InfoMentor Logo

Implementering av InfoMentor –
Så gjorde Bjuvs Kommun

En välplanerad implementering är alltid viktig när man ska byta IT-stöd. Men kanske extra viktig när den berör både skolpersonal, elever och vårdnadshavare som alla har olika behov. Hur gör man för att denna process ska bli riktigt lyckad? Vi har pratat med Jazmin Ahlin som hade rollen som processledare när Bjuvs kommun valde InfoMentor som lärplattform och som nu blickar tillbaka på en väldigt lyckad implementering.

 

Kollegahandledare i Bjuvs kommun
Håkan Larsson, Christina Palmqvist, Roger Hatter är några av de kollegahandledare som hade till uppgift att hjälpa övriga kollegor under implementeringsarbetet i Bjuvs kommun. Här tillsammans med Jazmin Ahlin (till höger). Foto: © Precious People

 

Jazmin Ahlin arbetar som lärare i engelska 7-9 på Varagårdsskolan i Bjuvs kommun. Våren 2017 hade Bjuvs kommun just blivit klara med sin upphandling av en ny lärplattform och samlade därför en arbetsgrupp för att påbörja implementeringen där Jazmin fick rollen som processledare.

Berätta om hur ni började arbetet med att implementera InfoMentor på er skola.
– Vi började med att introducera InfoMentor för våra ambassadörer ute på skolorna, vi kallar dessa personer för ”kollegahandledare”. De var med redan i upphandlingsstadiet och fick möjlighet att påverka hur vår kravspecifikation utformades. När upphandlingen var klar, så fick övriga kollegor en presentation av InfoMentor, dels av kollegahandledarna men vi hade även besök av personal från InfoMentor som höll i en grundutbildning för skolornas adminstratörer och kollegahandledarna. När det sedan var dags för läsårsstart och vår personal skulle börja arbeta i InfoMentor, genomförde vi en introduktionsutbildning för all personal på skolorna. Denna utbildning hölls av Jan Gayen och Daniel Johnsson från InfoMentor.

Hur har förändringen mottagits av personalen och hur har ni gjort för att få med alla i processen?
– Beskedet om byte av lärplattform möttes med positiva reaktioner redan från början då många i personalen länge hade önskat en mer användarvänlig lärplattform. Naturligtvis innebär förändringar alltid en viss osäkerhet som man hanterar olika. Vi har dock gått långsamt och varligt fram och har haft stor hjälp av våra kollegahandledare.

Vad har varit lättast respektive svårast?
– Det uppstod en del bekymmer med överföringen av användare, schemapositioner och grupper som inte stämde i uppstarten, men det löstes smidigt tack vare ett gott samarbete mellan vår IT-avdelning, dåvarande leverantör och InfoMentor. Personalen har uppfattningen att InfoMentor är en användarvänlig lärplattform att arbeta i och de har kunnat vittna om att de känner en minskad arbetsbelastning med hjälp av vissa funktioner. Jag har satt som rutin att maila ut ”Tips från coachen” varje gång jag upptäcker en smart lösning som underlättar användningen, och jag har även bett mina kollegor att göra detta.

Vad tror du är framgångsfaktorerna?
– Våra kollegahandledare ute på skolorna gör ett fantastiskt jobb och sprider en positiv anda. Eftersom de är tillgängliga lokalt har personalen alltid någon nära att fråga och kan snabbt få hjälp. Skolorna har haft olika utbildningstillfällen under terminen och på t ex Varagårdsskolan har vi haft tider då man kunnat boka in ett möte med kollegahandledarna. Där har vi också haft workshops på våra studiedagar. På Jens Billeskolan har man valt att avsätta tid varje fredag där personalen kunnat ställa frågor om InfoMentor till kollegahandledarna.

Hur har stödet från InfoMentor varit?
– Vi har haft bra projektmöte med InfoMentor där vi har kunnat stämma av vilka delar som fanns kvar att arbeta med. Er 10-stegsmodell har varit till stor hjälp då vi har använt den som en checklista mot vår egen implementeringsplan. Er support har också varit en otroligt stor hjälp med sitt tålmodiga och snabba sätt att svara på alla frågor som jag har ställt.

Har ni nått de mål ni satte upp i projektplanen?
– Ja, vi har genomfört alla delar och kommer faktiskt att fira med tårta på alla skolor!

Har ni fått några reaktioner från vårdnadshavare?
– Trots att vi ännu inte skickat ut någon utvärdering så har en del vårdnadshavare hört av sig spontant och samtliga är positiva till förändringen. Vi ser också att en del vårdnadshavare har bokat in utvecklingssamtal via InfoMentor vilket är ett gott betyg.

Hur planerar ni att följa upp och utvärdera det arbete som ni har gjort med implementeringen?
– Planen är att vi ska ha uppföljningar med personalen och med våra kollegahandledare kontinuerligt. Vi kommer också att genomföra utvärderingar med vårdnadshavare och elever i slutet av varje termin.

Hur vill du sammanfatta resultatet?
– Vi känner att vi har fått ett mer användarvänligt verktyg att arbeta med i vardagen, vilket också var vårt mål. Vi har varit måna om att ta det steg för steg så att ingen i personalen känt sig pressad men samtidigt lärt sig arbeta i InfoMentor. Stödet från er på InfoMentor har också varit till stor hjälp och det känns härligt att kunna markera de olika delarna i implementeringsplanen som färdiga.

Om Jazmin Ahlin

Jazmin Ahlin arbetar som lärare i engelska 7-9 på Varagårdsskolan i Bjuvs kommun. Hon arbetade tidigare som rektor men saknade närheten till eleverna och att undervisa och gick därför tillbaka till en lärartjänst. När Bjuvs kommun implementerade InfoMentor hade hon rollen som processledare.

Om 10-stegsmodellen

InfoMentor har följt kunder och projekt under många år. 10-stegsmodellen är ett sätt för oss att samla våra erfarenheter av vad som är avgörande för att lyckas med implementeringen av en lärplattform. Visuellt har detta utmynnat i en affisch som gör det enkelt att sätta igång och bocka av steg för steg. Självklart finns vi med och stöttar hela vägen. Här på hemsidan har vi även samlat matnyttiga filer, länkar och tips – allt för att göra det enklare för våra kunder. 10-stegsmodellen finns för både förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.

Whitepaper implementering
Implementering whitepaper
Dags att implementera? Missa inte informationen i vårt whitepaper.
Ladda ner
10-stegsmodellen
10-stegmodellen
Ladda ner och skriv ut vår affisch som visar hur du med 10 enkla steg implementerar InfoMentor.
Ladda ner
10-stegsmodellen för förskolan
10-stegsmodellen för förskolan
Ladda ner och skriv ut vår affisch som visar hur du med 10 enkla steg implementerar InfoMentor.
ladda ner
Kontakt

InfoMentor
Spannmålsgatan 11
291 32 Kristianstad

Tel.växel: 044-200 123
E-post: info@infomentor.se

Infomentor

Vi vill hjälpa er att hjälpa eleverna! Alla barn ska få bästa möjliga start i livet genom att få utvecklas så långt de kan under skolåren. Allt vi gör syftar till detta. Läs mer om oss och vad vi gör för att leva som vi lär.

lockmagnifiercrosschevron-down