Boka demo
Country
Choose country:

Användarträff 2021 med två webinarier öppna för alla

Då vi fick positiv feedback efter förra årets digitala användarträff och pandemin ännu inte riktigt släppt sitt tag om oss, så har vi även i år valt att hålla användarträffen digitalt. Programmet är fyllt av spännande föreläsningar och information och vi har därför valt att dela upp det på två dagar 26 och 27 oktober. Självklart är programmet helt kostnadsfritt!


Del 1 på tisdag 26 oktober är öppen för alla. Även dig som inte är kund hos InfoMentor. Därför finns det en separat länk för att anmäla sig till denna del av webinariet.

Del 2 på tisdag 26 oktober och hela programmet onsdagen den 27 oktober är endast öppet för våra kunder. Även här behöver du anmäla dig separat via länkarna. Det innebär alltså att om du är kund till oss och vill vara med båda dagarna, så behöver du anmäla dig via totalt tre länkar.

Preliminärt program ser ut så här:

TISDAG 26 OKTOBER – DEL 1 (Alla är välkomna! Anmäl dig här.)

09.00 – 09.30 Välkommen
(Klas Lilja, InfoMentor)

09.30 – 09.40 Presentation av värdar och praktisk information

09.40 – 10.00 Kort paus

10.00 – 12.00 Internet gör det omöjliga möjligt
(Joakim Jardenberg, Internetveteran/senior rådgivare/föreläsare/inspiratör bland annat)

Utvecklingen har aldrig gått så fort som nu, det är ett uttryck som vi förmodligen alla hört. Ofta med tillägget: ”och det kommer aldrig mer gå lika långsamt som det gör idag”. Och det kan vi skratta åt, eller vifta bort som historielöst nonsens, eller bara försöka ignorera. Men det är sant, och vi behöver förstå det på riktigt – för att göra gott och nyttigt av alla de konvergerande och exponentiella utvecklingsspår vi ser nu.

Det handlar om robotar och AI, om gränslös kommunikation, om att bota döden, om turistresor till rymden och allt annat som brukade vara science fiction, men som idag är en realitet. Det handlar om hur alla de hundra tekniktrender som Joakim Jardenberg bevakar varje vecka förstärker varandra och öppnar för nya utmaningar. Det handlar om ständigt lärande och hur vi håller oss relevanta.

Men framför allt handlar det om att se möjligheter. Att träna sin muskel av nyfikenhet och utforskande, att träna sense making, och att våga göra.

Lyckas vi med det här ser det ljust ut, för planeten, för människan, för samhället och för ditt företag. Misslyckas vi… Well, då blir det inte så bra – men vi kan i vilket fall som helst aldrig skylla på någon annan.

Den här föreläsningen kommer hjälpa dig att se världen på ett nytt sätt, och ge dig verktygen för att göra framtiden till en bra plats.

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 14.00 Tips inför upphandling
(Johan Svedberg, (Procbid), Johanna Carlén  (Swedish Edtech Industry) och Klas Lilja (InfoMentor)
Detta är ett pass som hålls av Klas Lilja på InfoMentor tillsammans med två externa gäster. Johan Svedberg är upphandlings- och affärsjurist med över 25 års erfarenhet inom LOU/LUF bland annat med fem år på NOU, nuvarande Konkurrensverket. Johan kommer prata en del om möjligheter och fördelar med direktupphandling.

Dessutom finns även Johanna Karlén, kvalitetschef på Swedish Edtech Industry, med på passet och berättar om branschföreningens inköpsstöd med bland annat Edtechkartan. Detta är ett pass som vänder sig till dig som jobbar i skol- eller förvaltningsledning och som vill lära dig mer om upphandling. Ni får självklart även tipsa era kollegor på upphandlingsavdelningen om detta passet!

*********************************************************
TISDAG 26 OKTOBER – DEL 2 (För dig som är vår kund! Anmäl dig här.)

Under eftermiddagen lyssnar vi först till Helén Pettersson från Linköpings kommun som berättar om deras erfarenheter från att implementera InfoMentor på kommunens förskolor. Därefter delar vi upp oss i olika grupper baserat på din yrkesroll. Uppdelningen kommer att ske genom så kallade ”breakout rooms” i Teams vilket innebär att du automatiskt blir placerad i den grupp som du har anmält dig till. Det är därför viktigt att du anger i din anmälan vilken grupp du vill vara med i. Observera att vi även kommer att ha liknande pass på onsdag eftermiddag, dock med en annan uppdelning, så välj den grupp och dag som passar dig bäst utifrån din yrkesroll.

14.00 – 14.15 Kort paus

14.15 – 15.15 Tankar och erfarenheter från Linköpings kommun
Hélen Petersson ( Linköping) och Jan Gayen ( InfoMentor)
Hösten 2019 upphandlade Linköping sin lärplattform för förskolor enligt förhandlat förfarande. Valet föll på InfoMentor. Samtidigt i implementeringsarbetet slog pandemin till. Hur har det gått, hur arbetar man och vad vill man uppnå med InfoMentor i sin digitaliseringsresa av förskolans processer? Vi intervjuar Helén Petterson, avdelningschef för Linköpings förskolor.

 15.15 – 15.20 Uppdelning i grupper enligt anmälan

 15.20 – 16.50 Arbeta i InfoMentor – information och diskussionsutbyte :
– pedagoger förskola – basnivå (Johan Andersson, InfoMentor)
Detta är ett pass för dig som är ny användare av InfoMentor i förskolan. Vi kommer i detta pass gå igenom grundläggande kunskap såsom navigering, kommunikation, närvarohantering, schema och lägga upp bokningsbara tider för utvecklingssamtal.

– pedagoger grundskola/gymnasieskola – basnivå (Klas Lilja, InfoMentor)
Detta är ett pass för dig som är ny pedagog och använder InfoMentor i grund- eller gymnasieskolan. Vi kommer i detta pass gå igenom grundläggande kunskap såsom navigering, kommunikation, närvarohantering, lägga upp bokningsbara tider för utvecklingssamtal och elevanteckningar.

– rektorer förskola (Jan Gayen, InfoMentor)
Detta är ett pass för dig som är rektor för förskolor. Vi kommer på detta pass gå igenom och tillsammans utbyta tankar och erfarenheter av dokumentation i förskolan och hur de olika funktionerna och analysverktyget tillsammans med pedagogernas dokumentationsrum bildar underlag till ert systematiska kvalitetsarbete. Hur kan vi tänka kring de olika dokumentationsverktygen och möjligheterna som finns i InfoMentor? Diskussion om hur ni organiserar för att hela organisationen följer samma rutiner och riktlinjer för arbetet i InfoMentor.

– administratörer förskola (Andreas Kardum, InfoMentor)
Detta är ett pass för dig som arbetar som administratör i förskolan. Vi går igenom administrativa inställningar av funktioner för förskolan såsom hantering av kalenderlager, inställningar av mallar för dokumentation och hantering användarkonton och inloggningsuppgifter.
I detta passet har vi dessutom två gäster: Lisen Bolander och Daniel Eklund från Nacka kommun som kommer berätta om sitt arbete med rutiner och årsklocka för administratörer.

*********************************************************

ONSDAG 27 OKTOBER (För dig som är vår kund! Anmäl dig här.)

Onsdagen är till för dig som är kund hos InfoMentor. Förutom ett eftermiddagspass uppdelat i grupper baserat på din yrkesroll, bjuds du även på intressant information om vad som händer inom utveckling och får smarta tips om hur man kan använda vårt analysverktyg.
Efter lunch delar vi upp oss i olika grupper baserat på din yrkesroll. Uppdelningen kommer att ske genom så kallade ”breakout rooms” i Teams vilket innebär att du automatiskt blir placerad i den grupp som du har anmält dig till. Det är därför viktigt att du anger i din anmälan vilken grupp du vill vara med i. Observera att vi även kommer att ha liknande pass på tisdag eftermiddag, dock med en annan uppdelning, så välj den grupp och dag som passar dig bäst utifrån din yrkesroll.

09.00 – 09.15 God morgon – reflektioner från gårdagen
(Klas Lilja, InfoMentor)

09.15 – 10.15 Nytt inom utveckling
(Håkan Johansson och Camilla Ottosson, InfoMentor)

10.15 – 10.30 Kort paus

10.30 – 11.30 Hur kan man använda analysverktyget i kvalitetsarbetet?
(Jan Gayen och Per Svantesson, InfoMentor)

11.30 – 12.30 Lunch

12.30 – 14.00 Arbeta i InfoMentor – information och diskussionsutbyte
– pedagoger förskola – avancerad nivå (Johan Andersson, InfoMentor)
Om du är en van användare av InfoMentor på förskola och vill fördjupa dina kunskaper i hur ni kan arbeta med planering och dokumentation med förskolans läroplan i fokus samt funktionen anteckningar för dokumentation av t.ex. utvecklingssamtal, särskilt stöd och incidenter så är detta passet för dig!

– pedagoger grundskola/gymnasieskola – avancerad nivå (Klas Lilja, InfoMentor)
Om du är en van användare av InfoMentor på grund- eller gymnasieskola och vill fördjupa dina kunskaper i planerings- och bedömningsprocessen, samt om hur du kan skapa och använda Dokumentationsmallar så är detta passet för dig!

– rektor grundskola/gymnasieskola(Jan Gayen, InfoMentor)
Vi går igenom hur InfoMentor kan användas som ledningsverktyg i en mål- och resultatstyrd verksamhet. Planeringar som underlag för medarbetarsamtal, uppföljning av kunskapsresultat via rapporter och analysverktyget, samt se statistik för stödinsatser och frånvaro, samt hur detta kan ge underlag för kompetenshöjande insatser. Diskussion och erfarenhetsutbyte av hur ni motiverar lärare att dokumentera i ämnesmatriser löpande och i omdömesblanketten både på hösten och våren, samt vilka indikatorer (analysvyer) som kan vara bra att följa upp regelbundet.

– administratörer grundskola/gymnasieskola (Andreas Kardum, InfoMentor)
Detta är ett pass för dig som arbetar som administratör i grundskolan eller gymnasieskolan. Vi går igenom administrativa inställningar av funktioner för grundskola/gymnasieskola, såsom hantering av kalenderlager, inställningar av mallar för dokumentation och hantering användarkonton och inloggningsuppgifter.
I detta passet har vi dessutom två gäster: Lisen Bolander och Daniel Eklund från Nacka kommun som kommer berätta om sitt arbete med rutiner och årsklocka för administratörer.

14.00 – 14.10 Kort paus

14.10 – 14.30 Summering och en blick framåt
(Klas Lilja, InfoMentor)

© InfoMentor 2021 / En hemsida från Bravissimo