Boka demo
Country

En förbättrad Kalenderfunktion gör planeringen lättare!

Vi lanserar nu en uppdaterade Kalenderfunktion som innebär att flexibiliteten blir större och den får ett mer modernt utseende. Den nya funktionen kommer fortsatt att kallas för Kalender. Uppdateringen innebär en hel lista med förbättrade funktioner och är baserad på önskemål från alla våra användare!

Vad innebär det för dig?

Listan med nya eller förändrade funktioner, ser lite olika ut beroende på vilken skolform du tillhör. Du hittar alla nya funktioner här nedanför och kan där också ladda ner extra material.

Vill du se exempel på hur nyheterna ser ut?
Spana in då vår film här!

Kalender för förskolan

Du som har barn i förskolan, hittar följande nyheter i Kalendern:

– ett modernare gränssnitt
– en bättre översikt med fokus på vecka
– det kommer att finnas en texteditor vilket ger en möjlighet att anpassa texten
– det kommer att genereras pushnotiser när något nytt har lagts upp. Dessa kommer att skickas ut i en samlad notis varannan timme för att inte belasta er vårdnadshavare med en mängd notiser
– flerdagshändelser kommer att hamna högst upp i veckovyn
– förbättrad kategorisering av händelser
– Kalendern byter färg till orange

Här kan du ladda ner material med mer information och där du också kan se lite exempel på hur det ser ut i nya Kalendern.

Kalender för grundskolan

För grundskolan så har vi, efter önskemål från många av våra användare, valt att slå ihop funktionerna Veckoplan och Kalender. Framöver kommer du som elev eller vårdnadshavare hitta all information i Kalendern alltså. Ni som tidigare har använt er av Veckoplanen kommer att uppleva följande fördelar efter sammanslagningen:

– ett modernare gränssnitt
– större flexibilitet
– en mer samlad översikt
– möjlighet att få notifiering dagen innan händelsen inträffar
– det kommer att genereras pushnotiser när något nytt har lagts upp. På samma sätt som det fungerar idag i Veckoplanen kommer dessa endast skickas ut varannan timme för att inte belasta er vårdnadshavare/elever med en mängd notiser.
– tidsbestämma kalenderhändelser (dvs ej endast heldag), vilket är en stor fördel jämfört med tidigare då endast heldagshändelser har varit möjliga
– förbättrad veckoväljare så att det blir enklare att hoppa mellan veckor
– förbättrad kategorisering av händelser

Här kan du ladda ner material med mer information och där du också kan se lite exempel på hur det ser ut i nya Kalendern.

Kalender för gymnasieskolan

Är du elev i gymnasieskolan, så kommer du uppleva de här fördelarna med nya Kalenderfunktionen:

– ett modernare gränssnitt
– en bättre översikt med fokus på vecka
– det kommer att finnas en texteditor vilket ger en möjlighet att anpassa texten
– det kommer att genereras pushnotiser när något nytt har lagts upp. Dessa kommer att skickas ut i en samlad notis varannan timme för att inte belasta dig med en mängd notiser
– flerdagshändelser kommer att hamna högst upp i veckovyn
– förbättrad kategorisering av händelser
– Kalendern byter färg till orange

Här kan du ladda ner material med mer information och där du också kan se lite exempel på hur det ser ut i nya Kalendern.

© InfoMentor 2021 / En hemsida från Bravissimo