Sök

InfoMentor Hub för elever och vårdnadshavare

InfoMentor Hub är gränssnittet för elever och vårdnadshavare och innehåller smarta funktioner som underlättar skolvardagen. Du kan välja att logga in på en dator eller ladda ner appen InfoMentor Hub från App Store eller Google Play.

IM logo large smiley face

Enklare vardag med vår app

Appen InfoMentor Hub med notifieringar gör att du kan ha full koll på allt som händer i förskolan och skolan. Du får en notifiering inne i appen på klockan när ny information har publicerats och genom att klicka på respektive notifiering så kommer du till den nya händelsen.

Så här gör du som elev och vårdnadshavare för att komma igång med appen

  1. Ladda ned appen.
  2. Logga in med användarnamn och lösenord eller
    via BankID genom andra inloggningssätt.
  3. Klart!
Laptop & Mobile

Smarta funktioner ger snabb överblick

Funktionerna på startsidan är indelade i olika boxar som ger dig en snabb överblick över all information. Boxarnas antal beror på vilken funktionalitet förskolan eller skolan har valt att använda och kan därför variera. Här nedanför kan du se vilka funktioner som finns tillgängliga för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.

Frånvaro
I denna box kan vårdnadshavaren rapportera frånvaro för idag eller i morgon samt lägga till en kommentar.

Information
Här visas de Nyheter, filer och länkar som förskolan har publicerat.

Kalender
Här finns förskolans kalender med information om exempelvis planeringsdagar och olika aktiviteter.

Kontaktlista
Här finns kontaktuppgifter och man kan skicka e-post till andra vårdnadshavare och personalen på förskolan. Vårdnadshavaren kan själv ställa in vilka kontaktuppgifter som ska synas.

Dokumentation
Här hittar du Portfolio – där förskolans pedagoger samlar barnets bilder och dokumentation. I boxen finns även Anteckningar, om förskolan valt att koppla på denna funktion.

Blogg
Här berättar förskolan vad som händer under dagarna, fungerar precis som en blogg.

Tidsregistrering
Här kan vårdnadshavaren registrera, se och ändra de tider barnet ska vara på förskolan samt lägga till en kommentar och även se om personalen på förskolan skrivit en kommentar.

Utvecklingssamtal
Denna box visas enbart när det finns bokningsbara tider för utvecklingssamtal. När du har bokat en tid så visas den direkt på startsidan. Du kan gå in i boxen för att se, ändra eller avboka en bokad tid.

Bedömningar
Här visas elevens alla bedömningar.

Användandet av symbolerna och dess färger i bedömning av elevers kunskapsutveckling kan skilja sig åt mellan olika skolor. I de flesta fall använder dock lärarna följande betydelse.

Den röda symbolen innebär att eleven ej har tillräckliga kunskaper.

Den gula symbolen innebär att eleven delvis uppnått det som beskrivs. Det innebär att den gula symbolen används om alla delar i stycket inte är färdigbehandlade eller bedömda.

Den gröna symbolen innebär att eleven har uppfyllt samtliga delar som beskrivs.

Om en del av ett kriterium inte är bedömt med en symbol innebär det att det ännu inte har behandlats i undervisningen.

Om skolor valt att publicera betyg ser elever och vårdnadshavare dessa genom att klicka på ”Betyg” längst nere till vänster.

Blogg
Här kan både eleven och vårdnadshavaren läsa lärarens inlägg och eleven kan även kommentera inläggen.

eTest
Denna box syns enbart för eleven och innehåller digitala prov som läraren kan lägga ut.

Fritidsschema
Här kan vårdnadshavaren registrera, se och ändra elevens tider samt lägga till en kommentar och även se om lärare skrivit en kommentar.

Frånvaro
I denna box visas all frånvaro. Här kan vårdnadshavaren rapportera om eleven är frånvarande idag eller i morgon. Vårdnadshavaren kan även rapportera frånvaro för del av dag mot elevens schema (fungerar enbart om skolan har schema i InfoMentor.)

Information
Här visas de nyheter, filer och länkar som skolan har publicerat.

Kalender
Här finns en översikt över vad som händer vecka för vecka med information, lovdagar och läxor.

Kontaktlista
Här finns klasslistan med kontaktuppgifter och man kan skicka e-post till vårdnadshavare och klassföreståndare. Vårdnadshavaren kan själv ställa in vilka kontaktuppgifter som ska synas.

Planeringar
Här syns de planeringar som eleven har tillgång till och här samlar läraren all information till undervisningen.

Dokumentation
I denna box hittar du Portfolio – här syns de filer som skolan sparat på eleven. I boxen hittar du även de IUP, Åtgärdsprogram och Anteckningar som skolan publicerat, om skolan valt att använda dessa funktioner.

Schema
Här syns elevens schema och man kan enkelt välja t ex vilken dag eller vecka man vill titta på.

Uppgifter
Här visas elevens uppgifter och här kan eleven kommunicera med sin lärare kring uppgifterna.

Utvecklingssamtal
Denna box visas enbart när det finns bokningsbara tider för utvecklingssamtal för eleven. När du har bokat en tid så visas den direkt på startsidan. Du kan gå in i boxen för att se, ändra eller avboka en bokad tid.

Bedömningar
Här visas elevens alla bedömningar.

Den röda symbolen innebär att eleven behöver extra stöd för att uppfylla kunskapskravet. Det är då skolans ansvar att utreda vilka stödåtgärder som behövs för att hjälpa eleven.

Den gula symbolen innebär att eleven uppfyller det krav som lärarna har satt upp för den aktuella terminen/årskursen i sin planering av undervisningen, men att eleven ännu inte uppfyllt det nationellt fastställda kunskapskravet för respektive kurs.

Den gröna symbolen innebär att eleven har uppfyllt det nationellt fastställda kunskapskravet för respektive kurs och arbetar vidare mot nästa nivå.

Om ett kunskapskrav inte är bedömt med en symbol innebär det att kunskapskravet ännu inte behandlats i undervisningen.

Blogg
Här kan både elev och vårdnadshavare läsa lärarens inlägg och som elev kan du även kommentera inläggen.

eTest
Denna box syns enbart för eleven och innehåller digitala prov som läraren kan lägga ut.

Frånvaro
I denna box visas all frånvaro. Här kan vårdnadshavaren och elever över 18 år rapportera om eleven är frånvarande idag eller i morgon. De kan även rapportera frånvaro för del av dag mot elevens schema (fungerar enbart om skolan har schema i InfoMentor.)

Information
Här visas de nyheter, filer och länkar som skolan har publicerat.

Kalender
Här finns skolans kalender med information om exempelvis studiedagar, terminstider eller nationella prov.

Kontaktlista
Här finns klasslistan med kontaktuppgifter och du kan enkelt skicka e-post till vårdnadshavare och klassföreståndare. Vårdnadshavaren kan själv ställa in vilka kontaktuppgifter som ska synas.

Planeringar
Här syns de planeringar som eleven har tillgång till och här samlar läraren all information till undervisningen.

Dokumentation
I denna box hittar du Portfolio – här syns de filer som skolan sparat på eleven. I boxen hittar du även de Anteckningar som skolan publicerat, om skolan valt att använda denna funktion.

Schema
Här ser du elevens schema och du kan enkelt välja t ex vilken dag eller vecka du vill titta på.

Uppgifter
Här visas elevens uppgifter och här kan eleven kommunicera med sin lärare kring uppgifterna.

Utvecklingssamtal
Denna box syns enbart för elever som är över 18 år och för vårdnadshavare med elever under 18 år ( alt när elev över 18 år godkänt insyn i skolan) samt visas boxen enbart när det finns bokningsbara tider för utvecklingssamtal. När du har bokat en tid så visas den direkt på startsidan. Du kan gå in i boxen för att se, ändra eller avboka en bokad tid.

lockmagnifiercrosschevron-downplus-circle