Boka demo
Country
Choose country:

Tillgänglighet enligt WCAG

Vi strävar efter en lärplattform med största möjliga användarvänlighet. En del i det är vårt arbete med att se till att InfoMentors lärplattform följer WCAG när det gäller tillgänglighet för alla.  

InfoMentor Hub för grundskolan

Vad är lagen om tillgänglighet till digital offentlig service?

2016 publicerade EU ett direktiv om tillgänglighet för offentliga myndigheter för webbplatser och mobila appar. I Sverige har detta lett till att vi från och med den 1 januari 2019 har lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Lagen omfattar alla myndigheter och kommuner och liknande offentliga organ samt även privata aktörer som utför tjänster med offentlig finansiering.

För att leva upp till lagkravet så ska webbplatser och appar följa den europeiska standarden EN 301 549 V2.1.2 som i sin tur bygger på WCAG 2.1. Det finns olika datum då man ska leva upp till lagens krav, beroende på om det är en befintlig webbplats, ny webbplats eller en mobil applikation. Lagen säger också att till exempel kommuner ska tillhandahålla en så kallad tillgänglighetsredogörelse som beskriver hur webblatser och appar lever upp till kraven. Det är Myndigheten för digital förvaltning som har tillsynsansvaret för lagen.

Vad gör InfoMentor för att leva upp till kraven?
Först och främst är det viktigt att påtala att InfoMentors lärplattform för personal inte omfattas av lagen då den undantar till exempel interna webbaserade system. För InfoMentor Hub, så säger lagen att den endast är tillämplig på extranät som publicerats efter den 22 september 2019. Därmed omfattas inte heller InfoMentor Hub, som publicerades 2013, av lagen om tillgänglighet. Självklart är det dock så att vi har denna lag som en riktlinje gällande hur vårt system ska fungera, både för personal, elever och vårdnadshavare, för att alla ska ha möjlighet att ta del av allt.  Vi arbetar därför, sedan många år tillbaka, aktivt med att öka tillgängligheten i systemets alla delar och har sedan länge använt WCAG i vårt utvecklingsarbete. Vi har därför redan rutiner för intern kontroll av systemet.

För dig som vill läsa mer:
Länk till lagen https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20181937-om-tillganglighet-till-digital_sfs-2018-1937

Länk till förordningen https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20181937-om-tillganglighet-till-digital_sfs-2018-1937

Länk till DIGG (Myndigheten för digital förvaltning) https://www.digg.se/utveckling–innovation/digital-tillganglighet

Skulle du som användare av InfoMentor uppleva brister avseende tillgänglighet i InfoMentor så kan du i formuläret nedan rapportera om det. Du behöver ange för- och efternamn samt en e-postadress så att vi kan kontakta dig om vi har några följdfrågor. När er anmärkning har skickats in till oss får ni en bekräftelse på att vi tagit emot det. Vi granskar alla inkomna anmärkningar och analyserar hur vi går vidare. 

    © InfoMentor 2022 / En hemsida från Bravissimo