Sök

InfoMentor Analys

Vad är InfoMentor Analys? Med InfoMentor Analys är det enkelt att ta fram statistik på klassnivå, årskursnivå eller för hela skolan. Eller att jämföra en skola mot en annan. Användbart både för läraren, skolan och på huvudmannanivå.

Med InfoMentor Analys ser du enkelt resultaten på skärmen och kan lika enkelt spara ner dessa i en PDF eller Excel.

Du behöver inte klippa och klistra, all data genereras automatiskt. Fundera på vad ni vill ha ut av er lärplattform. Det är det som ska vara till grund när ni upphandlar.

Öppnar upp nya möjligheter

Med InfoMentor Analys får du helt nya möjligheter att jobba med statistik och underlag för individuellt lärande, förbättringsarbete och skolutveckling. Du som är intresserad av systematiskt förbättringsarbete kan enkelt se tidsserier och gräva i data i realtid på skärmen:

”Om det ser ut så här på skolnivå, hur ser det då ut för respektive klass? Och vad skiljer sedan pojkar och flickor?”

Med några enkla klick kan du exempelvis få fram meritvärden, fördelning av betyg sorterat på betygssättande lärare eller ämne, behörighet till gymnasiets olika program och tidsserier.

Röster om InfoMentor Analys

”Med InfoMentor Analys är det smidigt att få fram ett bra jämförelseunderlag. Det är till exempel enkelt att se samband mellan resultaten i nationella prov och betyg.”
Johan Wernvik, Utvecklingsledare i Mullsjö kommun

”Jag blir glatt överraskad varje gång jag använder InfoMentor Analys – WOW! Vad lätt allt blev! InfoMentor Analys gör att jag kan koncentrera mig på de roliga analyserna istället för att lägga tid på att sammanställa resultat och fakta.”
Jessica Grandin, Rektor, Backeboskolan i Saltsjö-boo

InfoMentor Analys för förskolan

Marknadens vassaste analysverktyg har länge varit uppskattat av våra kunder och därför känns det roligt att vi nu kan erbjuda detta verktyg även för förskolan.

Det går att ta ut både övergripande och detaljerade rapporter för tidsregistrering och närvaro, vilket underlättar vid rapportering till olika myndigheter, som till exempel Försäkringskassan. På samma sätt kan schemaläggningsrapporter användas som faktureringsunderlag.

En nyhet är att det går att ta fram beläggningsrapporter på veckonivå, både framåt och bakåt i tiden – ett väldigt användbart verktyg för ledningen när de ska planera bemanningen. För att följa upp förskolans verksamhet så går det även att ta ut rapporter över dokumentation mot målen i förskolans läroplan. Rapporterna visar hur många barn som varit delaktiga i lärandet respektive visat tecken på lärande och då det går att filtrera per förskola, avdelning och grupp blir det ett kraftfullt hjälpmedel.

Röster om InfoMentor Analys för förskolan

”Att kunna få en översikt både på vilka mål det dokumenterats mot, men även vilka mål det gjorts aktiviteter på som resulterat i att barn visat tecken på lärande, väcker min nyfikenhet. Vilka pedagoger var inblandade i dessa aktiviteter? Vad gjorde de för spännande saker som gjorde att barnen visade tecken på lärande? Finns det goda exempel att föra vidare? Med InfoMentor Analys för förskolan blir det plättlätt att ta reda på”
Johan Andersson, kundansvarig på InfoMentor.

InfoMentor Analys för förskolan är en tilläggstjänst som du beställer separat. Kontakta oss på info@infomentor.se för att få en offert.

lockmagnifiercrosschevron-down