Boka demo
Country
Choose country:

Ett professionellt språk. En bättre skola.

Mer formativa omdömen och bättre stöd för eleverna! Med ordlistorna
ökar likvärdigheten i de bedömningar som ges till elever och vårdnadshavare
i samband med utvecklingssamtalen. Både versionen för grundskolan och
gymnasieskolan innehåller fraser som är laddade för ett formativt förhållningssätt.

Grundskolan

Ordlistor – grundpaket för lärarnas professionella språk är reviderad 2017 med anledning av att läroplanen för grundskolan reviderats samt att Skolverket har gett ut ett nytt stödmaterial under 2017.

Gymnasieskolan

Ordlistor finns även för gymnasieskolan. Lärarna får ett professionellt och likvärdigt sätt att uttrycka sig på. Hjälper gymnasielärarna att skriva bättre och tydligt formativa omdömen som stöttar elevernas utveckling.

© InfoMentor 2022 / En hemsida från Bravissimo