Boka demo
Country

Bättre undervisning med lektionsobservationer

Ett redskap för att upptäcka, utvecklas och framförallt för att coacha dina pedagoger mot ännu bättre undervisning. InfoMentor Coach är en app och webblösning för lektionsbesök och klassrumsobservationer som gör det möjligt att observera och fokusera på bra undervisning och inte på att göra anteckningar. Lösningen hjälper rektorer och förstelärare att observera lektionsbesök och systematiskt ge tydligare och bättre feedback till pedagoger kring det som de älskar – att undervisa.

Feedback och utveckling

InfoMentor Coach fungerar i alla typer av skolformer och för alla typer av lärarutbildningar. Den ger underlag och statistik för tydligare feedback och utveckling. På både lärar-, skol- och kommunnivå. Skolinspektionens observationsschema för lektionsbesök ligger med vid leverans. Ni kan även skicka in ert eget observationsschema, så lägger vi in det! Via webbverktyget kan du enkelt få ut statistik för att jobba med det på lång sikt. Det handlar om systematik och kontinuitet för att utveckla undervisningen som lärare.

Vad är InfoMentor Coach?

 • Stöttar pedagogiskt ledarskap, kollegialt lärande och självvärdering
 • Struktur och systematik i metodutvecklingen
 • Tydligare handledning och feedback kring lektionsobservationer
 • Dokumentera utan att behöva föra vanliga anteckningar
 • Statistik och grafer för formativ bedömning samt metod- och skolutveckling
 • Skapa och använd egna eller befintliga observationsscheman
 • Successivt kommer en bank byggas upp med olika observationsscheman

Pris från 1.950 kr/år för en användarlicens.

Spela in och spela upp

InfoMentor Coach Plus ger dig möjlighet att använda video sida vid sida med observationsschemat – för ännu bättre handledning och kollegialt lärande kring best practice. Spela in en video av din egen lektion, ladda upp, och bjud in till kollegialt lärande för att utvecklas tillsammans. InfoMentor Coach Plus är ett perfekt stöd för både Lesson study och Learning study – två vetenskapligt belagda modeller som används mer och mer för kollegialt lärande. Allt för att gemensamt utveckla undervisningen.

Ännu tydligare feedback

 • Skriv in kommentarer med tidsmarkeringar för ännu tydligare feedback.
 • Video och observationsschema finns sida vid sida.
 • Lärare kan själv spela in en lektion för självvärdering eller få feedback efteråt från rektor, förstelärare eller andra kollegor.
 • Handledare kan distribuera en video med exempel på best practice för diskussion.

Pris från 3.450 kr/år för en användarlicens.

Kom igång med lektionsobservationer och InfoMentor Coach

Fyll i formuläret så hör vi av oss. Eller ring oss direkt på 044-200 123.

© InfoMentor 2017 / En hemsida från Bravissimo