Boka demo
Country
Choose country:

Utbildningar som stärker skolledare och skolförvaltning

InfoMentor är ett av skolans viktigaste ledningsverktyg. Vi erbjuder därför utbildningar i hur ni med InfoMentor kan säkra likvärdighet och kvalitet i skolans viktigaste processer, samt driva skolutveckling.

Några citat från våra deltagare

”Mycket bra upplägg då utbildaren hade mycket goda förkunskaper om kommunens arbetssätt i InfoMentor.”
”Det bästa var genomgången om Kunskapsrum och bedömning.”
”Jag tar med mig nyttan av analysverktyget samt vikten av att vi planerar in ett tydligt årshjul kopplat till InfoMentor.”
”Riktigt bra genomgående! Din erfarenhet av ”vårt” jobb bidrar med en dimension som verkligen ger mervärde. Tålmodigt, tydligt, inlyssnande. 5 av 5!!”

Våra utbildningar för skolledare och skolförvaltning

Grundutbildning för skolledare i InfoMentor

Grundutbildning för skolledare i InfoMentor

Denna utbildning ger dig kunskaper och färdigheter i InfoMentor för att effektivisera och underlätta ditt och pedagogernas vardagliga arbete. Utbildningen behandlar bland annat följande:

 • Navigera effektivt i InfoMentor
 • Kommunikationsverktyg
 • Ta fram kontaktlistor, elevinformation och frånvarostatistik
 • Se lärarnas pedagogiska planeringar och bedömningar
 • Följa upp måluppfyllelse via rapport- och analysverktygen
 • Kunskapsrum och måluppfyllelse som underlag för medarbetarsamtal

Utbildningen kan till viss del anpassas efter dina önskemål och ha mer fokus på delar som ni vill förstärka. Till utbildningen får ni även en lathund över de viktigaste funktionerna. I InfoMentor Analys lär du dig t ex att ta fram skolans statistik och måluppfyllelse. Se vilka kunskapskrav flest elever behöver stöd i, bedömningsunderlag för åk 1-3, antal aktiva åtgärdsprogram och extra anpassningar, skolans totala måluppfyllelse samt studera betygsstatistik mm. Detta ger er konkreta underlag för pedagogiska diskussioner och prioriteringar. Låt lärares planeringar och bedömningar i Kunskapsrum bli samtalsunderlag vid medarbetarsamtal.

Utbildningsform
Föreläsning och workshop.

Omfattning
3 timmar inklusive paus.

Målgrupp
Skolledare, utvecklingsledare och pedagoger med särskilt ansvar för verksamhetsutveckling.

Max antal deltagare
För att kunna hålla hög kvalitet på utbildningen rekommenderar vi max 12 deltagare per utbildningstillfälle.

Pris
Kontakta oss för en offert.

Utbildningsledare
Jan Gayen som håller i utbildningen är utbildad grundskollärare och rektor. Han har arbetat 21 år inom skolan som lärare, projektledare, verksamhetsutvecklare och rektor för både skola och förskola. Jan har som projektledare implementerat både läroplan, skollag och lärplattform på huvudmanna- och skolenhetsnivå. I rollen som verksamhetsutvecklare har han utvecklat ledningsprogram för systematiskt kvalitetsarbete på skolenhets- och huvudmannanivå. Jan arbetar sedan augusti 2016 på InfoMentor som utbildare, kundansvarig och projektledare.

Intresserad av denna utbildning?

Fyll i nedanstående formulär så kontaktar vi dig inom kort.

  Jag godkänner att InfoMentor sparar information om mig.

  Jag godkänner att InfoMentor sparar information om mig. Läs mer här

  Kvalitetsarbete i fritidshem

  Kvalitetsarbete i fritidshem

  InfoMentor erbjuder utbildning och konsultation för dig som vill utveckla kvalitetsarbetet i fritidshemmet. Vi bidrar med kunskap, kompetens och erfarenhet för att tillsammans med er projektgrupp av rektorer, utvecklingsledare och lokala processtödjare skapa ett ramverk för lokalt och centralt kvalitetsarbete för fritidshem. Målen är att er verksamhet får ökad samsyn i fritidshemmets uppdrag, har en metod för att identifiera utvecklingsområden, skapa pedagogisk planering och dokumentation till stöd för uppföljning och utveckling av undervisningen, samt skapa förutsättningar för en lärande organisation.

  Utbildningsform
  Projektledning med workshops.

  Omfattning
  Beroende på storlek på er organisation kan detta variera, men minst en halvdag och två heldagar på plats, samt tillkommande för- och efterarbete. Det bör gå ett par veckor mellan träffarna för att arbeta med de aktiviteter och förändringar som behöver göras. 

  Målgrupp
  Skolledare, utvecklingsledare och pedagoger med särskilt ansvar för verksamhetsutveckling.

  Pris
  Kontakta oss för en offert.

  Utbildningsledare
  Jan Gayen som håller i utbildningen är utbildad grundskollärare och rektor. Han har arbetat 21 år inom skolan som lärare, projektledare, verksamhetsutvecklare och rektor för både skola och förskola. Jan har som projektledare implementerat både läroplan, skollag och lärplattform på huvudmanna- och skolenhetsnivå. I rollen som verksamhetsutvecklare har han utvecklat ledningsprogram för systematiskt kvalitetsarbete på skolenhets- och huvudmannanivå. Jan arbetar sedan augusti 2016 på InfoMentor som utbildare, kundansvarig och projektledare.

  Intresserad av denna utbildning?

  Fyll i nedanstående formulär så kontaktar vi dig inom kort.

   Jag godkänner att InfoMentor sparar information om mig.

   Jag godkänner att InfoMentor sparar information om mig. Läs mer här

   Mål- och resultatstyrning med InfoMentor

   Mål- och resultatstyrning med InfoMentor

   Denna utbildning är för dig som har arbetat i InfoMentor ett tag och/eller gått grundutbildningen i InfoMentor för skolledare. Denna utbildning ger er verktyg, rutiner och kunskaper för att identifiera utvecklingsbehov, analysera måluppfyllelse och driva systematiskt kvalitetsarbete med stöd av InfoMentor. Utbildningen rör främst grundskolan, men kan anpassas för att ta upp kvalitetsarbete i förskoleklass och fritidshem också.

   Utbildningen behandlar bland annat följande:

   • Förbättra likvärdighet och kvalitet i utbildningen genom rutiner och årsklocka kopplad till undervisningsprocessen, samt säkra de formativa processerna i utbildningen med InfoMentor.
   • Hur InfoMentor fungerar i er verksamhet i förhållande till styrdokumentens intentioner och era lokala krav.
   • Analysera måluppfyllelse i analys- och rapportverktyget.
   • Att formulera relevanta och mätbara kunskaps- och utvecklingsmål, ofta kallade nyckeltal och kvalitetsindikatorer.
   • Framgångsfaktorer i förändringsarbetet.

   Utbildningen utgår från kraven i våra styrdokument, vetenskapliga teorier från skolledarutbildningen, forskningslitteratur och erfarenheter av att driva förändrings och förbättringsarbete på individ-, grupp- och skolnivå.

   Utbildningen innebär både teoretiskt och praktiskt arbete i mål- och resultatstyrning. Vi utgår från varje skolas kunskapsresultat samt teorimodeller för att analysera vad som påverkat måluppfyllelsen hittills. Vad skulle behöva förändras? Vad kan vara mätbara mål, medel, aktiviteter, ansvarsroller och kriterier för att driva utvecklingen? Under workshopen delar vi med oss av erfarenheter och exempel på förändringsarbete, metodutveckling och processtyrning.

   Kontakta oss för mer information eller för att skräddarsy utbildningen efter ert befintliga SKA-arbete och rutiner. Vi erbjuder även beprövade mallar och verktyg för att ni ska kunna dokumentera kvalitetsarbetet.

   Utbildningsform
   Föreläsning och workshop.

   Omfattning
   4 timmar inklusive paus.

   Målgrupp
   Skolledare, utvecklingsledare och pedagoger med särskilt ansvar för verksamhetsutveckling.

   Max antal deltagare
   För att kunna hålla hög kvalitet på utbildningen rekommenderar vi max 12 deltagare.

   Pris
   Kontakta oss för en offert.

   Utbildningsledare
   Jan Gayen som håller i utbildningen är utbildad grundskollärare och rektor. Han har arbetat 21 år inom skolan som lärare, projektledare, verksamhetsutvecklare och rektor för både skola och förskola. Jan har som projektledare implementerat både läroplan, skollag och lärplattform på huvudmanna- och skolenhetsnivå. I rollen som verksamhetsutvecklare har han utvecklat ledningsprogram för systematiskt kvalitetsarbete på skolenhets- och huvudmannanivå. Jan arbetar sedan augusti 2016 på InfoMentor som utbildare, kundansvarig och projektledare.

   Intresserad av denna utbildning?

   Fyll i nedanstående formulär så kontaktar vi dig inom kort.

    Jag godkänner att InfoMentor sparar information om mig.

    Jag godkänner att InfoMentor sparar information om mig. Läs mer här

    © InfoMentor 2021 / En hemsida från Bravissimo