Boka demo
Country

Våra utbildningar i lärplattformen InfoMentor

Vi vill att ert användande av InfoMentor ska utvecklas och erbjuder därför flera olika utbildningar som passar oavsett om ni har använt InfoMentor i flera år eller ni är alldeles nya. Våra utbildningar är mycket omtyckta och det gäller framförallt vår certifieringsutbildning som har blivit en stor succé. Nu kan vi dessutom erbjuda en liknande utbildning för personal i förskolan.

Är ni ny kund eller har ni uppgraderat till nya InfoMentor?

För nya kunder samt för er som uppgraderat till nya InfoMentor rekommenderar vi vår certifieringsutbildning med ett komplett utbildningspaket för att garantera hög användning och bättre resultat. Utbildningen finns för både grundskolan och förskolan. Klicka på respektive utbildning för mer information.

Några citat från våra deltagare

”Mycket bra upplägg då utbildaren hade mycket goda förkunskaper om kommunens arbetssätt i InfoMentor.”
”Det bästa var genomgången om Kunskapsrum och bedömning.”
”Jag tycker att det var den bästa fortbildningsdag jag fått på länge. Så otroligt användbart och pedagogiskt. Jag är jättenöjd!”

Våra utbildningar för användare av lärplattformen

Projektmöte med en kommun

Projektmöte med en kommun

När man kör igång med InfoMentor börjar också ett förändringsarbete i organisationen. Med denna utbildning får du hjälp med att planera och organisera införandet av InfoMentor i din kommun.

Vi har lärt oss att kvalitén i processen kring införandet är avgörande för att resultatet ska leda till skolutveckling. I detta arbete är projektmötet avgörande. I mötet går vi igenom vår mall för projektplanering och fokuserar på de punkter som är avgörande. Vi bidrar också med erfarenheter kring hur man tänker och gör i andra kommuner där man använder InfoMentor. När man startar med InfoMentor startar man inte bara med att använda en lärplattform för administration, kommunikation och/eller digital elevdokumentation utan också ett förändringsarbete i organisationen. Kvalitén i processen kring införandet och genomförandet är direkt avgörande för att resultatet ska leda till skolutveckling i verksamheten. Det är därför viktigt att det inledningsvis finns en samsyn kring vad man vill åstadkomma samt hur införandet av InfoMentor ska organiseras och genomföras.

Utbildningsform
Seminarium och workshop.

Omfattning
4 timmar inklusive pauser.

Målgrupp
Den projektgrupp som ska ansvara för införandet av InfoMentor i kommunen.

Pris
Kontakta oss för en offert. Använd gärna formuläret nedan.

Intresserad av denna utbildning?

Fyll i nedanstående formulär så kontaktar vi dig inom kort.

Jag godkänner att InfoMentor sparar information om mig.

Jag godkänner att InfoMentor sparar information om mig. Läs mer här

Projektmöte med enskild skola/förskola

Projektmöte med enskild skola/förskola

När man kör igång med InfoMentor börjar också ett förändringsarbete i organisationen. Vi har lärt oss att kvalitén i processen kring införandet är avgörande för att resultatet ska leda till skolutveckling. I detta arbetet är projektmötet avgörande. I mötet går vi igenom vår mall för projektplanering och fokuserar på de punkter som är avgörande. Vi bidrar också med erfarenheter kring hur man tänker och gör på andra skolor där man använder InfoMentor. Under projektmötet diskuterar vi era behov av en lärplattform och hur ni kan använda funktionerna i InfoMentor för att tillgodose dessa behov. Vi går igenom den mall för projektplanering som InfoMentor har tagit fram för att ni ska komma igång på bästa sätt. I planen beskriver vi steg för steg vad som behöver göras i olika skeden av införandet samt hur ansvaret för olika delar kan fördelas. I arbetet med planen sätter vi samtidigt fokus på det som är avgörande för att ni ska lyckas med införandet på bästa sätt. Under projektmötet finns stort utrymme för frågor och diskussion och vi delar också med oss av erfarenheter av hur man har gjort och tänkt i andra skolor och kommuner i samband med införandet av InfoMentor.

Utbildningsform
Seminarium och workshop.

Omfattning
4 timmar inklusive pauser.

Målgrupp
Den projektgrupp som ska ansvara för införandet av InfoMentor på skolan.

Pris
Kontakta oss för en offert. Använd gärna formuläret nedan.

Intresserad av denna utbildning?

Fyll i nedanstående formulär så kontaktar vi dig inom kort.

Jag godkänner att InfoMentor sparar information om mig.

Jag godkänner att InfoMentor sparar information om mig. Läs mer här

Grundkurs för administratörer

Grundkurs för administratörer

Utbildningen ger en grund för alla som ska administrera funktionerna i InfoMentor. Vi fokuserar innehållet på de funktioner som skolan/kommunen har valt att använda och detta bestäms i samband med bokning av kursen. Deltagarna genomför praktiska övningsuppgifter i en demoversion av lärplattformen och detta varvas med genomgångar och diskussioner om hur funktionerna kan användas i förhållande till skolans uppdrag och olika styrdokument. Utbildningen innehåller också konkreta tips och råd samt material som kan användas när användarstödjarna ska förmedla sina kunskaper till sina kollegor på skolan. Utbildningsledaren bidrar också med erfarenheter av hur man tänker och gör på andra skolor och i andra kommuner där man använder InfoMentor.

Utbildningsform
Workshop.

Omfattning
4 timmar inklusive pauser.

Målgrupp
De personer som ska administrera InfoMentor lokalt på skolan eller i kommunen. Det kan vara lärare och/eller administrativ personal och/eller IT-personal.

Max antal deltagare
För att kunna hålla hög kvalité på utbildningen finns det plats för max 16 deltagare.

Pris
Kontakta oss för en offert. Använd gärna formuläret nedan.

Intresserad av denna utbildning?

Fyll i nedanstående formulär så kontaktar vi dig inom kort.

Jag godkänner att InfoMentor sparar information om mig.

Jag godkänner att InfoMentor sparar information om mig. Läs mer här

Grundkurs för användare

Grundkurs för användare

Utbildningen ger en grund för alla som ska komma igång och använda nya InfoMentor. Vi fokuserar på de funktioner som skolan/kommunen har valt att använda. Deltagarna jobbar med praktiska övningsuppgifter i en demoversion varvat med genomgångar och diskussioner om hur funktionerna kan användas för skolans uppdrag enligt styrdokumenten. Utbildningen innehåller konkreta tips och råd samt material som kan användas när användarstödjarna ska förmedla sina kunskaper till sina kollegor. I denna utbildning ger vi samtliga deltagare en första inblick i nya InfoMentors alla delar och funktioner. Hur är InfoMentor uppbyggd och vad kan du göra som pedagog, elev och vårdnadshavare i InfoMentor? Vi går igenom moment som kommunikation via e-post och sms, frånvarohantering, kalender, schema, nyheter samt hur man skapar ett kunskapsrum med planering för bedömning. Denna utbildning ger grunderna samt en ordentlig ”kickstart” för att komma igång med InfoMentor som lärplattform.

Utbildningsform
Kombinerad föreläsning med workshop.

Omfattning
4 timmar inklusive fikapaus.

Målgrupp
Pedagoger och förstelärare. De lärare som ska fungera som användarstödjare och utbilda och handleda sina kollegor på skolan. Skolledningen och den eller de personer som kommer administrera programvaran lokalt på skolan eller i kommunen ska också delta.

Pris
Kontakta oss för en offert.

Intresserad av denna utbildning?

Fyll i nedanstående formulär så kontaktar vi dig inom kort.

Jag godkänner att InfoMentor sparar information om mig.

Jag godkänner att InfoMentor sparar information om mig. Läs mer här

Nyhet! Grundkurs för fritidspedagoger

Grundkurs för fritidspedagoger

Utbildningen ger en grund för alla inom fritidshem som ska komma igång och använda nya InfoMentor. Vi fokuserar på tidsregistreringen och de funktioner som handlar om att checka in och ut barnen från fritids. Vi tittar på alla inställningar som tillhör denna del och även hur det fungerar för vårdnadshavare. Vidare kollar vi på de funktioner i systemet som blir en naturlig del av fritidshemmets vardag i form av kommunikationsdelar och hur man kan dokumentera barnen mot läroplanen för fritidshemmet. Vi går även igenom planeringsverktyget, kunskapsrum, hur detta kan användas i fritidshemmet och hur samtliga kommunens fritidshem kan samverka. Vi tittar också på hur man kan försäkra sig om att man arbetar med rätt saker och följer läroplanens innehåll utifrån styrdokumenten. Deltagarna ges möjlighet att praktiskt öva och planera sina verksamheter under utbildningen i kombination med genomgångar och instruktioner från kursledaren.

Utbildningsform
Kombinerad föreläsning med workshop på plats hos er.

Omfattning
3 timmar inklusive fikapaus.

Målgrupp
Pedagoger, förstelärare och ansvariga för fritidshemmet. De lärare som ska fungera som användarstödjare och utbilda och handleda sina kollegor på skolan.

Pris
Kontakta oss för en offert. Använd gärna formuläret nedan.

Intresserad av denna utbildning?

Fyll i nedanstående formulär så kontaktar vi dig inom kort.

Jag godkänner att InfoMentor sparar information om mig.

Jag godkänner att InfoMentor sparar information om mig. Läs mer här

Fördjupningskurs för användare

Fördjupningskurs nya InfoMentor för användare
– från planering till bedömning

I denna utbildning går vi in på djupet i InfoMentors kunskapsrum där man gör planeringar med utgångspunkt i läroplanen för att senare kunna göra bedömningar. Vi går noggrant igenom kunskapsrummets alla delar såsom tidslinje, uppgifter, delmoment, enkäter, digitala prov och bedömningsmatriser. Vi för en pedagogisk dialog hur man kan arbeta med InfoMentor som stöd i planerandet av sin undervisning. I denna utbildning tar vi också upp på vilka olika sätt man kan göra bedömningar på elever genom InfoMentor.

Utbildningsform
Kombinerad föreläsning med workshop.

Omfattning
 4 timmar inklusive fikapaus.

Målgrupp
Pedagoger och förstelärare.

Pris
Kontakta oss för en offert. Använd gärna formuläret nedan.

Intresserad av denna utbildning?

Fyll i nedanstående formulär så kontaktar vi dig inom kort.

Jag godkänner att InfoMentor sparar information om mig.

Jag godkänner att InfoMentor sparar information om mig. Läs mer här

Skapardag för användare

Skapardag för användare

Vi skapar planeringar för bedömning och dokumentation i nya InfoMentor. Tillsammans med kursledaren skapar vi kunskapsrum, uppgifter, delmoment samt förbereder kommunikationen med elever och vårdnadshavare samt bedömningen. I utbildning tar deltagarna med sig material för att tillsammans med kursledaren färdigställa arbetsområden och uppgifter som ska genomföras i undervisningen.

Utbildningsform
Workshop.

Omfattning
4 timmar inklusive fikapaus.

Målgrupp
Pedagoger och förstelärare.

Pris
Kontakta oss för en offert. Använd gärna formuläret nedan.

Intresserad av denna utbildning?

Fyll i nedanstående formulär så kontaktar vi dig inom kort.

Jag godkänner att InfoMentor sparar information om mig.

Jag godkänner att InfoMentor sparar information om mig. Läs mer här

Certifieringsutbildning Förskolan

Bli certifierad i InfoMentor och utveckla förskolan

Inspiration, konkreta tips, verktyg för kommunikation samt pedagogiska planeringar för dokumentation mot förskolans läroplan. Efter utbildningen har varje deltagare fått en helhetssyn över InfoMentor för förskolan. Alla har skapat pedagogiska planeringar till verksamheten samt dokumenterat resultaten mot förskolans läroplan och byggt upp varje barns portfolio.

Utbildningsform
Kombinerad föreläsning med workshop

Omfattning
2 tillfällen à 4 timmar

Målgrupp
Förskolechefer och pedagoger. Du som genomfört utbildningen kommer att bli certifierad i InfoMentor och blir därigenom en budbärare och ett bollplank för dina kollegor.

Pris
Kontakta oss för en offert. Använd gärna formuläret nedan.

Innehåll
Navigering i InfoMentor, sök- och hjälpfunktioner, tidsregistrering, kommunikation, samarbete, portfolio, pedagogiska planeringar samt dokumentation mot styrdokument för förskolan. Under (2) två pass à 3 timmar går vi steg för steg igenom samtliga funktioner i förskolan. Parallellt kontrollerar vi hur det ser ut när en vårdnadshavare loggar in i sitt gränssnitt. De två olika stegen i utbildningen genomförs med cirka 2-4 veckors mellanrum med en läxa/uppgift att lösa mellan de båda utbildningstillfällena. Vid komplett genomförd utbildning kommer deltagarna att få ett certifikat som bevis på sina kunskaper i InfoMentor.

Steg 1
Vi går igenom grunderna i InfoMentor förskola, tittar på startsidan och lär oss navigera runt i systemet. Vi visar också de sök- och hjälpfunktioner som finns tillgängliga och går igenom andra moment såsom: kommunikation, tidsregistrering, grupprofil, barnprofil, portfolio, tidslinje samt hur vi jobbar med enkäter.

Steg 2
I det andra steget fördjupar vi oss kring olika sätt att dokumentera barnens utveckling på, dels kring läroplanen för förskola både på gruppnivå samt barnnivå. Vi går igenom modulen för pedagogisk planering och hur vi samarbetar med dessa. Alla deltagare skapar själv, under ledning, en pedagogisk planering. Under båda tillfällena tittar vi parallellt på hur vårdnadshavarna ser och tar del av all information.

Intresserad av denna utbildning?

Fyll i nedanstående formulär så kontaktar vi dig inom kort.

Jag godkänner att InfoMentor sparar information om mig.

Jag godkänner att InfoMentor sparar information om mig. Läs mer här

Certifieringsutbildning Grundskolan

Bli certifierad i InfoMentor och utveckla undervisningen

Inspiration, konkreta tips och verktyg för att utveckla undervisningen och göra pedagogiska planeringar för bedömning mot kunskapskraven. Efter utbildningen har varje deltagare en helhetssyn över InfoMentor, pedagogiska planeringar till sin undervisning, gjort bedömningar mot kunskapskraven, underlag för resultatanalys samt ett certifikat från InfoMentor.

”Certifieringsutbildningen i InfoMentor har gett mig både ett djup och en bredd hur vi kan använda systemet. Både i rollen som administratör men även hur lärarna kan använda sig av InfoMentor. En vinst med Certifieringsutbildningen var att de skolor som deltog befann sig i samma fas – uppstart av systemet. Detta gjorde att vi fick många intressanta och utvecklande diskussioner. Det skapar möjligheter för samsyn inom en kommun eller skolområde.”
Magnus Hemborg, IT-pedagog, Lorensborgsskolan

Utbildningsform
Kombinerad föreläsning med workshop

Omfattning
4 tillfällen à 4 timmar

Målgrupp
Pedagoger och förstelärare. Du som genomfört utbildningen kommer att bli certifierad i InfoMentor och därigenom en budbärare och bollplank för kollegor.

Pris
Kontakta oss för en offert. Använd gärna formuläret nedan.

Innehåll
Kommunikation, samarbete, kalenderhändelser, portfolio, kunskapsrum, bedömning, elevperspektiv, uppgifter och material. Under (4) fyra halvdagar lär vi oss samtliga processer i InfoMentor och fokuserar extra på den pedagogiska planeringen för bedömning mot kunskapskraven. Vi bygger upp utbildningen steg för steg och går djupare och grundligare in i detaljer efterhand. De olika stegen i utbildningen kommer att genomföras med 2-4 veckors mellanrum och med ”läxor” och uppgifter att lösa mellan varje steg. Vid komplett genomförd utbildning och ett godkännande från utbildningsledaren kommer du att få ett certifikat som ett bevis på dina kunskaper i InfoMentor.

Steg 1 – ”Kom-igång” utbildning (fritt antal deltagare)
Vi går igenom grunderna i InfoMentor, t ex hantering av frånvaro, e-post, sms, kalender, nyheter, kunskapsrum mm.

Steg 2 – Fördjupningskurs (max 15 deltagare)
Vi fördjupar kunskaperna framför allt kring kunskapsrummet, det vill säga den pedagogiska planeringen för bedömning mot kunskapskraven. Vi går grundligt igenom alla delar på vägen från planering till bedömning samt kommunikation och samarbete med elever och vårdnadshavare.

Steg 3 – Skapardag (max 15 deltagare)
Deltagarna skapar pedagogiska planeringar i aktuella ämnen och kurser. Tillsammans med utbildningsledaren brainstormar vi och skapar planeringar, uppgifter och material för pedagogerna i deras aktuella ämnen.

Steg 4 – Analys och certifiering (max 15 deltagare + skolledare och administratörer)
Vi fokuserar på att sammanfatta det vi har gjort och lärt oss samt analysera uppnådda resultat i systemet. På vilket eller vilka sätt har resultaten förändrats under utbildningens gång? I denna kurs vill vi även ha med skolledare och administratörer.

BONUS!
Samtliga deltagare som har genomgått vår certifieringsutbildning kommer kontinuerligt att få våra nyhetsutskick med tips och trix samt nyheter och idéer. Vidare kommer man att erbjudas fri entré till våra pedagogiska caféer som anordnas på olika platser under året, t ex våra användarträffar.

Intresserad av denna utbildning?

Fyll i nedanstående formulär så kontaktar vi dig inom kort.

Jag godkänner att InfoMentor sparar information om mig.

Jag godkänner att InfoMentor sparar information om mig. Läs mer här

GDPR utbildning

GDPR utbildning

Har ni inte redan full koll på och påbörjat era förberedelser inför GDPR (den nya lagstiftningen som börjar gälla den 25 maj 2018) så är det hög tid att börja med det nu. På InfoMentor har vi jobbat med förberedelser inför GDPR i mer än ett år, vilket ni kan läsa om mer här »

GDPR innebär i korthet att skyddet för medborgarna gällande behandling av personuppgifter kommer att stärkas och det är ni som huvudman som är ytterst ansvarig för att GDPR följs. Denna utbildning är både ett projektmöte och en utbildning för administratörer. Målet med utbildningen är att ge er kunskap och verktyg för att så snabbt som möjligt bli kompatibla med GDPR avseende ert användande av InfoMentor. Under utbildningen går vi igenom grunderna i GDPR, samt de förberedelser som ni behöver göra i form av policydokument, projektplan och medgivande med mera. I samband med utbildningen tillhandahåller vi färdig mall för personuppgiftsbiträdesavtal.

Vi går också igenom de inställningar som administratör kan göra vad gäller roller och behörighet i systemet. I utbildningen informerar vi även om de förändringar som vi kommer att genomföra i systemet för att vara fullt kompatibla med GDPR. Med den här utbildningen kommer ni både att spara tid och pengar, samt så klart vara väl förberedda för GDPR.

Utbildningsform
Webbutbildning eller utbildning på plats.

Omfattning
2 timmar för utbildningen, samt ett uppföljningsmöte på 30 min.

Målgrupp
Administratör, projektledare, skolledare.

Pris
Kontakta oss för en offert. Använd gärna formuläret nedan.

Intresserad av denna utbildning?

Fyll i nedanstående formulär så kontaktar vi dig inom kort.

Jag godkänner att InfoMentor sparar information om mig.

Jag godkänner att InfoMentor sparar information om mig. Läs mer här

© InfoMentor 2018 / En hemsida från Bravissimo