Boka demo
Country
Choose country:

"Det är coolt att lämna in en uppgift och få feedback direkt."

Som en röd tråd mellan
planering och bedömning

Kunskapskraven, resultaten och vägen dit är vad det handlar om. InfoMentor för grundskolan är fylld med smarta funktioner som gör det enklare att kommunicera, dokumentera, administrera och genomföra undervisning. Funktioner som stöttar elever, lärare och rektorer och frigör tid i skolvardagen. Det unika med InfoMentor är att hela plattformen är strukturerad kring läroplanen och kopplar samman hela processen från planering till bedömning på ett smartare sätt.

Enklare vardag med notifieringar för elever och vårdnadshavare

Appen InfoMentor Hub med notifieringar gör att elever och vårdnadshavare kan ha full koll på allt som händer i skolan. En notifiering visas när ny information har publicerats och genom att klicka på respektive notifiering så kommer man till motsvarande plats i InfoMentor Hub. Läs mer och ladda ner informationsmaterial här »

Struktur för planering, bedömning och lärande

Med en unik funktion, Planering, taggar läraren kunskapskraven direkt till en uppgift och på så sätt kopplas lärandet och utvecklingen ihop med kunskapskraven. Både elev och lärare får en tydlig röd tråd och kan därmed jobba med löpande bedömning. Det ger en struktur för planering, bedömning och lärande. Dessutom finns flera funktioner kring samarbete och kommunikation.

Det viktiga är att systemet matchar elever och föräldrars krav på kommunikation. Idag kräver vi rätt informationskanaler och vi är övertygade om att det är telefonerna. Och naturligtvis fungerar InfoMentor lika bra i mobilen.

Sömlösa integrationer med Google och Office 365

En av fördelarna med InfoMentor är att vi erbjuder integrationer med både Google och Office 365. Integrationen är sömlös, vilket innebär att gränsen mellan InfoMentor och den molntjänst ni valt att integrera med suddas ut och det upplevs som ett system.

Detta innebär till exempel att om ni laddar upp en fil i Google Drive, når ni den också via InfoMentor. Detsamma gäller naturligtvis för OneDrive. Helt praktiskt fungerar det så att ni loggar in med ert Google-konto eller Office 365 eller i InfoMentor.

Ett riktigt vasst analysverktyg

Med InfoMentor Analys får du helt nya möjligheter att jobba med statistik och underlag för individuellt lärande, förbättringsarbete och skolutveckling. Du kan välja mellan ett stort antal rapporter och på så sätt skräddarsy underlaget till ditt analysarbete.

InfoMentor Analys är ett så pass vasst analysverktyg att du kan filtrera fram exakt vilka fem kunskapskrav flest elever behöver stöd kring i varje årskurs på skolnivå. På så vis får skolan ett konkret analysunderlag för att sedan fokusera på relevanta förbättringsinsatser. I tillvalet kommunanalys kan du till exempel välja ut en specifik årskurs i kommunen och se vilka fem kunskapskrav dessa behöver mest stöd kring.

 

© InfoMentor 2022 / En hemsida från Bravissimo