Boka demo
Country
Choose country:

Vad är InfoMentor Analys?

Det är statistik. Det är allt det som lärarna dokumenterar och lägger in i systemet. Det är verktyget för att se utvecklingen. Man kan också se det som lärplattformens leverans. Med InfoMentor Analys är det enkelt att ta fram statistik på klassnivå, årskursnivå eller för hela skolan. Eller att jämföra en skola mot en annan. Användbart både för läraren, skolan och på huvudmanna nivå. Med InfoMentor Analys ser du enkelt resultaten på skärmen och kan lika enkelt spara ner dessa i en Powerpoint eller Excel. Du behöver inte klippa och klistra, all data genereras automatiskt. Fundera på vad ni vill ha ut av er lärplattform. Det är det som ska vara till grund när ni upphandlar.

 

Öppnar upp nya möjligheter

Med InfoMentor Analys får du helt nya möjligheter att jobba med statistik och underlag för individuellt lärande, förbättringsarbete och skolutveckling. Du som är intresserad av systematiskt förbättringsarbete kan enkelt se tidsserier och gräva i data i realtid på skärmen: ”Om det ser ut så här på skolnivå, hur ser det då ut för respektive klass? Och vad skiljer sedan pojkar och flickor?” Med några enkla klick kan du exempelvis få fram meritvärden, fördelning av betyg sorterat på betygssättande lärare eller ämne, behörighet till gymnasiets olika program och tidsserier.

Röster om InfoMentor Analys

”Med InfoMentor Analys är det smidigt att få fram ett bra jämförelseunderlag. Det är till exempel enkelt att se samband mellan resultaten i nationella prov och betyg.”
Johan Wernvik, Utvecklingsledare i Mullsjö kommun

”Jag blir glatt överraskad varje gång jag använder InfoMentor Analys – WOW! Vad lätt allt blev! InfoMentor Analys gör att jag kan koncentrera mig på de roliga analyserna istället för att lägga tid på att sammanställa resultat och fakta.”
Jessica Grandin, Rektor, Backeboskolan i Saltsjö-boo

© InfoMentor 2019 / En hemsida från Bravissimo