Boka demo
Country
Choose country:

Intresseanmälan för att uppgradera till nya InfoMentor

Här gör du er intresseanmälan för att uppgradera till nya InfoMentor. Innan du fyller i din anmälan är det viktigt att du läser igenom viktig information inför uppgraderingen som du hittar här nedanför. Observera att när du gör din intresseanmälan så innefattar den samtliga skolor som du är ansvarig beställare för. Om du har frågor, kontakta support@infomentor.se

Jag godkänner att InfoMentor sparar information om mig.

Jag godkänner att InfoMentor sparar information om mig. Läs mer här

Viktig information inför uppgraderingen till nya InfoMentor

Före uppgraderingen

 • Utse användarstödjare!
 • Informera personalen i god tid om vad nya InfoMentor innebär samt vilken dag uppgraderingen sker och att de kan arbeta i InfoMentor samma dag men däremot får de inte dokumentera i Skriftligt omdöme eller i Skolverkets omdömesblankett.
 • Utbildning är A och O för att lyckas med implementeringen av nya InfoMentor. Underskatta inte utbildningsbehovet! Boka utbildning i god tid för era superanvändare.
 • Här kan ni ladda ner en enkel checklista som ni kan använda som stöd »
 • Om ni idag använder andra ämnesnamn än de som står i Lgr 11, behöver ni ändra dessa så att de stämmer överens med läroplanen. Detta är en förutsättning för att pedagogerna ska kunna skapa kunskapsrum utifrån schemapositionerna.
 • Säkerställ så att ni har en uppdaterad version av er webbläsare – detta eftersom nya InfoMentor bygger på ny teknik, (Internet Explorer behöver vara minst version 10.).
 • Nya InfoMentor är ett nytt system! Vi för över viss data från gamla InfoMentor, men inte allt. Informationen kommer finnas tillgänglig på olika sätt t ex rapporter. Här kan du ladda ner en lathund till lärarna »
 • Den formativa bedömningen (utvecklingsmöjligheter) och markeringen för ”Riskerar att inte nå målen” sker i nya InfoMentor på Skolverkets omdömesblankett och därför kommer vi att koppla på blanketten om ni inte har den sedan tidigare.
 • Den summativa bedömningen måste finnas för alla elever i alla ämnen för innevarande termin. Man kan hämta förra terminens omdöme för de ämnen som läses periodiserat. Här kan du se en film som beskriver hur man hämtar förra terminens omdöme. Om inte detta görs kommer det att innebära begränsningar i gränssnittet för vårdnadshavare och elever, samt i rapporterna, både i systemet och i InfoMentor Analys.
 • Den formativa bedömningen som tidigare skrivits under utvecklingsmöjligheter ska flyttas över till omdömesblanketten. Pedagogerna kan kopiera över den dit via funktionen ”Hämta utvecklingsmöjligheter från Lgr11”.

I anslutning till uppgraderingen

 • Meddela vårdnadshavare och elever t ex genom en nyhet att InfoMentor uppgraderas och att det tillfälligtvis kan innebära störningar i systemet. Här är ett förslag på nyhetstext ni kan publicera:
  Hej alla elever och vårdnadshavare!
  Vi kommer att uppgradera InfoMentor till en helt ny version. Detta innebär att det tillfälligtvis kan vara driftsstörningar den närmaste tiden. Uppgraderingen innebär att vi på skolan kommer att få ett modernare system att arbeta i. Just nu innebär det inte några förändringar för er, men framöver kommer ni mötas av nya boxar i InfoMentor Hub. Vi återkommer med mer information om detta!
 • Under en perioden kommer ni att ha tillgång till både nya och gamla InfoMentor. Ni meddelar oss om när ni vill stänga den gamla versionen.
 • Det enda ni betalar för nya InfoMentor är det utökade lagringsutrymmet. Kontakta oss för prisuppgift.
 • När uppgraderingen är klar, kommer kontaktpersonen att få ett mejl från vår support.

Efter uppgraderingen

 • Finns det kalenderhändelser skapade för kommande termin måste dessa flyttas över till den nya kalendervyn. Gäller enbart vid uppgradering mellan HT och VT.
 • Pedagogerna måste kopiera över de befintliga pedagogiska planeringar som de vill göra om till kunskapsrum.

Viktigt att kolla innan ni ber oss stänga ner

 • Har pedagogerna flyttat över de pedagogiska planeringar som de vill ha som kunskapsrum?
 • Är alla dokument överflyttade till material?
Frågor och svar om att uppgradera till nya InfoMentor

Allmänna frågor

Vad kostar det att uppgradera till nya InfoMentor?
Ni betalar enbart för ökat lagringsutrymme.

Hur beställer vi uppgraderingen?
Ansvarig beställare på skolan eller kommunen gör detta på vår hemsida. Efter att ni fyllt i denna, blir ni kontaktade av InfoMentor.

Måste alla lärarna på skolan gå över samtidigt?
Ja, det måste de.

Måste alla skolor i kommunen gå igång samtidigt?
Ja, eftersom lärare ofta finns på flera skolor och föräldrar kan ha barn på olika skolor.

Hur lång tid tar det att komma igång på bästa sätt? 
Underskatta inte utbildning då nya InfoMentor är ett nytt system med många nya funktioner. Boka utbildning och avsätt tid för träning.

Hur ska vi förbereda oss för att komma igång? 
Läs igenom all viktig information om uppgraderingen som du hittar här på sidan

Behövs det utbildning för alla?
Ja! Vi hjälper er att lägga upp en plan för hur ni ska tänka kring detta.

Frågor kring inloggning och integrationer

Behövs det nya inloggningsuppgifter?
Nej, man loggar in precis som tidigare.

Vad händer med de som har single sign-on och e-leg?
Inloggningen påverkas inte alls, allt fungerar som vanligt.

Påverkas de automatiska överföringarna?
Nej!

Frågor kring funktionalitet

Hur påverkas InfoMentor Hub av nya InfoMentor?
InfoMentor Hub får mer funktionalitet genom att flera boxar läggs till.

Behöver vi informera elever och föräldrar?
Ja, eftersom de kommer få ny funktionalitet som de tidigare inte använt. Vi kommer att producera material som ni kommer att kunna skicka ut.

Kommer InfoMentor Analys att påverkas? Och i så fall hur?
InfoMentor Analys kommer att fungera precis som tidigare och vara en del av nya InfoMentor.

Måste man jobba med kunskapsrum? Och vad är ett kunskapsrum?
Nej, man måste inte arbeta med kunskapsrum men kunskapsrummet tillför en struktur för planering, bedömning och lärande.

Kan man bedöma även om man inte använder Kunskapsrum?
Ja, självklart. Via startsidan sparar du dessutom många ”klick” när du vill gå in och bedöma en grupp eller klass.

Var ser eleverna och vårdnadshavarna de uppgifter som eleverna blivit tilldelade?
I en helt ny ”box” i InfoMentor Hub. Där kan eleverna också lämna in sina uppgifter (om lärarna vill använda detta).

Är det skriftliga omdömet ihopkopplat med den pedagogiska planeringen?
Ja, det är det.

Kan vi fortsätta jobba med omdömesblanketten?
Ja, precis som tidigare.

Kan man publicera lektionsplaneringar för elever och föräldrar?
Lektionsplaneringarna är bara för lärarna i dagsläget. Om man vill flippa sin undervisning finns det många andra möjligheter i nya InfoMentor.

Kan man se andra skolors planeringar?
Ja, man kan dela kunskapsrum inom egna skolan eller inom huvudmannen.

Kommer kapitel 1 & 2 att finnas med i skolans läroplansöversikt likt kunskapskraven och det centrala innehållet?
Ja, möjlighet för detta kommer att finnas.

Vad kommer tilläggsfunktioner som integration mot Google och Office 365 att kosta?
Kontakta oss för offert.

© InfoMentor 2020 / En hemsida från Bravissimo