. Intervjuerna går att läsa i sin helhet här nedanför. Du kan även följa med på en tidsresa med InfoMentor och världen under åren 1999-2019.

Här kan du läsa nya numret av Tid att Fokusera »

En vilja att förändra lade grunden

En vilja att förändra lade grunden

En insikt om hur olika utvecklingssamtalen kunde se ut mellan olika skolor och mellan olika klasser på samma skola, gjorde att Mats Rosenkvist började fundera på hur han kunde bidra till förändring. Det var fröet till det som idag är InfoMentor.

Mats Rosenkvist är marknadsföraren som sadlade om och började arbeta med skolans uppdrag då han kände att detta gav honom mer mening i livet än att skapa reklamkampanjer. Mats har sedan ett par år lämnat den dagliga verksamheten i InfoMentor. Nu har vi träffat honom för en pratstund om åren som gått.

Hur hamnade du i skolans värld?
– Efter flera år i reklambranschen började jag 1995 fundera på vad jag ville göra med mitt liv. Jag började intressera mig för lärarutbildningen, kanske för att jag på den tiden bodde granne med just Lärarhögskolan i Stockholm. Jag sökte till lärarutbildningen och blev antagen, men valde istället att starta företaget Kunskapsmedia tillsammans med en studiekamrat. Företaget erbjöd skolor och kommuner utbildningsfilmer och multimedia samt utbildningar om IT i skolan och fick bland annat genomföra pilotutbildningarna för ITIS. Vårt budskap blev: ”Det är inte på skärmen, utan i huvudet på eleverna som det händer”. I samband vårt uppdrag för ITIS, blev jag kontaktad av läraren Erik Sundberg. Han hade utvecklat en programvara för utvecklingssamtal och undrade om jag var intresserad av att samarbeta. Det var jag och började med att sätta mig in i hur skolor hanterade processen kring just utvecklingssamtal.

Var det så idén till InfoMentor föddes?
– Ja, det kan man säga. För ju mer jag satte mig in i området, desto mer insåg jag att det var väldigt stor skillnad på hur utvecklingssamtalen såg ut, dels mellan olika skolor men även mellan olika klasser på samma skola. Jag insåg att det inte kunde fortsätta på det viset och kände att jag ville förändra och göra skillnad. Jag startade Projekt- & Omdömesdatabasen med Erik Sundberg som frilansande utvecklare. Där och då såddes fröet till det som idag är InfoMentor. Den 29 juni 1999 registrerades företaget.

Kommer du ihåg er första kund?
– Ja, mycket väl. Näsbyparksskolan i Täby var den första kunden som valde att teckna avtal med oss och på den tiden levererades systemet på diskett. Den första användarutbildningen höll vi direkt efter skolavslutningen 1999.

Vad erbjöd ni som andra inte kunde erbjuda?
– Vi hade det absolut första IT-systemet för skolan som hade en koppling till lärande, vilket var unikt. Övriga system på marknaden på den tiden handlade om elevregister och frånvaro.

Hur såg er utveckling ut de första åren?
– Ett stort steg var när vi 2001 började leverera systemet via internet och samma år anställde vi vår första medarbetare, Linda Svensson. Inom ett år vann vi vår första upphandling – det var Täby kommun som ville ha ett system för att kunna följa elevernas utveckling inför utvecklingssamtalen. Upphandlingen var koncentrerad kring funktionaliteten för att bedöma elevernas kunskapsutveckling – kunskapskraven, som på den tiden hette mål.

Vår första konkurrent på den svenska marknaden startade omkring 2002-2003. Därefter började vi att erbjuda utbildningar i bedömningsarbetet i skolan. Vi kallade utbildningen ”Vad skriver vi, vad skriver vi inte?” och målsättningen var att hjälpa pedagogerna att bli tryggare i uppdraget kring hur de skulle formulera sig i sin pedagogiska dokumentation. Det blev en otroligt uppskattad utbildning som vi höll på med ända fram till 2009.

Var kommer ”Alla elever ska nå målen” ifrån?
– När vi 2005 var ute och träffade skolledare och kommuner så saknade vi något som kort och koncist satte fingret på vad det var vi höll på med, och varför de skulle investera i vår produkt. En sensommardag det året kom formuleringen ”Alla elever ska nå målen” till mig. Innebörden i meningen kändes självklar. Vi satte den på pränt, och den har levt med oss varje dag sedan dess.

Vad var anledningen till att namnet byttes från P.O.D.B & Co till InfoMentor?
– Under 2006 knackade ett par olika företag på dörren och undrade om vi var intresserade av samarbete eller uppköp. Det var inget som kändes självklart förrän jag träffade Vilborg Einarsdóttir från isländska Mentor. Vi stötte på varandra på en mässa och hon ville gärna ses igen för att diskutera, men jag tvekade. Vilborg stod dock på sig och redan efter en timmes möte bestämde jag mig för att det här företaget skulle vi samarbeta med. Året efter träffades vi på isländska ambassaden i Köpenhamn för att underteckna avtalet och samtidigt ändrade vi namnet till InfoMentor.

Vad hände sedan?
– Redan första året uppmärksammades vi av Dagens Industri som skrev om det projekt vi kallade Paketet – ett förtydligande av läroplanens kursplaner som vi lade in i systemet. Vi ville ge våra kunder stöd med utmaningarna i deras uppdrag och samtidigt höja värdet på vår produkt. Paketet tog jag och en arbetsgrupp fram i samarbete med en referensgrupp bestående av utvecklingsledare från olika kommuner, rektorer, lärare och specialister. Det blev en succé och fler än 20% av alla kommuner började arbeta med Paketet redan det första året.

Paketet var den första produkten som kompletterat InfoMentor för att ge stöd att hantera skolans, rektorers och lärares utmaningar. På motsvarande sätt har vi sedan tagit fram och fått fantastiskt gensvar på produkter som Ordlistan (för lärarnas professionella språk) och produkterna inom HEJA-familjen, till exempel HEJA magasin och tapet.

Vad hände sedan? Jo, 2007 levererade en man vid namn Leif Davidsson en rapport på uppdrag av regeringen att se över hur arbetet i skolorna fungerade enligt den dåvarande läroplanen Lpo94. Hans utredning visade att endast 10% av Sveriges skolor arbetade med Lpo94. Rapporten bidrog till beslutet om att ta fram en ny läroplan. Detta, i kombination med ökade krav på att alla elever skulle ha en individuell utvecklingsplan, gjorde att vi fick lägga till ytterligare funktionalitet i systemet. Eftersom majoriteten av våra medarbetare var lärare och därmed väl insatta i uppdraget, var vi extremt väl förberedda på denna förändring. När skolans uppdrag förtydligades och Lgr11 kom ut i augusti 2011 hade vi redan byggt vårt system utifrån det. Det blev en hektisk och rolig tid. Vi växte starkt och utökade även vår utbildningsverksamhet. Marknaden hade vid det här laget blivit helt upphandlingsstyrd och året 2012 lyckades vi vinna nästan 100% av alla upphandlingar vi deltog i.

Vilket har varit de svåraste utmaningarna?
– Det har inte varit någon rät linje att utveckla produkten och företaget. Ändringar i skolans styrdokument har vid ett par tillfällen ändrat marknadens behov över en natt. 2013 blev påverkan så stor att vi fick dra ner lite. Att tvingas säga upp fantastiska medarbetare är alltid hemskt tråkigt och det var ett tufft år, men vi arbetade oss igenom det.

Vad är du mest nöjd med?
– Det som började på diskett har idag blivit en mycket mångfacetterad tjänst med till exempel fantastiskt enkla och användarvänliga funktioner för kommunikationen med elever och föräldrar. Mest nöjd är jag nog dock med det som vi släppte redan 2013: InfoMentor Analys. Där finns funktioner för lärare men också för rektorer, skolchefer och skolutvecklare som verkligen vill genomföra skolans uppdrag, få överblick och stötta elevernas kunskapsutveckling. Att InfoMentor används i andra länder i Europa, att få utmärkelsen EdTech Europe 2013 och bli BETT Awards finalist, inte bara en utan flera gånger, kan jag så här i efterhand också tycka har varit jättekul!

Hur tycker du att skolan har förändrats under de här åren?
– Förutom att skolan givetvis har andra utmaningar i takt med att samhället förändras så tänker jag på att läraryrket sedan många år är inne i en utvecklingsfas. Från att ha varit en konst och ett vackert hantverk är läraryrket idag både det och en systematisk profession med fokus på varje elevs individuella utveckling. Idag är också skolledarens roll, med att leda och styra tillsammans med lärarna, ännu viktigare för varje elevs hela skolgång än den var för 20 år sedan. De senaste decenniernas forskning kring framgångsrika skolor och insikterna kring formativ bedömning pekar tydligt på hur kommunikation med eleverna, systematik och full koll på deras kunskapsutveckling är avgörande för att anpassa och genomföra undervisningen.

Om man tittar på själva IT-systemen, så har vi gått från de som lanserades på 1990-talet där man enbart fokuserade på administration och några få licensanvändare till att idag ha fullt ut pedagogiska system som är till för alla. InfoMentor som företag, har naturligtvis följt med och stundtals lett denna utveckling, men oavsett hur systemet och marknaden förändras, så är det en sak som förblir densamma – alla elever ska nå målen.

Ett starkt team bygger framtiden

Ett starkt team bygger framtiden

Entreprenörsanda och en bransch i förändring, lockade Niclas Walter till InfoMentor. Han tror att skolans digitalisering är både en utmaning och en möjlighet och ser fram emot en spännande utveckling av den svenska skolan.

När Niclas Walter tillträdde som VD för InfoMentor år 2016 kom han närmast från IT- och telekombranschen där han hade arbetat med affärsutveckling i större bolag sedan slutet av 80-talet.

Vad lockade dig till InfoMentor?
– För några år sedan var jag på semester på Island och träffade då Kristin Petursdóttir, tidigare CEO på InfoMentor. Vi tog en fika tillsammans och hon talade varmt om både lärplattformen och människorna bakom den. Jag blev väldigt imponerad och lockades av den entreprenörsanda som finns i InfoMentor. Dessutom tyckte jag att branschens framtid kändes väldigt spännande och den känslan består efter mina snart tre år i företaget.

Hur skulle du beskriva InfoMentor idag?
– Vi har ett väldigt motiverat och starkt team som verkligen har kunden i fokus. Vi lägger oss vinn om att ha riktigt bra kundrelationer, en stark support och att utveckla vår lärplattform, både i linje med tiden och våra kunders önskemål. Det tror jag är vår styrka och gör att vi kan växa. Många av våra medarbetare har en pedagogisk bakgrund och det gör att vi verkligen har förståelse för de utmaningar som pedagogerna möter i sitt dagliga arbete. Vi har dessutom ett väldigt kunnigt och uppskattat supportteam. Detta gör att vi är med kunden på hela resan, från att de väljer en lärplattform till den dagliga användningen.

Vilka utmaningar ser du inom de närmaste åren?
– Jag ser att våra kunder har en betydligt större digital mognad än tidigare. Dessutom används både Google Classroom och Microsoft Teams som kompletterande verktyg. Framför allt här i Sverige där vi har kommit långt i skolans digitalisering om man jämför med övriga Europa. Samtidigt så känner många pedagoger att arbetsbördan har ökat i och med administrationen och att de glider längre ifrån själva anledningen till att de valde yrket, nämligen undervisningen. Därför måste vi som leverantör anpassa vår produkt så att den blir enklare, snabbare och är utformad för olika generationers pedagoger. Skolan måste återigen bli en intressant arbetsplats där lärandet är i fokus.

Hur ser du att marknaden och InfoMentor kommer att förändras de kommande 10 åren?
– För oss är det viktigt att ha en tät kundkontakt för att tidigt uppfatta kundens behov. Därför kommer vårt arbetssätt när det gäller utveckling fortsatt vara agilt. Då kan vi anpassa utvecklingen i takt med att behoven förändras. Ungefär en femtedel av Sveriges kommuner är våra kunder idag och när deras digitala mognad ökar, så kommer hela marknaden att förändras. Vi vill vara med på den resan och visionen är att vara marknadsledande i Sverige.

Jag tror också att sättet att arbeta kommer att se annorlunda ut. Lärplattformar kommer att finnas kvar, men kommer att styras via mobilen i större utsträckning än idag. Det är en trend som inte kommer att brytas. Andra frågeställningar som kommer att bli aktuella är troligtvis koncept runt virtuella klassrum som digitaliseringen möjliggör.

Kort sammanfattat så går vi en väldigt spännande framtid till mötes!

Användarträff på The Steam Hotel i Västerås

I år fyller vi 20 år och det ska vi självklart fira lite extra! Därför har vi valt att hålla årets användarträff på det omskrivna The Steam Hotel i Västerås. Hotellet, som är inrymt i ett hundra år gammalt ångkraftverk vid Mälarens strand, är en upplevelse i sig och i kombination med vårt program ger det dig både inspiration och fördjupad kunskap. Vi fyller två dagar med en blandning av intressanta föreläsare, erfarenhetsutbyte med kollegor, fortbildning och fördjupning i lärplattformen InfoMentor.

Datum: 16-17 september
Plats: The Steam Hotel, Västerås
Pris: 3.900 kr exkl moms. I priset ingår övernattning i enkelrum, fika samt lunch dag 1 och 2, middag dag 1 och frukost dag 2.
Anmälan: Anmäl dig senast 7 juni. Mer information, program och anmälan hittar du här »

Erbjudande och aktiviteter

Den 20:e i varje månad kommer vi att publicera ett erbjudande eller en aktivitet på våra sociala medier och här på hemsidan. Följ oss på Facebook och LinkedIn för att ta del av allt som händer.

20 januari – 19 februari
Få första året utan kostnad för licens och support
Vi startar vårt jubileumsår med ett riktigt kanonerbjudande! Få första året helt utan kostnad för licens och support vid nytecknande av InfoMentor för förskolan. Erbjudandet gäller alla, dvs kommuner, friskoleorganisationer och enskilda förskolor. Ni betalar inget för licens och support det första året. Vid installation faktureras ni för grundläggande avgift samt de utbildningar som ni vill ha. Erbjudande gäller vid beställning senast den 19/2.

Kontakta oss på info@infomentor.se eller på 044- 200 123 för mer information.

20 februari – 19 mars
20% rabatt på Certifieringsutbildning för förskolan
Inspiration, konkreta tips, verktyg för kommunikation samt pedagogiska planeringar för dokumentation mot förskolans läroplan. Efter Certifieringsutbildningen har varje deltagare fått en helhetssyn över InfoMentor för förskolan. Alla har skapat pedagogiska planeringar till verksamheten samt dokumenterat resultaten mot förskolans läroplan och byggt upp varje barns portfolio. Boka vår Certifieringsutbildning för förskolan senast den 19/3 så får du 20% rabatt (gäller ord. pris).

Läs mer om utbildningen här »
Eller kontakta oss på info@infomentor.se eller på 044- 200 123 för mer information.

20 mars – 19 april
Få tilläggstjänsten InfoMentor Måltidsoptimering – helt kostnadsfritt!
Nästan 20 procent av alla skolmåltider lagas till barn som är sjuka eller lediga och hamnar därför rakt i soptunnan. Genom att använda vår tilläggstjänst InfoMentor Måltidsoptimering kan matsvinnet minska. Nu erbjuder vi alla som använder InfoMentors lärplattform i grundskolan och gymnasieskolan att använda tjänsten – helt kostnadsfritt!

Läs mer och anmäl ditt intresse här »
Eller kontakta oss på info@infomentor.se eller på 044- 200 123 för mer information.

20 april – 19 maj
20% rabatt på Certifieringsutbildning för grundskolan
Inspiration, konkreta tips och verktyg för att utveckla undervisningen och göra pedagogiska planeringar för bedömning mot kunskapskraven. Efter utbildningen har varje deltagare en helhetssyn över InfoMentor, pedagogiska planeringar till sin undervisning, gjort bedömningar mot kunskapskraven, underlag för resultatanalys samt ett certifikat från InfoMentor. Boka vår Certifieringsutbildning för grundskolan senast den 19/5 så får du 20% rabatt (gäller ord. pris).

Läs mer om utbildningen här »
Eller kontakta oss på info@infomentor.se eller på 044- 200 123 för mer information.

20 maj – 19 juni
Vinn två platser till vår användarträff på The Steam Hotel 
Nu kan du som är kund hos 
InfoMentor vinna platser till dig och en kollega till vår användarträff på coola The Steam Hotel i Västerås den 16-17 september!  Tävlingen pågår enbart på InfoMentor Sveriges Facebooksida. Skriv en kommentar under tävlingsinlägget om vem du tar med dig och varför just du ska vinna platserna senast den 19/6. Vinnaren utses av en jury bestående av medarbetare på InfoMentor. Vinnaren presenteras här och på vår Facebooksida den 20/6. Värde 7.800 kr exkl moms. Eventuell vinstskatt och kostnader utöver det grundpaket som vi beskriver på vår hemsida, betalas av vinnarna. TÄVLINGEN ÄR AVGJORD! Vi säger stort grattis till Andreas Ekblad på Aggarpsskolan i Svedala kommun som vann två platser till vår användarträff på coola The Steam Hotel i Västerås.

Mer information om användarträffen hittar du här »

20 september – 19 oktober
20% rabatt på Grundutbildning för skolledare.
Denna utbildning ger dig kunskaper och färdigheter i InfoMentor för att effektivisera och underlätta ditt och pedagogernas vardagliga arbete. Utbildningen kan till viss del anpassas efter dina önskemål och ha mer fokus på delar som ni vill förstärka. Till utbildningen får ni även en lathund över de viktigaste funktionerna. I InfoMentor Analys lär du dig t ex att ta fram skolans statistik och måluppfyllelse. Boka vår Grundutbildning för skolledare senast den 19/10 så får du 20% rabatt (gäller ord. pris).

Läs mer om utbildningen här »
Eller kontakta oss på info@infomentor.se eller på 044- 200 123 för mer information.

20 oktober- 19 november
20% rabatt på tilläggstjänsten SMS-paket.
Läs mer och beställ här eller kontakta oss på info@infomentor.seeller på 044- 200 123 för mer information.
Skicka in din beställning senast den 19/11 för att få rabatten.

20 november – 19 december
Vinn pepparkakor till klassen!
Är du kund hos InfoMentor och vill vinna pepparkakor till din klass? Skriv då skolans och klassens namn i en kommentaren till vårt inlägg på Facebook. Lätt som en plätt! Vi lottar ut totalt 20 stycken burkar med pepparkakor. Vinnarna presenteras på vår Facebooksida den 19/12. Följ oss gärna på Facebook så att du inte missar någonting. Du hittar vår Facebooksida här: https://www.facebook.com/infomentorsverige/

20 december –
Presenteras den 20 december

© InfoMentor 2019 / En hemsida från Bravissimo