Sök

Som en röd tråd mellan planering och bedömning

InfoMentor Grundskola är en digital lärplattform fylld med smarta funktioner som framför allt gör det enklare att kommunicera, dokumentera, administrera och genomföra undervisning. Funktioner som stöttar elever, lärare och rektorer och även frigör tid i skolvardagen.

Det unika med InfoMentor för grundskola är att hela plattformen är strukturerad kring läroplanen och på så sätt kopplar samman hela processen från planering till bedömning på ett smartare sätt.

Primary School boy with backpack and crown

Enklare vardag med notifieringar
för elever och vårdnadshavare

Appen InfoMentor Hub med notifieringar gör också att elever och vårdnadshavare kan ha full koll på allt som händer i skolan. En notifiering visas när ny information har publicerats och genom att klicka på respektive notifiering så kommer man till motsvarande plats i InfoMentor Hub.

Läs mer och ladda ner informationsmaterial här »

Laptop & Mobile

Struktur för planering, bedömning och lärande

Med en unik funktion, Planering, taggar läraren kriterier direkt till en uppgift och på så sätt kopplas lärandet och utvecklingen ihop med kriterier. Både elev och lärare får en tydlig röd tråd och kan därmed jobba med löpande bedömning. Det ger således en struktur för planering, bedömning och lärande. Dessutom finns flera funktioner kring samarbete och kommunikation.

Det viktiga är också att systemet matchar elever och föräldrars krav på kommunikation. Idag kräver vi rätt informationskanaler och vi är i det här fallet övertygade om att det är telefonerna. Och naturligtvis fungerar InfoMentor även lika bra i mobilen.

Compass doodle
Owl doodle

Sömlösa integrationer med Google och Microsoft 365

En av fördelarna med InfoMentor är att vi även erbjuder integrationer med både Google och Microsoft 365. Integrationen är sömlös, vilket innebär att gränsen mellan InfoMentor och den molntjänst ni valt att integrera med suddas ut och det upplevs som ett system.

Detta innebär till exempel att om ni laddar upp en fil i Google Drive, når ni den också via InfoMentor. Detsamma gäller naturligtvis även för OneDrive. Helt praktiskt fungerar det så att ni därefter loggar in med ert Google-konto eller Microsoft 365 eller i InfoMentor.

Laptop showing Google Classroom integration

Ett riktigt vasst analysverktyg

Med InfoMentor Analys får du helt nya möjligheter att jobba med statistik och underlag för individuellt lärande, förbättringsarbete samt skolutveckling. Du kan välja mellan ett stort antal rapporter och på så sätt skräddarsy underlaget till ditt analysarbete.

InfoMentor Analys är ett så pass vasst analysverktyg att du t.ex. kan filtrera fram exakt vilka fem kriterier flest elever behöver stöd kring i varje årskurs på skolnivå. På så vis får skolan ett konkret analysunderlag för att sedan vidare fokusera på relevanta förbättringsinsatser. I tillvalet kommunanalys kan du till exempel välja ut en specifik årskurs i kommunen och se vilka fem kriterier dessa behöver mest stöd kring.

Playschool analysis screen
lockmagnifiercrosschevron-down