Boka demo
Country
Choose country:

Nu blir kalendern ännu bättre!

Vi lanserar nu en uppdaterad kalender som innebär att flexibiliteten blir större och den får ett mer modernt utseende för vårdnadshavare och elever. Uppdateringen innebär förbättrad funktionalitet och är baserad på önskemål från våra användare!

Vad innebär det för dig?

Nyheter och förbättrad funktionalitet ser lite olika ut beroende på vilken skolform du tillhör. Du hittar alla förändringar här nedanför. Har du tidigare använt dig av veckoplanen? Uppdateringen innebär att vi slår samman veckoplanen och kalendern. Fortsättningsvis är det alltså kalendern som du ska använda dig av och denna kommer att vara ett viktigt verktyg i kommunikationen med hemmet. Detta innebär också förbättringar för vårdnadshavare och elever då de framöver kommer hitta informationen samlad på ett ställe.

Information till vårdnadshavare och elever
Vi har gjort en separat sida med information för vårdnadshavare och elever, dit ni kan hänvisa dem. Den hittar du här. Där finns också en film som beskriver hur vyn ser ut för vårdnadshavare och elever och ett par bildexempel på hur nyheterna ser ut i kalendern.

Vill du se exempel på hur nyheterna ser ut?
Kolla in bildexempel längre ner på sidan!

Kalender för förskolan – personal

Du som är personal i förskolan, hittar följande förbättringar i kalendern:
– möjlighet att kategorisera händelser mot ämnesområden
– större möjlighet att anpassa texten

Här är några av fördelarna som vårdnadshavare får:
– modernare gränssnitt och en bättre översikt med fokus på vecka
– händelser som gäller flera dagar samlas överst istället för att upprepas under varje dag i veckovyn
– det kommer att genereras pushnotiser när något nytt har lagts upp. Dessa kommer att skickas ut i en samlad notis varannan timme för att inte belasta vårdnadshavare med en mängd notiser

Tänk på att kalendern, utöver detta, innehåller många smarta funktioner så som:
– möjlighet att skicka ut påminnelse dag innan händelse
– möjlighet att publicera information till flera avdelningar samtidigt
– möjlighet att lägga in återkommande händelser

Vill du se exakt hur det du lagt in i kalendern ser ut för en vårdnadshavare kan du alltid via en barnprofil välja att logga in i InfoMentor Hub.

För dig som är administratör, kan det vara bra att se över hur ni har benämnt kalenderlagren på förskolan då dessa nu kommer att synas även för vårdnadshavare som kategorier på händelserna. Exempelvis om ni idag har ett lager som heter lovlager så kanske det passar bättre att döpa om denna till exempelvis lov eller lovdagar.

Om er förskola ännu inte valt att koppla på kalenderfunktionen för vårdnadshavare och nu önskar göra det är ni välkomna att höra av er till vår support så ordnar vi det.

Kalender för grundskolan – personal

För grundskolan har vi, efter önskemål från många av våra användare, valt att slå ihop funktionerna veckoplan och kalender. Framöver är det alltså kalendern som ska användas. Ni som tidigare har använt er av veckoplanen kommer att uppleva följande fördelar efter sammanslagningen:
– större flexibilitet
– möjlighet att skapa återkommande händelser
– registrera händelse för flera klasser och/eller grupper samtidigt
– möjlighet att välja att det ska skickas påminnelse dagen innan händelsen inträffar
– ny och förbättrad texteditor vilket ger en större möjlighet att anpassa texten
– tidsbestämma kalenderhändelser (dvs ej endast heldag), vilket är en fördel jämfört med veckoplanen där endast heldagshändelser har varit möjliga
– händelser som läggs över flera dagar samlas överst i veckovyn för vårdnadshavare och elever istället för att upprepas varje dag de gäller. Har du tidigare använt dig av ”lärarens kommentar” i veckoplan, kan du nu alltså istället göra kommentaren som en flerdagshändelse i kalendern så hamnar den överst, precis som tidigare i veckoplanen.
– filtret har förbättrats så att personal nu kan se händelser för en eller flera grupper

Här är några av fördelarna som vårdnadshavare och elever får ta del av:
– modernare gränssnitt med fortsatt fokus på vecka precis som i veckoplanen
– händelser som gäller flera dagar samlas överst istället för att upprepas under varje dag i veckovyn
– det kommer att genereras pushnotiser när något nytt har lagts upp. På samma sätt som det fungerat i veckoplanen kommer dessa endast skickas ut varannan timme för att inte belasta vårdnadshavare/elever med en mängd notiser
– förbättrad veckoväljare så att det blir enklare för vårdnadshavare och elever att hoppa mellan veckor
– kategorisering av händelser

Vill du se exakt hur det du lagt in i kalendern ser ut för en elev kan du alltid via en elevprofil välja att gå över till elevens vy.

För dig som är administratör, tänk på att se över hur ni har benämnt kalenderlagren på skolan då dessa nu kommer att synas även för vårdnadshavare och elever som kategorier på händelserna. Exempelvis om ni idag har ett lager som heter Provlager så kanske det passar bättre att döpa om denna till enbart Prov. Ni kanske även vill komplettera med fler lager som passar för den information ni tidigare lagt in i veckoplanen.

Kalender för gymnasieskolan – personal

Som personal i gymnasieskolan hittar du följande förbättringar i kalendern:
– möjlighet att kategorisera händelser mot kurser
– större möjlighet att anpassa texten

De största förändringarna berör vårdnadshavare och elever:
– modernare gränssnitt och en bättre översikt med fokus på vecka
– händelser som gäller flera dagar samlas överst istället för att upprepas under varje dag i veckovyn
– det kommer att genereras pushnotiser när något nytt har lagts upp. Dessa kommer att skickas ut i en samlad notis varannan timme för att inte belasta mottagarna med en mängd notiser

Tänk på att kalendern, utöver detta, innehåller många smarta funktioner så som:
– möjlighet att skicka ut påminnelse dag innan händelse
– möjlighet att publicera information till flera grupper samtidigt
– möjlighet att lägga in återkommande händelser
– du från elevkortet kan välja att logga in som elev för att se hur det ser ut för eleven/vårdnadshavaren

Vill du se exakt hur det du lagt in i kalendern ser ut för en elev kan du alltid via en elevprofil välja att gå över till elevens vy.

För dig som är administratör, tänk på att se över hur ni har benämnt kalenderlagren på skolan då dessa nu kommer att synas även för vårdnadshavare och elever som kategorier på händelserna. Exempelvis om ni idag har ett lager som heter Provlager så kanske det passar bättre att döpa om denna till enbart Prov.

Bildexempel
(Klicka på bilden om du vill se den i större format)

Registrera händelse

 

Filtrera grupper

 

© InfoMentor 2022 / En hemsida från Bravissimo