Boka demo
Country
Choose country:

Ulf Jogbratt

Hallå där! Ulf Jogbratt från Tranemo kommun

Vad är din uppgift inom kommunen?
– Som utvecklingsledare arbetar jag övergripande med kvalitetsfrågor och försöker koppla ihop skolans och kommunens kvalitetsarbete.

Ni arbetar väldigt strukturerat med planering, uppföljning och dokumentation i förskolan. Kan du beskriva ert arbete?
– Vi utgår ifrån förskolans uppdrag och de behov som finns på respektive förskola för att göra en planering över vilka utvecklingsområden som ska vara i fokus. I denna planering sätter vi indikatorer som, om de uppnås, visar på att det skett en utveckling. Varje förskola är naturligtvis unik med sin sammansättning av individer och olika åldersgrupper så vi får arbeta utifrån förskolans förutsättningar. Vi försöker förtydliga och tolka läroplansmålen efter barngrupp och ålder, mognad och utveckling.

Hur följer ni upp utvecklingen?
– Pedagogerna observerar barnen i vardagen och dokumenterar till exempel genom att filma eller att genomföra enkäter med vårdnadshavare. Pedagogerna har sedan reflektionstid där de träffas i arbetslaget och diskuterar observationerna jämfört med tidigare utförda observationer.

Hur stödjer InfoMentor ert arbete?
– I InfoMentor finns läroplansmålen som man kan koppla ihop med informationen i barnets portfolio. På så sätt får man en överblick och kan analysera att det är rätt saker som man har fokuserat på. Det är viktigt för att alla barn ska få möjlighet att utvecklas optimalt.

 

© InfoMentor 2022 / En hemsida från Bravissimo