Boka demo
Country

Övriga utbildningar

Vi erbjuder konkreta utbildningar som ger effekt i er verksamhet och organisation. Över hälften av alla deltagarna är skolor och kommuner som idag inte arbetar med eller har något att göra med vår lärplattform InfoMentor. Klicka på respektive utbildning för att få mer information.
Flippa ditt klassrum

Flippa ditt klassrum

Frigör mer tid för varje elev genom att använda IKT i undervisningen.

Leif Blomqvist är slöjdlärare på Särlaskolan i Borås och han har gjort en spännande resa när det gäller att hitta nya vägar till elevernas lärande. Han har ”flippat” sin undervisning genom att spela in inspirations- och instruktionsfilmer som han lägger upp på YouTube. På så sätt frigör Leif mer tid för att kunna hjälpa eleverna vidare med sina slöjdprojekt under lektionen istället för att ha traditionella genomgångar. Leif arbetar mycket med bedömning för lärande och är förstelärare i slöjd vilket innebär att han driver utvecklingen av ämnet i hela Borås kommun. Han är en uppskattad föreläsare som på ett mycket engagerat och vardagsnära sätt inspirerar och motiverar deltagarna att använda IKT sin undervisning oavsett ämne och årskurs.

Utbildningsform
Föreläsning med stort utrymme för frågor och diskussion

Omfattning
3 timmar inklusive pauser

Målgrupp
Lärare och skolledning i grundskolan

Pris
Kontakta oss för en offert. Använd gärna formuläret nedan.

To my knowledge, Leif is one of the first woodworking teachers in the world to flip his classes, so in many respects he is one of the true pioneers of flipped industrial arts. I encourage you to visit his YouTube page and watch a couple of his videos.”
Jon Bergmann, författare till boken ”The Flipped Classroom”

Bakgrund
Skolans roll som kunskapsförmedlare håller på att förändras i grunden. Nu kan eleverna hitta både fakta, råd och insikter när som helst och var som helst. Gapet mellan elevernas vardag i och utanför skolan måste minska för att beröra och motivera eleverna. Ett sätt att minska gapet är att använda IKT för att förändra och förbättra både undervisning och inlärning. Skolans uppgift enligt läroplanen är att utveckla lärande människor för livslångt lärande. Då behöver även vi i skolan vara lärande människor, så att skolan blir en del av samhället och nutiden. Eleverna har i princip fått IT med modersmjölken, men det har inte vi. Vi behöver inte vara och vi kan inte vara bäst på IT men vi kan lära oss och vi kan bli bättre på att använda IKT i undervisningen. Här hittar du alla Leifs filmer: www.youtube.com/slojdarna

Innehåll
Under föreläsningen beskriver Leif Blomqvist varför och hur han har förändrat sitt sätt att undervisa och vilka effekter detta har för elevernas inlärning och måluppfyllelse. Leif beskriver innebörden av och fördelarna med att ”flippa” undervisningen så att eleverna istället tar del av lektionsinnehållet i filmer istället för traditionella genomgångar. Han ger också flera konkreta exempel på hur man kan använda IKT i sin undervisning, tips om bra redskap och resurser, vad som är viktigt att tänka på och hur man kan undvika vanliga fällor.

Syfte
• Att omdefiniera våra arbetssätt och utveckla skolan så att den är relevant och motiverande för eleverna.
• Att inspirera deltagarna att använda IKT i sin egen undervisning.

Mål
Alla deltagare har fått se och höra exempel på hur man kan använda IKT i sin undervisning och vilka effekter det kan ge.

Program
• Varför förändra undervisningen?
• Mitt ”flippade” klassrum.
• Hur påverkas lärarrollen.
• Konkreta tips och råd om hur man kan använda IKT i sin undervisning.
• Exempel på hur man producerar en enkel film.

Intresserad av denna utbildning?

Fyll i nedanstående formulär så kontaktar vi dig inom kort.

© InfoMentor 2017 / En hemsida från Bravissimo