Boka demo
Country
Choose country:

Ett professionellt språk.
En bättre skola.

Med InfoMentors Ordlistor – grundpaket för lärarnas professionella språk, kan skolan utveckla formativa och likvärdiga uttryck för kunskapsbedömningar och skriftliga omdömen. Ordlistor – grundpaket för lärarnas professionella språk är reviderad 2017 med anledning av att läroplanen för grundskolan reviderats samt att Skolverket har gett ut ett nytt stödmaterial under 2017. Ordlistan innehåller nu även kunskapskrav för åk 1, Modersmål utom nationella minoritetsspråk samt Modersmål som nationellt minoritetsspråk.

OBS! Ordlistor för grundskolan är tyvärr slutsåld och utgår ur vårt sortiment!

Ordlistor har fokus på kunskapskraven och förmågorna för varje ämne. Med Ordlistor får omdömena en tydlig struktur som beskriver för eleven vad den kan, var den befinner sig och hur skolan tillsammans med eleven ska bidra till den fortsatta utvecklingen. Ordlistor kan även installeras digitalt i InfoMentors lärplattform.

Hur använder jag Ordlistan?

Ordlistan innehåller fraser laddade med ett formativt förhållningssätt. Fraserna kan kombineras med varandra och redigeras av läraren. Kärnfraserna i varje ämne utgår från kunskapskraven i Lgr 11 och är indelade för år 1-3, 4-6 och 7-9 i respektive ämne.

Skalfraser för att beskriva vad eleven kan, till exempel:
”Du har god….”
Skalfraser för att beskriva vad eleven behöver utveckla, till exempel:
”Du behöver utveckla din…”
Kärnfraser utifrån kunskapskraven i varje ämne, till exempel:
”…förmåga att förstå innehållet i talad engelska
Utvecklande skalfraser för att beskriva hur eleven kan utvecklas, till exempel:
”Detta kan du göra genom att du/jag…”

Använd ordlistorna som de är eller vidareutveckla tillsammans med kollegorna. Dessa levereras som ett häfte och tanken är att varje lärare ska ha tillgång till varsitt exemplar, som stöd för de skriftliga omdömena. När ni beställer till alla skolans lärare, levereras Ordlistorna också som en digital insticksmodul till IT-stödet InfoMentor.

Goda exempel

”Du är en god läsare. När du skriver visar du prov på stor fantasi. En utvecklingsmöjlighet för dig är att öva din förmåga att bearbeta dina texter. Detta kan jag hjälpa dig med genom att komma med råd och tips på hur berättelserna kan byggas ut. Målet är att du själv ska kunna planera ditt skrivande och ändra i texten för att göra den bättre.”
Omdöme för elev i åk 3 svenska, skrivet av Lena Sandberg, Norra Lyckan-skolan, Perstorp

”Du visar en stor nyfikenhet att lära dig engelska. Genom att du är aktiv på lektionerna, tränar på dina glosor hemma och tränar på att läsa de texter vi har i läxa kommer du att öka ditt ordförråd och språkliga säkerhet. För att nå målen behöver du utveckla din förmåga att skriva på engelska. Det kan du göra genom att du tränar på att skriva dina glosor hemma och att du låter mig hjälpa dig med skrivbiten under lektionstid. Du behöver även träna på ditt uttal. Genom att du och jag läser tillsammans kommer du att höra och få hjälp med hur det ska låta.”
Omdöme för elev i åk 3 engelska, skrivet av Lena Sandberg, Norra Lyckan-skolan, Perstorp

”Du deltar aktivt på lektionerna genom att du lyssnar och ibland delar du med dig av dina kunskaper till klassen. För att utveckla din förmåga att återberätta och reflektera kring fakta och information, både muntligt och skriftligt, behöver du träna på att koppla lektionsinnehållet till egna erfarenheter och kunskaper. Detta kan jag hjälpa dig med genom att ge dig utrymme att delta i diskussioner och genomgångar. Det är viktigt att du visar vad du tycker och vad du kan genom att räcka upp handen och vara delaktig.”
Omdöme för elev i åk 2 naturorienterande ämnen, skrivet av Petra Svensson, Håstensskola, Varberg

”Du visar att du når flera av kunskapskraven i svenska för år 7 i de moment vi arbetat med. Du har viss muntlig förmåga och uttrycker ibland reflektioner om det vi diskuterar och det vi läser. Du skriver enklare texter och är bekant med de flesta reglerna för skriftspråket. För att nå kunskapskraven för den skriftliga delen av svenskämnet kan jag tipsa dig om att läsa böcker, tidningsartiklar och reportage om ämnen du tycker är intressanta. Dels tränar du din läsförmåga, dels bygger du ett ordförråd som du kan använda dig av när du skriver olika slags texter.”
Omdöme för elev i åk 7 svenska, skrivet av Viktoria Svensson, Håstensskola, Varberg

© InfoMentor 2022 / En hemsida från Bravissimo