Boka demo
Country

Struktur som framgångsrika skolor har

Tiden är knapp när man jobbar som rektor eller skolutvecklare. Det vet vi alla, därför erbjuder vi ett verktyg som hjälper dig att skapa samma struktur som forskningen visar är karaktärsdragen för framgångsrika skolor med goda resultat. Modellen för systematiskt förbättringsarbete i undervisningsprocessen består av två delar. Dels en handbok som beskriver ”tänket” kring skolans resultatstyrning och konkret hur rektorer och kommuner kan skapa struktur i skolans systematiska förbättringsarbete och dels digitala mallar för detta. De digitala mallarna är du fri att använda för att förbättra din egen skola.

Modellen vilar på vetenskaplig grund och besparar dig som rektor många arbetstimmar när du ska ta fram den struktur som karaktäriserar framgångsrika skolor med goda resultat. För att ni verkligen ska komma igång med ert systematiska förbättringsarbete finns det också utbildning och handledning kopplade till Modellen. Som sagt, vi vet att tiden är knapp, men med modellen kan ni ta er två steg fram i första klivet. Då blir det systematiska förbättringsarbetet ännu roligare.

”Vi är väldigt nöjda med Modellen och handledningen från InfoMentor. Den är tydlig och klar och hjälper oss i arbetet med att skapa en röd tråd i vårt systematiska kvalitetsarbete, en tät styrkedja på alla nivåer. […] Jag som skolchef känner en mycket större tillit till att alla rektorer har ett verktyg för sitt systematiska kvalitetsarbete, analys av resultaten och sitt pedagogiska ledarskap. Jag är på riktigt jätte, jättenöjd :)” Anna Falk, Skol- och förvaltningschef i Munkfors kommun

”Arbetet kring Modellen under det här läsåret har varit ett sätt för mig som ny rektor att bli säker på både det systematiska förbättringsarbetet och det system vi har valt att använda för det. Att vara med i processen med att sätta den nya strukturen för förbättringsarbetet gör att jag kan sätta egna ord på att beskriva det även för mina kollegor på skolan” Mari Lichtenberg rektor på Humleskolan, Bromölla kommun

Så här kommer ni igång med ert systematiska förbättringsarbete:

1. Beställ handboken med Modellen. För endast 3 900 kr (exkl moms) får ni den tongivande forskningen om vad som karaktäriserar en framgångsrik skola
2. Få konkreta förslag på hur du kan förbättra din skolas utvecklingsarbete
3. Digitala mallar från verkligheten – så att du kan skapa egna måldokument, struktur och rutiner för din skola

Om du vill köpa fler än fem böcker (inkl mallar), kontakta oss för offert. Priserna är exklusive moms.

 

 

Spara

© InfoMentor 2017 / En hemsida från Bravissimo