Boka demo
Country

Utbildningar som stärker skolledare och skolförvaltning

Konkreta utbildningar som ger effekt i er verksamhet och organisation. Lite extra bränsle både för att komma igång och orka sista biten. Över hälften av alla deltagare är skolor och kommuner som idag inte arbetar med InfoMentor lärplattform. Klicka på respektive utbildning för att få mer information.

Några citat från våra deltagare

”Mycket bra upplägg då utbildaren hade mycket goda förkunskaper om kommunens arbetssätt i InfoMentor.”
”Det bästa var genomgången om Kunskapsrum och bedömning.”
”Jag tycker att det var den bästa fortbildningsdag jag fått på länge. Så otroligt användbart och pedagogiskt. Jag är jättenöjd!”

Våra utbildningar för skolledare och skolförvaltning

Användarutbildning för skolledare

I denna utbildning lär du dig de nödvändigaste grunderna I InfoMentor för att effektivisera och underlätta ditt och pedagogernas vardagliga arbete. Utbildningen behandlar bland annat följande:

  • Anpassa startsidan för enkel navigation
  • Kommunikationsverktyg
  • Ta fram kontaktlistor, elevinformation och frånvarostatistik
  • Följa upp och analysera måluppfyllelse
  • Se lärarnas pedagogiska planeringar och bedömningar

Så här funkar det

Utbildningen kan till viss del anpassas efter dina önskemål. Utbildningen lär dig hur InfoMentor stödjer skolans undervisningsprocess från planering, genomförande, uppföljning, analys, kommunikation med elev och vårdnadshavare till skolutveckling. I InfoMentor Analys lär du dig ta fram skolans statistik och måluppfyllelse, till exempel vilka fem kunskapskrav flest elever behöver stöd i? Det ger utmärkta underlag för pedagogiska diskussioner och prioriteringar. Lär dig ta fram lärarnas planeringar och bedömningar mot kunskapskraven i läroplanen, detta kan vara samtalsunderlag i medarbetarsamtalen.

Utbildningsform
Föreläsning och workshop.

Omfattning
3 timmar inklusive paus.

Målgrupp
Rektorer och biträdande rektorer i grundskolan, personal från skolförvaltningen och skolpolitiker inom en kommun.

Max antal deltagare
För att kunna hålla hög kvalitet på utbildningen finns det plats för max 16 deltagare.

Pris: Kontakta oss för en offert.

Utbildningsledare

Jan Gayen som håller i utbildningen är utbildad grundskollärare och rektor och har arbetat 21 år inom skolan som lärare, projektledare, IKT-utvecklare, kvalitetscontroller, rektor och förskolechef. Jan har arbetat med att implementera både läroplan och lärplattform på både huvudmanna- och skolenhetsnivå. Han har även utvecklat program för systematiskt kvalitetsarbete på skolenhets- och huvudmannanivå, samt kvalitetsprogram för att mäta och utveckla kvalitet i fritidshem. Det senare resulterade i en fullsatt föreläsning på Malmö högskola maj 2016. Jan arbetar sedan augusti 2016 på InfoMentor som utbildare, kundansvarig och projektledare.

jan-gayen

Intresserad av denna utbildning?

Fyll i nedanstående formulär så kontaktar vi dig inom kort.

Mål- och resultatstyrning med InfoMentor Analys

Mål och resultatstyrning med InfoMentor Analys

Vill du få koll på er måluppfyllelse och synliggöra att er undervisning utgår från läroplanen? I verktyget InfoMentor Analys kan du praktiskt arbeta med mål- och resultatstyrning från elev- till kommunnivå.

Huvudområden
• Analys
• Mål- och resultatstyrning
• Dokumentation och begrepp

Så här funkar det

Här kan du ladda ner en självbedömning – den kan ge dig vägledning om var ni befinner er och en inblick i utbildningens innehåll. Utbildningen kan till viss del anpassas efter dina behov. I utbildningen lär du dig hur du med hjälp av InfoMentor Analys enkelt kan ta fram skolans statistik och kunskapsresultat. Vi vägleder och tränar analysförmåga utifrån olika kunskapsresultat, vilka frågor man ska fundera kring och hur man ska sätta mätbara verksamhetsmål. Efter utbildningen kan du arbeta mål- och resultatstyrt genom att enkelt få fram måluppfyllelse och nyckeltal samt påverka måluppfyllelse genom metodutveckling och processtyrning. Du har fått konkreta mallar, verktyg och idéer för hur din skola, med InfoMentor som stöd, förbättrar likvärdighet och kvalitet i undervisningen. InfoMentor stödjer hela processen från planering, genomförande, uppföljning, analys, kommunikation, till utveckling. Utbildningen vänder sig främst till dig som redan har använt och dokumenterat i InfoMentor.

Utbildningsform
Föreläsning och workshop.

Omfattning
Cirka 4 timmar.

Målgrupp
Rektorer i grundskolan, personal från skolförvaltningen och skolpolitiker inom en kommun. Men även för lärare som har skolutvecklingsansvar.

Max antal deltagare
För att kunna hålla hög kvalitet på utbildningen finns det plats för max 16 deltagare.

Pris
Kontakta oss för en offert.

Utbildningsledare

Jan Gayen som håller i utbildningen är utbildad grundskollärare och rektor och har arbetat 21 år inom skolan som lärare, projektledare, IKT-utvecklare, kvalitetscontroller, rektor och förskolechef. Jan har arbetat med att implementera både läroplan och lärplattform på både huvudmanna- och skolenhetsnivå. Han har även utvecklat program för systematiskt kvalitetsarbete på skolenhets- och huvudmannanivå, samt kvalitetsprogram för att mäta och utveckla kvalitet i fritidshem. Det senare resulterade i en fullsatt föreläsning på Malmö högskola maj 2016. Jan arbetar sedan augusti 2016 på InfoMentor som utbildare, kundansvarig och projektledare..

jan-gayen

Intresserad av denna utbildning?

Fyll i nedanstående formulär så kontaktar vi dig inom kort.

© InfoMentor 2018 / En hemsida från Bravissimo