Sök

Anteckningar

Du vet väl om att du kan komplettera InfoMentor med en funktion för Anteckningar? Ni kan skapa en anteckning för flera barn (förskola) eller elever (grundskola och gymnasieskola) samtidigt, samt att ni kan välja vilka anteckningar som ska följa med barnet/eleven vid byte av skolenhet.

 

Med Anteckningar kan du på ett enkelt och säkert sätt skapa anteckningar för en elev eller ett barn. Texteditorn innehåller flera funktioner och du kan även klistra in förformaterad text från andra dokument. Utöver detta kan du bifoga länkar och filer, samt kategorisera en anteckning.

Genom att kategorisera en anteckning kan du sedan söka och filtrera fram anteckningar från utvalda kategorier. Exempel på kategorier för olika anteckningar kan vara stödinsats, dokumentation, anpassningar, elevhälsomöte, utvecklingssamtal, incident, överlämningsdokumentation, händelse, mötesanteckning m.m..


Anteckningar kan även delas med kollegor, vårdnadshavare och/eller elev (grundskola och gymnasieskola).

    lockmagnifiercrosschevron-down