InfoMentor Logo

Ökad förutsättning för kollegialt lärande

”Certifieringsutbildningen i InfoMentor har gett mig både ett djup och en bredd i hur vi kan använda systemet. En vinst var att de skolor som deltog var ungefär lika långt i sin implementeringsprocess som vi var. Detta gjorde att vi fick igång väldigt bra diskussioner.”

Läs om vår Certifieringsutbildning
InfoMentors certifieringsutbildning finns både för grundskolan och förskolan. Här diskuterar personal från förskolor i Tranemo kommun och Daniel Johnsson om hur de på bästa sätt skapar registreringsmallar till sina planeringar.

När Magnus Hemborg kom i kontakt med InfoMentor för första gången, insåg han att lärplattformen uppfyllde det mesta av det Lorensborgsskolan saknade i sitt dåvarande system.

Hur kom det sig att ni valde InfoMentor?
– Lorensborgsskolan implementerade InfoMentor i januari 2016 och det är mycket som har förändrats sedan införandet. Före implementeringen så använde sig skolan av flera olika verktyg och att till exempel skriva omdömen kändes komplicerat. Därför började jag, som tidigt hade ett stort IT-intresse, tillsammans med mina kollegor i arbetslaget att skapa våra egna lösningar för att förenkla det vardagliga arbetet. När vi kom i kontakt med InfoMentor och fick se en visning av systemet kände jag direkt att det var precis det vi hade letat efter och försökt att skapa på egen hand!

Hur många av personalen på Lorensborgsskolan har gått Certifieringsutbildning?
– Vi är tre i personalen som har gått Certifieringsutbildningen; jag själv, en pedagog på mellanstadiet och en pedagog på lågstadiet. Jag arbetar med fortbildning på skolan så därför kändes det naturligt för min del att gå utbildningen men för att forma ett supportteam så delade vi upp det mellan oss.

Varför valde du att gå Certifieringsutbildningen?
– Jag förstod att InfoMentor innehöll många funktioner som jag hade efterlyst i ett system sedan länge och kände att jag ville lära mig det grundligt för att kunna hjälpa mina kollegor att använda InfoMentor så bra som möjligt.

Hur har deltagarna upplevt utbildningen?
– Det var en stor fördel att vi parades ihop med tre andra skolor som var ungefär lika långt i sin implementeringsprocess av InfoMentor som vi var. Det gjorde att vi fick igång väldigt bra diskussioner under utbildningen och jag har fortfarande kontakt med de andra skolorna. Jag känner mig mer trygg i min roll efter att ha gått utbildningen och dessutom vill jag ge en eloge till InfoMentors supportavdelning där jag alltid får snabb hjälp om det är något jag känner mig osäker på.

Vad upplever du är fördelarna med att personal har gått utbildningen?
– Jag tror att det har underlättat implementeringen av InfoMentor på vår skola. Vi hade en medveten långsamhet i igångsättandet under våren 2016 för att få med alla. Det enda krav vi satte under våren var att de skriftliga omdömena skulle göras i InfoMentor. En del var mer nyfikna än andra och började direkt använda InfoMentors funktioner, som till exempel planering. Under hösten började vi använda InfoMentor fullt ut men valde då att koppla på vårdnadshavarna successivt. Det gjorde att pedagogerna kände en trygghet i systemet innan vårdnadshavarna kopplades på.

Är det något som vi på InfoMentor kunde ha gjort bättre med utbildningen?
– Inget som jag kommer på direkt. Vi hade väldigt många bra diskussioner med Daniel Johnsson från InfoMentor som var kursledare, angående förbättringar i verktyget. Han tog med sig våra kommentarer tillbaka till InfoMentors utvecklingsavdelning och vid nästa möte så var många saker lösta. Även om det ofta var smågrejer så kändes de viktiga, till exempel integrationen med Google. Det kändes alltså inte bara som en kurs utan var också en möjlighet för oss som kund att ge feedback och input.

Hur ser vardagen ut med InfoMentor?
– Vi har fått mycket bättre förutsättningar för samarbete mellan kollegorna då allt är väldigt synligt. Vi har många pedagoger som gör sina planeringar och använder sig av InfoMentors funktion planering. Jag känner att det blir en samstämmighet genom att man kan dela med sig av något som är användbart. InfoMentor ökar verkligen förutsättningen för kollegialt lärande!

Naturligtvis fanns där en viss tveksamhet i organisationen när vi startade med InfoMentor, men när personalen kom på att det var enkelt att få en överblick, allt dokumenteras och man hittar informationen på ett enkelt sätt, så blev omdömet att övergången till InfoMentor var otroligt betydelsefull för att förenkla vår vardag! Idag känner vi att InfoMentor hjälper oss att ha koll på läget.

Magnus Hemborg

Om Magnus Hemborg

Magnus Hemborg arbetar som IT-pedagog på Lorensborgsskolan, en F-6 skola som ligger centralt belägen i Malmö.

Magnus har tidigare arbetat som lärare i Ma/No men hade ett stort IT-intresse och var en av de första på skolan som använde sig av digitala hjälpmedel i undervisningen. Det var därför naturligt att hans lärartjänst vidareutvecklades till en renodlad IT-tjänst. Idag ägnar han en stor del av sin tjänst åt fortbildning på skolan.

Om InfoMentors Certifieringsutbildning

InfoMentors certifieringsutbildning hjälper dig att utveckla undervisningen och göra pedagogiska planeringar för bedömning mot kriterier. Efter utbildningen har varje deltagare en helhetssyn över InfoMentor, pedagogiska planeringar till sin undervisning, gjort bedömningar mot kriterier, underlag för resultatanalys samt ett certifikat

Certifieringsutbildningen finns för både grundskolan och förskolan.

Kontakt

InfoMentor
Spannmålsgatan 11
291 32 Kristianstad

Tel.växel: 044-200 123
E-post: info@infomentor.se

Infomentor

Vi vill hjälpa er att hjälpa eleverna! Alla barn ska få bästa möjliga start i livet genom att få utvecklas så långt de kan under skolåren. Allt vi gör syftar till detta. Läs mer om oss och vad vi gör för att leva som vi lär.

lockmagnifiercrosschevron-downarrow-right