Boka demo
Country

Utbildningar som stärker skolledare och skolförvaltning

Konkreta utbildningar som ger effekt i er verksamhet och organisation. Lite extra bränsle både för att komma igång och orka sista biten. Över hälften av alla deltagare är skolor och kommuner som idag inte arbetar med InfoMentor lärplattform. Klicka på respektive utbildning för att få mer information.

Användarutbildning för skolledare

I denna utbildning lär du dig de nödvändigaste grunderna I InfoMentor för att effektivisera och underlätta ditt och pedagogernas vardagliga arbete. Utbildningen behandlar bland annat följande:

  • Anpassa startsidan för enkel navigation
  • Kommunikationsverktyg
  • Ta fram kontaktlistor, elevinformation och frånvarostatistik
  • Följa upp och analysera måluppfyllelse
  • Se lärarnas pedagogiska planeringar och bedömningar

Så här funkar det

Utbildningen kan till viss del anpassas efter dina önskemål. Utbildningen lär dig hur InfoMentor stödjer skolans undervisningsprocess från planering, genomförande, uppföljning, analys, kommunikation med elev och vårdnadshavare till skolutveckling. I InfoMentor Analys lär du dig ta fram skolans statistik och måluppfyllelse, till exempel vilka fem kunskapskrav flest elever behöver stöd i? Det ger utmärkta underlag för pedagogiska diskussioner och prioriteringar. Lär dig ta fram lärarnas planeringar och bedömningar mot kunskapskraven i läroplanen, detta kan vara samtalsunderlag i medarbetarsamtalen.

Utbildningsform
Föreläsning och workshop.

Omfattning
3 timmar inklusive paus.

Målgrupp
Rektorer och biträdande rektorer i grundskolan, personal från skolförvaltningen och skolpolitiker inom en kommun.

Max antal deltagare
För att kunna hålla hög kvalitet på utbildningen finns det plats för max 16 deltagare.

Pris: Kontakta oss för en offert.

Utbildningsledare

Jan Gayen som håller i utbildningen är utbildad grundskollärare och rektor och har arbetat 21 år inom skolan som lärare, projektledare, IKT-utvecklare, kvalitetscontroller, rektor och förskolechef. Jan har arbetat med att implementera både läroplan och lärplattform på både huvudmanna- och skolenhetsnivå. Han har även utvecklat program för systematiskt kvalitetsarbete på skolenhets- och huvudmannanivå, samt kvalitetsprogram för att mäta och utveckla kvalitet i fritidshem. Det senare resulterade i en fullsatt föreläsning på Malmö högskola maj 2016. Jan arbetar sedan augusti 2016 på InfoMentor som utbildare, kundansvarig och projektledare.

jan-gayen

Intresserad av denna utbildning?

Fyll i nedanstående formulär så kontaktar vi dig inom kort.

Mål- och resultatstyrning med InfoMentor Analys

Mål och resultatstyrning med InfoMentor Analys

Vill du få koll på er måluppfyllelse och synliggöra att er undervisning utgår från läroplanen? I verktyget InfoMentor Analys kan du praktiskt arbeta med mål- och resultatstyrning från elev- till kommunnivå.

Huvudområden
• Analys
• Mål- och resultatstyrning
• Dokumentation och begrepp

Så här funkar det

Här kan du ladda ner en självbedömning – den kan ge dig vägledning om var ni befinner er och en inblick i utbildningens innehåll. Utbildningen kan till viss del anpassas efter dina behov. I utbildningen lär du dig hur du med hjälp av InfoMentor Analys enkelt kan ta fram skolans statistik och kunskapsresultat. Vi vägleder och tränar analysförmåga utifrån olika kunskapsresultat, vilka frågor man ska fundera kring och hur man ska sätta mätbara verksamhetsmål. Efter utbildningen kan du arbeta mål- och resultatstyrt genom att enkelt få fram måluppfyllelse och nyckeltal samt påverka måluppfyllelse genom metodutveckling och processtyrning. Du har fått konkreta mallar, verktyg och idéer för hur din skola, med InfoMentor som stöd, förbättrar likvärdighet och kvalitet i undervisningen. InfoMentor stödjer hela processen från planering, genomförande, uppföljning, analys, kommunikation, till utveckling. Utbildningen vänder sig främst till dig som redan har använt och dokumenterat i InfoMentor.

Utbildningsform
Föreläsning och workshop.

Omfattning
Cirka 4 timmar.

Målgrupp
Rektorer i grundskolan, personal från skolförvaltningen och skolpolitiker inom en kommun. Men även för lärare som har skolutvecklingsansvar.

Max antal deltagare
För att kunna hålla hög kvalitet på utbildningen finns det plats för max 16 deltagare.

Pris
Kontakta oss för en offert.

Utbildningsledare

Jan Gayen som håller i utbildningen är utbildad grundskollärare och rektor och har arbetat 21 år inom skolan som lärare, projektledare, IKT-utvecklare, kvalitetscontroller, rektor och förskolechef. Jan har arbetat med att implementera både läroplan och lärplattform på både huvudmanna- och skolenhetsnivå. Han har även utvecklat program för systematiskt kvalitetsarbete på skolenhets- och huvudmannanivå, samt kvalitetsprogram för att mäta och utveckla kvalitet i fritidshem. Det senare resulterade i en fullsatt föreläsning på Malmö högskola maj 2016. Jan arbetar sedan augusti 2016 på InfoMentor som utbildare, kundansvarig och projektledare..

jan-gayen

Intresserad av denna utbildning?

Fyll i nedanstående formulär så kontaktar vi dig inom kort.

Det ska vara kul att gå till skolan annars är det inte roligt

Det ska vara kul att gå till skolan annars är det inte roligt

Om organisation, kvalitetsarbete och medarbetarskap med homo zappiens i centrum.

Hur når man framgång i sitt arbete med eleverna? Hur når man framgång i sitt arbete med kollegorna? Hur når man framgång i sitt arbete med skolledningen och medarbetarna? Hur kan man bidra till att sina kollegor utför ett kvalitetsarbete varje dag? Lars Gustafsson som har fått flera utmärkelser för sitt arbete som skolledare inspirerar, motiverar och utmanar kursdeltagarna så att var och en får med sig nya perspektiv på sig själv och sitt arbete i den gemensamma vardagen.

Utbildningsform
Föreläsning

Omfattning
3 timmar inkl paus 

Målgrupp
Lärare och skolledning inom grundskolan och gymnasieskolan

Pris
Kontakta oss för en offert. Använd gärna formuläret nedan.

Syfte
Syftet är att inspirera, motivera och utmana kursdeltagarna så att var och en får med sig nya perspektiv på sig själv och sitt arbete i den gemensamma vardagen.

Mål
Målet är att ge varje kursdeltagare konkreta tips på hur hon/han tillsammans med sina kollegor kan få ut högre kvalitet i arbetet med eleverna.

Program

  • Du får vad du förväntar dig!
  • Organisation och medarbetarskap
  • Vad kan jag och vi tillsammans göra för att våra elever ska få bästa tänkbara start i livet?
  • Avslutning med frågor

Föreläsare
Lars Gustafsson är före detta rektor på Nya Elementar, en F-10 skola i Stockholm med 760 elever och 110 personal. Nya Elementar fick Stockholm stads Kvalitetsutmärkelse 2005 och 2007. Skolans organisation och ledarskap har uppmärksammats på Kompetensgalan tillsammans med bl.a. IKEA, Volvo, Scania och Ericsson. Lars fick 2007 utmärkelsen Årets Unga Chef.

Intresserad av denna utbildning?

Fyll i nedanstående formulär så kontaktar vi dig inom kort.

Röster från nöjda deltagare

”Mångfald, ödmjukhet, erfarenhet, trovärdigt.”

”Mycket matnyttigt som man direkt kan börja arbeta med!”

”Tydligt, konkret, inspirerande, hjälpsamt.”

”Medelbetyg 4,9 av 5,9 för innehåll, framförande, vardagsnytta och helhetsintryck”

”Så bra verktyg att använda. Bra med färdiga mallar att börja arbeta i. Tack!”

”Jag tycker att det är en bra blandning mellan hårda och mjuka värden. Det vill säga att vi får både ingångarna kring hur vi ska implementera och betydelsen av att hela verksamheten vet vilka rutiner som gäller och hur man ska arbeta med förbättringar. Men också vilka verktyg är som man kan använda.”
Theres Hagström, Utvecklings- och kvalitetsstrateg, Valdemarsviks kommun

”Vi är väldigt nöjda med Modellen och handledningen från InfoMentor. Den är tydlig och klar och hjälper oss i arbetet med att skapa en röd tråd i vårt systematiska kvalitetsarbete, en tät styrkedja på alla nivåer. Visuellt skapar den förståelse och ger en ryggrad för det systematiska kvalitetsarbetet för både lärare, rektorer och huvudman. På ett mycket bra sätt skapar den en grund för rektors pedagogiska ledarskap och kommer att bli en garant för likvärdighet mellan skolorna. Modellen gör också att våra diskussioner får ett gemensamt fokus och det är viktigt för att få driv i utvecklingsarbetet. Jag som skolchef känner en mycket större tillit till att alla rektorer har ett verktyg för sitt systematiska kvalitetsarbete, analys av resultaten och sitt pedagogiska ledarskap. Jag är på riktigt jätte, jättenöjd!” 
Anna Falk, Skol- och Förvaltningschef i Munkfors kommun

© InfoMentor 2017 / En hemsida från Bravissimo