Boka demo
Country

Underleverantörer

Ledaco

InfoMentor anlitar Ledaco som leverantör för InfoMentor kösystem. Kösystemet förvaltas och vidareutvecklas av programmerare på Ledaco och körs på servrar i DigitalOceans datacenter i Frankfurt, Tyskland. Ledaco är ett IT-företag med experter inom system- och webbutveckling. Ledaco AB med organisationsnummer 556694-7783 är baserat i Tollarp i Skåne och erbjuder även konsulttjänster inom IT-support, hårdvara och nätverk.

Ipeer

InfoMentor anlitar Ipeer för hosting av serverpark. Ipeer är en av Nordens ledande hostingleverantörer med mer än 15 års erfarenhet av affärskritisk drift. Ipeer har starka fysiska skydd i form av skalskydd, spärrar, kontroller och system för tillträdesskydd samt rutiner i enlighet med beställarens önskemål. Leverantören garanterar också att ha vidtagit tillräckliga förebyggande åtgärder för att hantera risker relaterat till störningar i elförsörjning, klimatrelaterade hot och brand. Ipeer ägs av TeliaSonera och är en fristående affärsenhet inom Cygate AB med organisationsnummer 556549-8952. All dokumentation lagras i serverhallen i Karlstad.

Microsoft – Microsoft Azure

InfoMentor använder Microsoft Azure för lagring av data gällande filer och bilder som laddas upp till systemet. Microsoft Ireland Operations LTD har organisationsnummer 502052-1307. All media lagras i molnet och deras servrar står i Nederländerna.

 

Samarbetspartners

Eventful

InfoMentor har ingått samarbetsavtal med Eventful som är experter på integrationer mot elevregister och molntjänster. Tack vara detta samarbete kan vi enklare och snabbare hjälpa våra kunder så att InfoMentor fungerar ännu bättre ihop med kundens övriga system. www.eventful.se

Lars Gustafsson

Lars Gustafsson har utbildat tusentals chefer i allt från konflikthantering till hur arbetsglädje och prestationskultur skapas. Med föreläsningar på alla stora konferenser inom välfärdsområdet och för företag och organisationer har Lars skapat en kunskapsbank som han generöst delar med sig av. Med en ledarskapserfarenhet från prisbelönad chef till avsked vet Lars vad det innebär att gå igenom förändringens olika rum som individ, grupp och organisation. www.larsgustafsson.se

Samtyck.se

Som en extra service till våra kunder, har vi valt att samarbeta med Samtyck.se som förenklar arbetet med samtyckeshantering. Tjänsten bygger på plattformen MicroWeb och är verifierad av advokatfirman Lindahl. Samtyck.se är ett hjälpmedel för all insamling och administration av samtycken. Tjänsten består av två delar. En där ni som organisation loggar in, administrerar och begär samtycken samt en del där den som samtyckt kan logga in för att se och hantera sina samtycken.

Tjänsten följer standard för digital långsiktig arkivering OAIS (Open Archival Information System). Plattformen är godkänd för e-Arkivering i enlighet med SKLs ramavtal för e-Arkiv som tjänst. Registrerad information och objekt som importeras och genereras i tjänsten bevaras i enlighet med MicroDatas förfarande för e-Arkivering. Kontakta oss för mer information www.samtyck.se

Successful Schools

Successful Schools är startat av Mats Rosenkvist som grundade lärplattformen och företaget InfoMentor. Mats har passion och brinner sedan 1995 för skolutvecklingsfrågor. Han har sedan dess arbetat med skolutveckling och med IT-lösningar för skolan i både Sverige och internationellt. Under de senaste tio åren har Mats tillsammans med kollegor haft många uppdrag som sträckt sig över hela eller flera läsår. Uppdragen har handlat om att tillsammans med skolchefen och alla rektorer i kommuner eller friskoleorganisationer förbättra strukturen för kvalitetsarbetet och resultatstyrningen. www.successfulschools.se

QualiFare

QualiFare Consulting AB leverar värde i form av initiering, innovations- och tjänsteutveckling samt utbildning inom digitaliserade offentliga måltiders produktionsflöden. Deras bidrag leder till resurseffektiv måltidsproduktion, ökad miljönytta samt nya koncept hos både våra kunder och samarbetspartners. Självklart finns rapportunderlag som styrker men värdet är oavsett det konkreta som ges i form av omdirigeringsvinster: Minskad klimatbelastning, frigörandet av budgetmedel samt processoptimering. www.qualifare.com

© InfoMentor 2020 / En hemsida från Bravissimo