Sök

Våra Certifieringsutbildningar i lärplattformen InfoMentor

Vi vill att ert användande av InfoMentor ska utvecklas och erbjuder därför flera olika utbildningar som passar oavsett om ni har använt InfoMentor i flera år eller ni är alldeles nya. Våra utbildningar är mycket omtyckta och det gäller framförallt vår certifieringsutbildning som har blivit en stor succé.

IM logo large smiley face

Är ni ny kund hos InfoMentor?

För nya kunder så rekommenderar vi vår certifieringsutbildning med ett komplett utbildningspaket för att garantera hög användning och bättre resultat. Utbildningen finns för både grundskolan och förskolan. Klicka på respektive utbildning för mer information.

Några citat från våra deltagare

  • ”Mycket bra upplägg då utbildaren hade mycket goda förkunskaper om kommunens arbetssätt i InfoMentor.”
  • ”Det bästa var genomgången om planering och bedömning.”
  • ”Jag tycker att det var den bästa fortbildningsdag jag fått på länge. Så otroligt användbart och pedagogiskt. Jag är jättenöjd!

Våra Certifieringsutbildningar för användare av lärplattformen

Bli certifierad i InfoMentor och utveckla förskolan

Inspiration, konkreta tips, verktyg för kommunikation samt pedagogiska planeringar för dokumentation mot förskolans läroplan. Efter utbildningen har varje deltagare fått en helhetssyn över InfoMentor för förskolan. Alla har skapat pedagogiska planeringar till verksamheten samt dokumenterat resultaten mot förskolans läroplan och byggt upp varje barns portfolio.

Utbildningsform
Kombinerad föreläsning med workshop.

Omfattning
2 tillfällen à 4 timmar.

Målgrupp
Förskolechefer och pedagoger. Du som genomfört utbildningen kommer att bli certifierad i InfoMentor och blir därigenom en budbärare och ett bollplank för dina kollegor. Denna utbildning kan enbart bokas av huvudman eller förskola. Ni behöver vara minst 8 och max 20 deltagare. Om du som enskild deltagare är intresserad av att gå denna utbildning ber vi dig kontakta oss för att se om det finns plats i en öppen utbildning.

Pris
Kontakta oss för en offert. Använd gärna formuläret nedan.

Innehåll
Navigering i InfoMentor, sök- och hjälpfunktioner, tidsregistrering, kommunikation, samarbete, portfolio, pedagogiska planeringar samt dokumentation mot styrdokument för förskolan. Under (2) två pass à 4 timmar går vi steg för steg igenom samtliga funktioner i förskolan. Parallellt kontrollerar vi hur det ser ut när en vårdnadshavare loggar in i sitt gränssnitt. De två olika stegen i utbildningen genomförs med cirka 2-4 veckors mellanrum med en läxa/uppgift att lösa mellan de båda utbildningstillfällena. Vid komplett genomförd utbildning kommer deltagarna att få ett certifikat som bevis på sina kunskaper i InfoMentor.

Steg 1
Vi går igenom grunderna i InfoMentor för förskolan, tittar på startsidan och lär oss navigera runt i systemet. Vi visar också de sök- och hjälpfunktioner som finns tillgängliga och går igenom andra moment såsom: kommunikation, tidsregistrering, grupprofil, barnprofil, portfolio, tidslinje samt hur vi jobbar med enkäter.

Steg 2
I det andra steget fördjupar vi oss kring olika sätt att dokumentera barnens utveckling på, dels kring läroplanen för förskola både på gruppnivå samt barnnivå. Vi går igenom modulen för pedagogisk planering och hur vi samarbetar med dessa. Alla deltagare skapar själv, under ledning, en pedagogisk planering. Under båda tillfällena tittar vi parallellt på hur vårdnadshavarna ser och tar del av all information.
Intresserad av denna utbildning?

Fyll i nedanstående formulär så kontaktar vi dig inom kort.

 

Bli certifierad i InfoMentor och utveckla undervisningen

Inspiration, konkreta tips och verktyg för att utveckla undervisningen och göra pedagogiska planeringar för bedömning mot kriterier. Efter utbildningen har varje deltagare en helhetssyn över InfoMentor, pedagogiska planeringar till sin undervisning, gjort bedömningar mot kriterier, underlag för resultatanalys samt ett certifikat från InfoMentor.

”Certifieringsutbildningen i InfoMentor har gett mig både ett djup och en bredd hur vi kan använda systemet. Både i rollen som administratör men även hur lärarna kan använda sig av InfoMentor. En vinst med Certifieringsutbildningen var att de skolor som deltog befann sig i samma fas – uppstart av systemet. Detta gjorde att vi fick många intressanta och utvecklande diskussioner. Det skapar möjligheter för samsyn inom en kommun eller skolområde.”
Magnus Hemborg, IT-pedagog, Lorensborgsskolan

Utbildningsform
Kombinerad föreläsning med workshop.

Omfattning
4 tillfällen à 4 timmar.

Målgrupp
Pedagoger och förstelärare. Du som genomfört utbildningen kommer att bli certifierad i InfoMentor och därigenom en budbärare och bollplank för kollegor. Denna utbildning kan enbart bokas av huvudman, skola eller förskola. Ni behöver vara minst 6 och max 20 deltagare. Om du som enskild deltagare är intresserad av att gå denna utbildning ber vi dig kontakta oss för att se om det finns plats i en öppen utbildning.

Pris
Kontakta oss för en offert. Använd gärna formuläret nedan.

Innehåll
Kommunikation, samarbete, kalenderhändelser, portfolio, planering, bedömning, elevperspektiv, uppgifter och material. Under (4) fyra halvdagar lär vi oss samtliga processer i InfoMentor och fokuserar extra på den pedagogiska planeringen för bedömning mot kriterierna. Vi bygger upp utbildningen steg för steg och går djupare och grundligare in i detaljer efterhand. De olika stegen i utbildningen kommer att genomföras med 2-4 veckors mellanrum och med ”läxor” och uppgifter att lösa mellan varje steg. Vid komplett genomförd utbildning och ett godkännande från utbildningsledaren kommer du att få ett certifikat som ett bevis på dina kunskaper i InfoMentor.

Steg 1 – ”Kom-igång” utbildning
Vi går igenom grunderna i InfoMentor, t ex hantering av frånvaro, e-post, sms, kalender, nyheter, planering mm.

Steg 2 – Fördjupningskurs
Vi fördjupar kunskaperna framför allt kring Planeringsverktyget, det vill säga den pedagogiska planeringen för bedömning mot kriterierna. Vi går grundligt igenom alla delar på vägen från planering till bedömning samt kommunikation och samarbete med elever och vårdnadshavare.

Steg 3 – Skapardag
Deltagarna skapar pedagogiska planeringar i aktuella ämnen och kurser. Tillsammans med utbildningsledaren brainstormar vi och skapar planeringar, uppgifter och material för pedagogerna i deras aktuella ämnen.

Steg 4 – Analys och certifiering
Vi fokuserar på att sammanfatta det vi har gjort och lärt oss samt analysera uppnådda resultat i systemet. På vilket eller vilka sätt har resultaten förändrats under utbildningens gång? I denna kurs vill vi även ha med skolledare och administratörer.
Intresserad av denna utbildning?

Fyll i nedanstående formulär så kontaktar vi dig inom kort.

    lockmagnifiercrosschevron-downplus-circle