Boka demo
Country

Skolverkets omdömesblankett i InfoMentor

I skollagen står det att utvecklingssamtalet ska grunda sig på en utvärdering av elevens utveckling. Inte bara i förhållande till läroplanen utan även i förhållande till kunskapskraven i de ämnen som eleven får undervisning i. Därför kan man anta att det även i fortsättningen behövs dokumentation av elevens utveckling i varje ämne som underlag för utvecklingssamtalen.

Arbeta med Skolverkets omdömesblanketter i InfoMentor

Ni kan kombinera InfoMentors befintliga mallar och Skolverkets blanketter, enkelt och smidigt. Välj vilket underlag som presenteras för elever och vårdnadshavare. Ni kan skriva skriftliga omdömen enligt Skolverkets blanketter i InfoMentor och ni kan fortsätta med dokumentationen på samma sätt som förut.

Oavsett hur ni vill jobba med omdömesblanketterna, kommer ni att kunna jobba med systematiskt kvalitetsarbete och resultatstyrning med hjälp av funktionaliteten för analys- och beslutsstöd, det lovar vi!

• Funktionaliteten är kostnadsfri
• Leveransen kommer att ske inom fem arbetsdagar.
• Digital information att ge till kollegor
• Gäller för hela skolan, alla skolformer, alla årskurser (Det innebär inte att alla måste använda blanketterna, men funktionaliteten syns för alla årskurser)
• Funktionaliteten kan kopplas på för varje enskild skola, vilket t ex innebär att man kan göra på ett sätt i skolor som undervisar åk 1-5 och på ett annat sätt i skolor som undervisar i åk 6-9 i samma kommun.
• Bedömningen ”Riskerar att inte uppfylla kunskapskraven” utökas med två nivåer (”godtagbara kunskaper” och ”mer än godtagbara kunskaper”). Dessutom tas det röda utropstecknet bort som symbol, men eventuella bedömningar finns självklart kvar. Denna förändring slår också igenom bakåt i tiden, i historiken.

Om ni har några frågor, är ni välkomna att kontakta oss på support@infomentor.se

Beställ kostnadsfritt

Arbeta med Skolverkets omdömesblanketter i InfoMentor, enkelt och smidigt.

© InfoMentor 2017 / En hemsida från Bravissimo