Boka demo
Country
Choose country:

Ett professionellt språk. En bättre skola.

Mer formativa omdömen och bättre stöd för eleverna! Med ordlistorna
ökar likvärdigheten i de bedömningar som ges till elever och vårdnadshavare
i samband med utvecklingssamtalen. Både versionen för grundskolan och
gymnasiet innehåller fraser som är laddade för ett formativt förhållningssätt.

Grundskolan

35 000 lärare, eller 40 procent av hela grundskolans lärarkår, har redan ett eget exemplar. Det betyder att många elever redan idag får likvärdiga bedömningar och samma chans att utvecklas.

Gymnasieskolan

Ordlistor finns även för gymnasieskolan. Lärarna får ett professionellt och likvärdigt sätt att uttrycka sig på. Hjälper gymnasielärarna att skriva bättre och tydligt formativa omdömen som stöttar elevernas utveckling.

© InfoMentor 2017 / En hemsida från Bravissimo