Sök

Tillgänglighet enligt WCAG

Vi strävar efter en lärplattform med största möjliga användarvänlighet. En del i det är vårt arbete med att se till att InfoMentors lärplattform följer WCAG när det gäller tillgänglighet för alla.

IM logo large smiley face

Vad är lagen om tillgänglighet till digital offentlig service?

2016 publicerade EU ett direktiv om tillgänglighet för offentliga myndigheter för webbplatser och mobila appar. I Sverige har detta lett till att vi från och med den 1 januari 2019 har lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Lagen omfattar alla myndigheter och kommuner och liknande offentliga organ samt även privata aktörer som utför tjänster med offentlig finansiering.

För att leva upp till lagkravet ska webbplatser och appar följa den europeiska standarden EN 301 549 V2.1.2 som i sin tur bygger på WCAG 2.1.

Lagen säger att exempelvis kommuner ska tillhandahålla en så kallad tillgänglighetsredogörelse som beskriver hur webblatser och appar lever upp till kraven. Det är Digg – Myndigheten för digital förvaltning som har tillsynsansvaret för lagen.

Du kan https://www.digg.se/tdosanmalan kontakta Digg om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll.

Laptop & Mobile

Vad gör InfoMentor för att leva upp till kraven?

Vi gör kontinuerligt självskattning (intern testning) av InfoMentor´s system. Vi har även låtit utomstående experter granska delar av vårt system.
Förbättringar sker löpande och senaste bedömningen gjordes januari 2024.

Vi arbetar sedan många år tillbaka, aktivt med att öka tillgängligheten i systemets alla delar och har sedan länge använt WCAG i vårt utvecklingsarbete. Vi har rutiner för intern kontroll av systemet och systemet har även granskats av flera kommuner.

Vi är medvetna om att delar av våra webbplatser och appar inte är helt tillgängliga, men våra system är delvis kompatibla med lagen om tillgänglighet till digitala offentliga tjänster. Vi arbetar ständigt med att åtgärda kända tillgänglighetsproblem. Se listan över inkompatibiliteter för mer information.

För dig som vill läsa mer:

Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service »
Förordning (2018:1938) om tillgänglighet till digital offentlig service »
DIGG – Myndigheten för digital förvaltning »

InfoMentor för vårdnadshavare och elever
 • Vissa länkar urskiljs inte på annat sätt än genom färg.
 • Kontraster mellan text och bakgrund är otillräcklig på få ställen.
 • Det är svårt att se vilket element på sidan har tangentbordfokus på delar av webbplatsen.
 • Några sidor tvingar dig att scrolla på fler än ett håll när skärmupplösningen är väldigt låg.
 • Det går inte att använda zoomfunktionen i mobilappen (hub.infomentor.se)
 • På vissa ställen saknar bilder, ikoner och uppladdat material ett textalternativ, eller så är informationen som finns inte tillräckligt beskrivande.
 • Några sidor saknar en strukturell logisk ordning vilket gör att rubriker inte följer den semantiska och hierarkiska strukturen på ett sätt som är förståeligt för assistansteknologier.
 • Olika sidor på webbplatsen tillhandahåller inte titlar som beskriver deras syfte, vilket kan det göra svårt att förstå i vilken kontext man befinner sig.
 • Länktexter är inte alltid beskrivande och kan vara svåra att förstå utan kontext.
 • Etiketter till formulärfält för personliga inställningar är inte korrekt implementerade för att fungera med skärmläsare.
 • Ledtexter och felmeddelanden i formuläret är inte korrekt kopplade till de fält de tillhör.
 • Vissa av våra interaktiva element kan inte aktiveras med tangentbordet.
 • Fokusordningen är inte alltid logisk.
InfoMentor för personal
 • Vissa länkar och knappstatus urskiljs inte på annat sätt än genom färg.
 • Kontraster mellan text och bakgrund är otillräcklig på vissa ställen.
 • Det är svårt att se vilket element på sidan har tangentbordfokus på delar av webbplatsen.
 • Layouten anpassar sig inte tillräckligt bra efter skärmstorlek, vilket gör tjänsten besvärlig att använda med förstorande hjälpmedel.
 • På vissa ställen saknar bilder, ikoner och uppladdat material ett textalternativ, eller så är informationen som finns inte tillräckligt beskrivande.
 • Några sidor saknar en strukturell logisk ordning vilket gör att rubriker inte följer den semantiska och hierarkiska strukturen på ett sätt som är förståeligt för assistansteknologier.
 • Titeln är inte satt för webbplatsens och dess sidor, vilket gör det svårt att förstå i vilken kontext man befinner sig.
 • Länktexter är inte alltid beskrivande och kan vara svåra att förstå utan kontext.
 • Inte alla formulärfält har korrekt implementerade etiketter för att vara maskinläsbara eller röststyrda.
 • Ledtexter och felmeddelanden i formulär är inte alltid korrekt kopplade till de fält de tillhör.
 • Statusmeddelanden läses inte upp av skärmläsare.
 • Det går inte att kringgå huvudnavigeringen.
 • Vissa av våra interaktiva element kan inte aktiveras med tangentbordet.
 • Fokusordningen är inte alltid logisk, speciellt i samband med dialogrutor.

Senaste bedömningen gjordes januari 2024.
Redogörelsen uppdaterades senast den 12 februari 2024.

Upplever du brister avseende tillgänglighet i InfoMentor?

Skulle du som användare av InfoMentor uppleva brister avseende tillgänglighet i InfoMentor så kan du i formuläret nedan rapportera om det. Du behöver ange för- och efternamn samt en e-postadress så att vi kan kontakta dig om vi har några följdfrågor.

När er anmärkning har skickats in till oss får ni en bekräftelse på att vi tagit emot det. Vi granskar alla inkomna anmärkningar och analyserar hur vi går vidare.

Räcker upp händer

  För vilket system vill du rapportera brister: (flera alternativ kan anges)

  lockmagnifiercrosschevron-downplus-circle