Sök

Matriser för extra anpassningar

Med hjälp av InfoMentors matris ”Extra anpassningar och särskilt stöd”, kan man enkelt dokumentera arbetet med och utredningar kring extra anpassningar och särskilt stöd.

Matris extra anpassningar grund

Extra anpassningar och särskilt stöd – GRUND

I grundmatrisen kan man till exempel se;

  • vilka elever som har aktiva/avslutade åtgärdsprogram
  • vilka elever som har pågående utredning om särskilt stöd
  • vilka ämnen som det behövs anpassningar eller stöd i

Denna matris är kostnadsfri.

Matris extra anpassningar utokad ny indesign

Extra anpassningar och särskilt stöd – UTÖKAD VERSION

Matrisen finns även i en utökad version – ”Extra anpassningar med särskilt stöd – utökad” – där man utöver grundfunktionaliteten, dessutom får tillgång till 87 specifika extra anpassningar för elev utifrån generella förmågor i läroplanen. Dessa har tagits fram av specialpedagog Gudrun Löwendahl Björkman.

Denna utökade version visar ännu tydligare på vilka specifika anpassningar som gjorts på skolan. Genom att använda den utökade versionen, underlättas arbetet för pedagogerna.

Att använda färdiga och vedertagna formuleringar underlättar likvärdighet i dokumentationsarbetet och skapar även möjligheter för sammanställning gällande specifika extra anpassningar på elev-, grupp-, skol- och kommunnivå.

Läs mer om författaren Gudrun Löwendahl Björkman och hennes böcker här.

Alla som beställer Extra anpassningar och särskilt stöd – UTÖKAD erbjuds dessutom 25% rabatt vid köp av 5 stycken E-böcker ”Vägledning för grundskolan – Från att förebygga svårigheter till att göra extra anpassningar och att ge särskilt stöd”

Skicka i så fall e-post till info@glbatgardsprogram.com där ni anger InfoMentor i ämnesraden.

Denna utökade matris kostar 950:- per skola. Matrisen beställer du enkelt genom att fylla i formuläret nedan.

Viktig information!

Observera att det är två helt separata matriser vilket innebär att information INTE kommer att föras över mellan matriserna. Detta innebär att överföringen måste göras manuellt, både vid uppstart men också vid eventuellt byte av matris.

    lockmagnifiercrosschevron-down