Boka demo
Country

Tid att

Fokusera

En lärplattform med läroplanen i centrum.

TID ATT

Leda

Fokusera på resultat och frigör tid för lärarna.

TID ATT

Förenkla

Smarta lösningar för både små och stora barn.

Tid att

Lyckas

Skapar förutsättningar för att alla elever ska nå målen!

Alla elever ska nå målen!
En självklarhet sedan 1999.

InfoMentor är en lärplattform som förenklar skolvardagen genom att samla planering, bedömning, analys och kontakten med hemmet i ett verktyg. Den ger lärarna förutsättningar för att kunna fokusera på varje enskild elevs utveckling och mer tid till undervisning. InfoMentor är helt enkelt ett verktyg för att göra skolan ännu bättre.

Senaste nytt från InfoMentor

Visa alla
Nyheter
Facebook
Twitter
YouTube

Visste du att InfoMentors lärplattform
även finns för förskolan?

Pedagogerna kan dokumentera direkt mot läroplanen och vårdnadshavare kan enkelt sjukanmäla barnet via mobilen. Våra nya beläggningsrapporter för tidsregistrering gör att du kan titta på planerad tid och jämföra med faktisk tid. Detta innebär att du kan se trender och kan därmed planera bemanningen.

Här finns redskapen för att förbättra skolan.

© InfoMentor 2017 / En hemsida från Bravissimo