Boka demo
Country
Choose country:

HEJA – Skolverkets kunskapskrav på enklare svenska

Många lärare, föräldrar och elever tycker att kunskapskraven är skrivna på byråkratisk svenska och svåra att förstå. Därför tog vi, tillsammans med pedagoger och språkexperter, fram HEJA – Skolverkets kunskapskrav på enklare svenska. Vi är nämligen övertygade om att eleverna måste förstå vad de ska lära sig för att kunna nå målen i skolan. HEJA finns numera enbart digitalt i lärplattformen InfoMentor. 

HEJA – Skolverkets kunskapskrav på enklare svenska

Förstår du som elev vad du ska lära dig?

Du har rätt att förstå vad du ska lära dig i skolan. Hur ska du annars kunna nå dina mål? Du har också rätt att tydligt kunna se och förstå varför du fått ett visst betyg och inte ett annat. Om du förstår vad du ska kunna kan du lättare få ett bättre betyg nästa termin. Man har helt enkelt rätt att förstå vad som krävs. HEJA hjälper dig hela vägen från årskurs 1-9.

Kan du som förälder förklara för ditt barn?

En engagerad förälder är något av det viktigaste för att barn ska lyckas i skolan. Men hur ska man kunna engagera sig när man inte förstår vad barnen ska lära sig? Och när många lärare själva tycker att kunskapskraven är svåra att tolka, förklara eller förstå? Hela 38 procent av föräldrarna förstår inte själva vad deras barn ska lära sig i skolan, enligt en undersökning på 1 000 föräldrar genomförd av företaget YouGov 2013. HEJA hjälper dig att förstå och förklara – och då kan du lättare engagera dig i skolan och motivera ditt barn hela vägen från årskurs 1-9.

Du som arbetar som lärare – förstår dina elever målen?

Tycker du att kunskapskraven är lätta att arbeta med när du ska förtydliga för dina elever? Och vad säger eleverna? Det är en rättighet för alla elever att förstå vad de ska lära sig. HEJA är ett bra underlag i undervisningen när du ska förklara kunskapskraven för dina elever. Forskning kring bedömning för lärande visar att det är viktigt att förstå vad man ska lära sig för att lyckas. HEJA hjälper dig och dina elever genom hela grundskolan.

Så här kan ett kunskapskrav se ut

”Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta”.
Skolverkets kunskapskrav i Geografi åk 9

Du kan undersöka var olika varor och tjänster tillverkas och används. Du beskriver hur det hänger ihop på ett utvecklat sätt med hur olika platser och länder handlar med varandra. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur och varför det har förändrats och vilka följder det fått.
Skolverkets kunskapskrav i Geografi åk 9 – på enklare svenska

HEJA digitalt i InfoMentors lärplattform

Om din skola/kommun har InfoMentor som lärplattform så kan ni välja att lägga till HEJA – Skolverkets kunskapskrav på enklare svenska. Då blir HEJA tillgängligt för alla på skolan och ett bra stöd i kommunikationen mellan skola, elever och vårdnadshavare. Bedömningarna görs naturligtvis i Skolverkets text, men för att underlätta kommunikationen med elever och föräldrar finns HEJA-texten i en egen flik bredvid Skolverkets text.

”HEJA är ett utmärkt verktyg! Mycket enklare att förklara målen för elever och föräldrar, och för varandra, när det handlar om ämnen som inte är ”ens egna”. Ett verktyg som dessutom kan vara ett stort stöd vid skapande av formativa bedömningar.”
Wendy Isacsson, Bilingual Montessori School of Lund

”Vi har använt formuleringar ur HEJA gentemot hemmet – många föräldrar tycker att språket i HEJA är enklare att förstå.”
Ämneslärare, Kungälv

Kontakta oss

Har ni InfoMentor som lärplattform idag och vill lägga till HEJA? Eller är ni intresserade av att börja jobba med InfoMentors lärplattform. Hör av dig så berättar vi mer.

Jag godkänner att InfoMentor sparar information om mig.

Jag godkänner att InfoMentor sparar information om mig. Läs mer här

 

© InfoMentor 2019 / En hemsida från Bravissimo