Boka demo
Country

Lektionsobservationer i skolvardagen

Följ med oss till Filipstad där man har lyckats vända trenden med fallande skolresultat och har gått från en bottenplacering 2009 till att hamna på sjätte plats i SKLs ranking Öppna jämförelser 2016. Nyckeln var ett systematiskt och fokuserat skolutvecklingsarbete i linje med forskningen kring framgångsrika skolor.
Som nyutexaminerad lärare tyckte Kajsa Krigström till en början att det kändes märkligt att blir observerad av rektorn under sina lektioner. Nu har hon arbetat på detta sätt ett tag och har en ny syn på lektionsobservationer.

Gun Palmqvist, rektor och Kajsa Krigström, lärare

Kajsa Krigström – lärare

Hur kändes det för dig i början när du fick veta att man arbetade med lektionsobservationer på Ferlinskolan i Filipstad?
– Min första känsla var frustration och rädsla. Det kändes som att jag skulle bli granskad och bedömd och jag undrade om inte mina fem år på universitetet räckte. Men det visade sig att jag verkligen behövde det. Jag insåg att jag hade en bra bit kvar och stöttningen jag fick av min rektor kändes väldigt bra Hon fick mig att känna att syftet inte var att granska mig, utan att ge mig verktyg i min utveckling.

Vad fick du för feedback?
– Den feedback som var viktig för mig var konkreta verktyg i ledarskap och hur jag kunde tänka inför lektionsplanering. Jag visste inte att det fanns en verktygslåda som kunde hjälpa mig att bli en bra ledare. Det var också viktigt att få positiv feedback och få bekräftat det man gör bra och rätt, så jag kände mig alltid lyft efter våra pedagogiska diskussioner.

Vad tycker du att arbetet med lektionsobservationer har gett dig och dina kollegor?
– Det bidrar till att vi jobbar nära varandra på skolan och att vi har en bra stämning. För mig personligen har jag blivit mycket bättre på att planera mina lektioner. Jag tycker också att jag har utvecklats i min ledarroll och känner mig mycket säkrare och tryggare idag.

– – –

Gun Palmqvist – rektor

Varför började ni arbetet med lektionsobservationer?
– Vi startade med lektionsobservationer 2010 som en del i ett skolutvecklingsprogram. Det har blivit en naturlig del av vår vardag och för mig är det viktigt att alla får besök.

Hur många lektionsbesök genomför du och hur hinner du med?
– Jag försöker genomföra ett par lektionsbesök i veckan och för att hinna med dem, så bokar jag in dem i min kalender redan vid terminsstart. Jag ser lektionsobservationer som en prioriterad arbetsuppgift för mig.

Vad händer efter ett lektionsbesök?
– Min tanke är att jag ska vara ett stöd istället för någon som granskar, och därför bokar jag ett uppföljningssamtal med läraren efter varje besök. Där går vi igenom lektionen, jag ber läraren själv reflektera hur det kändes och vi diskuterar kring det.

Vad tycker du att ert arbete med lektionsobservation har gett Ferlinskolan?
– Det har varit en del i att vi har lyckats få så mycket bättre resultat under de här åren som vi har arbetat med lektionsobservationer.

© InfoMentor 2017 / En hemsida från Bravissimo