Boka demo
Country
Choose country:

Nu lanserar vi ett unikt, självvärderingsverktyg för skolor

Socratess är ett stöd för dig som vill identifiera förbättringsområden för skolans kvalitetsarbete. Testa själv eller hela skolan på en gång!

Socratess by InfoMentor

Verktyget, som är döpt till Socratess, är ett stöd för dig som vill identifiera förbättringsområden för skolans kvalitetsarbete. I Socratess kan du göra en självvärdering av var din skola är i förhållande till styrdokumentens intentioner, men också jämfört med framgångsrik undervisning och vad framgångsrika skolor gör för att lyckas. Socratess bygger på forskning om undervisningsfaktorer som påvisats ha stor effekt på elevernas lärande. Fokus är skolans huvudprocess – undervisningen.

I Socratess gör du värderingar i olika kategorier såsom planering, bedömning för lärande, samt analys och utveckling. Varje kategori innehåller ett antal faktorer som du skattar din skola mot. Baserat på dina svar presenteras resultatet i ett diagram som visar skolans styrkor och utvecklingsområden inom de olika kategorierna.

– Underlaget kan användas för att starta skolans kvalitetsarbete med att sätta både kortsiktiga och långsiktiga mål. Testa Socratess själv eller hela skolan på en gång! När du sedan vet var skolan befinner sig så hjälper vi er gärna med rätt strategi, verktyg, att sätta mätbara mål samt erbjuda anpassade utbildningar, säger Jan Gayen, projektledare och kundansvarig på InfoMentor.

Vi har utgått från uppdraget i styrdokumenten och kopplat teorier och forskning om framgångsrik undervisning till frågorna. I referensmaterialet återfinns bland annat Hattie, Lundahl, Håkansson, Timperley, Bloom, Höög och Johansson samt Black och Wiliams.

För mer information kontakta Jan Gayen, projektledare och kundansvarig, tel 044-20 20 50.

© InfoMentor 2022 / En hemsida från Bravissimo