Boka demo
Country
Choose country:

Tips & trix som hjälper dig i skolvardagen

Vår suveräna support har på Facebook länge delat med sig av sina tips & trix på hur man bäst kan använda InfoMentor. Nu har vi samlat alla dessa här, så att du lätt kan leta upp de tips som hjälper just dig i din vardag. Varsågod!

Förskolan

* Manualen

Är du ny användare av InfoMentor och vill ha mer information om systemet? Då kan vi tipsa dig om att det finns en manual i InfoMentor. Klicka på frågetecknet så kommer du direkt dit.

* Ändra lösenord – förskolan

Har du glömt ditt lösenord till InfoMentor? Inga problem! Nu kan du antingen ange ditt användarnamn eller din e-postadress för att ändra ditt lösenord. Självklart gäller detta för vårdnadshavare men även för personal. Smidigt, eller hur?!

* Byt användarnamn – förskolan

Om du som vårdnadshavare har ett krångligt användarnamn som är svårt att komma ihåg, så är det lätt som en plätt att byta själv. Klicka på ditt namn i InfoMentor Hub och välj sedan ”Ändra användarnamn”.

* Andra inloggningssätt

För att underlätta för våra användare som har tillgång till andra inloggningssätt har vi lagt till knappen ”Andra inloggningssätt” på vår inloggningssida. Detta gör att användaren inte behöver leta sig fram till inloggningen på respektive kommuns hemsida.

* Enkätverktyg – förskolan

Många förskolor använder vårt enkätverktyg för att få besked från vårdnadshavarna t.ex. om barnet kommer att vara ledig på sportlovet. Smart användning av funktionen, tycker vi!

* Boka utvecklingssamtal

Planerar du inför utvecklingssamtalen? Du vet väl om att du kan lägga in tiderna i InfoMentor Hub så att vårdnadshavarna själva kan boka in en tid. Du hittar funktionen under Planera/Boka utvecklingssamtal/Spara tider för utvecklingssamtal.

* Kommentar till tidsregistrering – förskolan

Som personal på förskolan kan du lägga till en kommentar till tidsregistreringen. Denna kommer även att synas för vårdnadshavarna i InfoMentor Hub och markeras när den har blivit läst.

Grundskolan

* Skriftligt omdöme

Nu börjar det bli dags för betyg! Vi vill därför tipsa om att du kan se hur eleven har blivit bedömd i ämnesmatrisen när du är inne i betygsmodulen. Klicka på symbolen längst ut till höger.

* Utcheckning fritids

Nu finns en funktion i InfoMentor Fritids som gör att du kan checka ut alla elever på samma gång – till exempel när de lämnar fritids för att gå till skolan på morgonen.

* FAQ’s

Vi vill börja tipsa om våra pdf:er med frågor och svar om InfoMentor Hub. Ladda ner och dela ut på föräldramötet! www.infomentor.se/hub

* Byt användarnamn

Om du som elev eller vårdnadshavare har ett krångligt användarnamn som är svårt att komma ihåg, så är det lätt som en plätt att byta själv. Klicka på ditt namn i InfoMentor Hub och välj sedan ”Ändra användarnamn”.

* Återanvända förra terminens omdömesblankett

Vill du, i bedömningstider, utgå ifrån det du skrev i omdömesblanketten förra terminen? Gå då in på grupprofilen och välj ”Omdömesblankett”. Där hittar du två funktioner som stödjer detta – ”Hämta förra terminens kunskapsutveckling till grupp” och ”Hämta förra terminens kommentar för grupp”. Dessa funktioner hämtar in aktuell dokumentation för samtliga elever i klassen/gruppen för det valda ämnet.

* Boka utvecklingssamtal

Planerar du inför utvecklingssamtalen? Du vet väl om att du kan lägga in tiderna i InfoMentor Hub så att vårdnadshavarna själva kan boka in en tid. Du hittar funktionen under Planera/Boka utvecklingssamtal/Spara tider för utvecklingssamtal.

* Fäst grupper på startsidan

För att minimera antalet klick, kan du fästa dina grupper direkt på startsidan. På så sätt kommer du snabbt åt bedömning i gruppen.

* Justera tidsregistrering

Du vet väl om att du som personal på förskola och fritids, och som har åtkomst till elev-/tidsregistreringen, kan justera tidsregistrering från idag och framåt.

* Kommentar till tidsregistrering

Som personal på fritids, kan du lägga till en kommentar till tidsregistreringen. Denna kommer även att synas för vårdnadshavarna i InfoMentor Hub och markeras när den har blivit läst.

* Olika inloggningssätt

För att underlätta för våra användare som har tillgång till andra inloggningssätt, har vi lagt till knappen ”Andra inloggningssätt” på vår inloggningssida. Detta gör att användaren inte behöver leta sig fram till inloggningen på respektive kommuns hemsida.

* Publicera filer och länkar i InfoMentor Hub

Du har väl inte missat att skolans personal kan publicera filer och länkar till boxen Information i InfoMentor Hub. Detta gör du från den befintliga funktionen ”Material” där du väljer ”Publicera information för elever och vårdnadshavare på InfoMentor Hub. Du har även möjlighet att ställa in start- och slutdatum för publiceringen.

* Självvärdering för elever

Visste du att elever kan göra självvärdering i InfoMentor? Från kunskapsrummens läroplansmål kan läraren aktivera självvärdering för de elever som har blivit tilldelade kunskapsrummet. Eleverna gör sedan självvärdering i bedömningsboxen och kan även ange en motivering.

* Sökfunktionen

För att spara tid kan du använda sökfunktionen i InfoMentor för att snabbt nå en elev, grupp, material eller det kunskapsrum du söker. Du når även en mängd funktioner.t.ex. frånvaro, direkt via dropdown-listen.

* Sortera elever på namn

Om man har stora eller sammanslagna grupper på fritids, kan det ibland vara svårt att hitta en specifik elev  i översikten. Ofta vet man förnamnet, men har kanske inte alltid lika bra koll på efternamnet. Därför kan du sortera både på för- och efternamn.

* Anmäl frånvaro del av dag

Du vet väl om att det går att anmäla frånvaro även för del av dag i InfoMentor. Hur smidigt som helst!

* Andra inloggningssätt

För att underlätta för våra användare som har tillgång till andra inloggningssätt har vi lagt till knappen ”Andra inloggningssätt” på vår inloggningssida. Detta gör att användaren inte behöver leta sig fram till inloggningen på respektive kommuns hemsida.

* Ändra lösenord

Har du glömt ditt lösenord till InfoMentor? Inga problem! Nu kan du antingen ange ditt användarnamn eller din e-postadress för att ändra ditt lösenord. Självklart gäller detta för såväl vårdnadshavare och elever, men även för personal. Smidigt, eller hur?!

* Automatisk bekräftelse av frånvaro

Skolans administratör kan ställa in så att frånvaro som rapporterats från InfoMentor Hub automatiskt blir godkänd och får statusen ”Bekräftad”.

* Få ut dokumentation för f.d. elev

För att få ut dokumentation för en elev som slutat skriver du som administratör helt enkelt ut en rapport. Vill du t ex få ut elevens IUP så väljer du Rapporter/IUP/Rapporter/Statistik i menyn. Backa till det läsår som eleven senast gick på skolan, markera eleven och klicka slutligen på knappen ”Rapporter”.

* Förbered läsårsuppflytt

Är det dags för läsårsuppflytt för dig som administratör?  Gå in på www.infomentor.se/support och scrolla längst ner på sidan till rubriken ”Inför läsårsuppflytt”. Här har vi samlat ihop information så att läsårsbytet blir så enkelt som möjligt.

* Hämta elevens betyg vid skolbyte

Vi har en ny funktion som gör att om en elev byter skola så kan mottagande skola hämta elevens betyg från föregående skola. Systemet kontrollerar detta automatiskt när skolans administratör väljer “Slutför betyg”. Under förutsättning att skolan har fått vårdnadshavarens tillåtelse naturligtvis.

* Lista med vårdnadshavares telefonnummer

Ska du iväg med klassen på en utflykt och vill vara säker på att du får med dig alla vårdnadshavares telefonnummer? Gå in under Rapporter/Export/Elever – markera klassen och klicka på export. Välj vilka fält du vill ha med i listan som du sedan får som en Excel-fil.

* Manualen

Är du ny användare av InfoMentor och vill ha mer information om systemet? Då kan vi tipsa dig om att det finns en manual i InfoMentor. Klicka på frågetecknet så kommer du direkt dit.

* Markera flera alternativ i bedömningsvyn

Du vet väl om att du, i bedömningsvyn för enskild elev, enkelt kan markera en hel kolumn och/eller flera mål samtidigt? Detta gör att dokumenteringen går lätt och snabbt med minskat antal klick. Vi har också förenklat vyn för bedömningsmatriser där du snabbt kan få en överblick vilka matriser som är publicerade för eleven samt ökat kontrasten och färgskillnad på de markeringar som har gjorts. Allt för att förenkla för dig som användare.

* Publicera betyg i InfoMentor Hub

Visste du att det är möjligt för både elever och vårdnadshavare att se betygen i InfoMentor Hub? Dels innevarande år, men även föregående terminers betyg är möjligt att visa. Skolans administratör kan enkelt välja om och när betygen ska publiceras. För att förenkla för dig som betygsättande lärare, kan du även dra ut en rapport som visar vilka betyg som är satta för en grupp/klass.

* Publicera omdömesblanketten

Du vet väl om att du kan publicera omdömesblanketten för hela klassen på en gång. I gruppbedömning i omdömesblanketten väljer du funktionen ”Publicera för grupp”.

* Publicering av bedömningar

Skolans administratör kan, i publiceringsinställningarna, göra ett val som innebär att pedagoger styr över publiceringen av bedömningar i respektive matris och grupp. Där finns också valmöjligheten att ha publicering av bedömningar i matriser av eller på och alternativet att exkludera matriser från att kunna publiceras. Vi har också förbättrat vyn så att man enkelt kan se vad som är publicerat för varje elev.

* Rapporter tidsregistrering fritids

Arbetar du på fritidshem och använder InfoMentor Fritids? Genom att ta ut rapporter för tidsregistrering kan du enkelt titta på planerad tid och jämföra med faktisk tid. Detta innebär att du kan se trender och därmed även planera för bemanning av personal.

* Sammanställning dagens frånvaro

Vi vill tipsa om en smart funktion i InfoMentor, där du kan se en sammanställning av all frånvaro för dagen. Denna hittar du under Skola->Grupper->Funktioner->Registreringar idag (alla). För att enkelt få antalet, kan du kopiera listan för heldagsfrånvaro genom att dra muspekaren över elevernas namn och sedan kopiera (CTRL + C) och klistra in den i Excel.

* Växla mellan olika skolor

Du har väl inte missat vår nya funktion som gör det möjligt för dig som personal att enkelt växla mellan de olika skolor som du har tillgång till? Du hittar funktionen via en dropdown-lista bredvid ditt namn uppe till höger när du är inloggad i InfoMentor.

* Enkätverktyg

Många skolor använder vårt enkätverktyg för att få besked från vårdnadshavarna t.ex. om eleven kommer att vara ledig på sportlovet. Smart användning av funktionen, tycker vi!

Gymnasieskolan/Vuxenutbildning

* Manualen

Är du ny användare av InfoMentor och vill ha mer information om systemet? Då kan vi tipsa dig om att det finns en manual i InfoMentor. Klicka på frågetecknet så kommer du direkt dit.

* Boka utvecklingssamtal

Planerar du inför utvecklingssamtalen? Du vet väl om att du kan lägga in tiderna i InfoMentor Hub så att vårdnadshavarna själva kan boka in en tid. Du hittar funktionen under Planera/Boka utvecklingssamtal/Spara tider för utvecklingssamtal.

* Byt användarnamn

Om du som elev eller vårdnadshavare har ett krångligt användarnamn som är svårt att komma ihåg, så är det lätt som en plätt att byta själv. Klicka på ditt namn i InfoMentor Hub och välj sedan ”Ändra användarnamn”.

* FAQ’s

Vi vill börja tipsa om våra pdf:er med frågor och svar om InfoMentor Hub. Ladda ner och dela ut på föräldramötet! www.infomentor.se/hub

* Fäst grupper på startsidan

För att minimera antalet klick, kan du fästa dina grupper direkt på startsidan. På så sätt kommer du snabbt åt bedömning i gruppen.

* Publicera filer och länkar i InfoMentor Hub

Du har väl inte missat att skolans personal kan publicera filer och länkar till boxen Information i InfoMentor Hub. Detta gör du från den befintliga funktionen ”Material” där du väljer ”Publicera information för elever och vårdnadshavare på InfoMentor Hub. Du har även möjlighet att ställa in start- och slutdatum för publiceringen.

* Självvärdering för elever

Visste du att elever kan göra självvärdering i InfoMentor? Från kunskapsrummens läroplansmål kan läraren aktivera självvärdering för de elever som har blivit tilldelade kunskapsrummet. Eleverna gör sedan självvärdering i bedömningsboxen och kan även ange en motivering.

* Sökfunktionen

För att spara tid kan du använda sökfunktionen i InfoMentor för att snabbt nå en elev, grupp, material eller det kunskapsrum du söker. Du når även en mängd funktioner.t.ex. frånvaro, direkt via dropdown-listen.

* Anmäl frånvaro del av dag

Du vet väl om att det går att anmäla frånvaro även för del av dag i InfoMentor. Hur smidigt som helst!

* Andra inloggningssätt

För att underlätta för våra användare som har tillgång till andra inloggningssätt har vi lagt till knappen ”Andra inloggningssätt” på vår inloggningssida. Detta gör att användaren inte behöver leta sig fram till inloggningen på respektive kommuns hemsida.

* Ändra lösenord

Har du glömt ditt lösenord till InfoMentor? Inga problem! Nu kan du antingen ange ditt användarnamn eller din e-postadress för att ändra ditt lösenord. Självklart gäller detta för såväl vårdnadshavare och elever, men även för personal. Smidigt, eller hur?!

* Automatisk bekräftelse av frånvaro

Skolans administratör kan ställa in så att frånvaro som rapporterats från InfoMentor Hub automatiskt blir godkänd och får statusen ”Bekräftad”.

* Boka utvecklingssamtal

Du vet väl om att du kan lägga in tiderna i InfoMentor Hub så att vårdnadshavarna själv kan boka in en tid? Du hittar funktionen under Planera/Boka utvecklingssamtal/Spara tider för utvecklingssamtal.

* Markera flera alternativ i bedömningsvyn

Du vet väl om att du, i bedömningsvyn för enskild elev, enkelt kan markera en hel kolumn och/eller flera mål samtidigt? Detta gör att dokumenteringen går lätt och snabbt med minskat antal klick. Vi har också förenklat vyn för bedömningsmatriser där du snabbt kan få en överblick vilka matriser som är publicerade för eleven samt ökat kontrasten och färgskillnad på de markeringar som har gjorts. Allt för att förenkla för dig som användare.

* Publicering av bedömningar

Skolans administratör kan, i publiceringsinställningarna, göra ett val som innebär att pedagoger styr över publiceringen av bedömningar i respektive matris och grupp. Där finns också valmöjligheten att ha publicering av bedömningar i matriser av eller på och alternativet att exkludera matriser från att kunna publiceras. Vi har också förbättrat vyn så att man enkelt kan se vad som är publicerat för varje elev.

* Sammanställning dagens frånvaro

Vi vill tipsa om en smart funktion i InfoMentor, där du kan se en sammanställning av all frånvaro för dagen. Denna hittar du under Skola->Grupper->Funktioner->Registreringar idag (alla). För att enkelt få antalet, kan du kopiera listan för heldagsfrånvaro genom att dra muspekaren över elevernas namn och sedan kopiera (CTRL + C) och klistra in den i Excel.

* Växla mellan olika skolor

Du har väl inte missat vår nya funktion som gör det möjligt för dig som personal att enkelt växla mellan de olika skolor som du har tillgång till? Du hittar funktionen via en dropdown-lista bredvid ditt namn uppe till höger när du är inloggad i InfoMentor.

© InfoMentor 2022 / En hemsida från Bravissimo