Boka demo
Country

”Det är roligare när man känner att man gör ett bra jobb.”

Få inspiration och goda exempel. Boka en utbildning.

Det är roligt att implementera en ny lärplattform! Även om det känns svårt och nytt i början. Därför är det viktigt att alla som ska jobba med lärplattformen förstår hur, vad och varför. Då blir det mycket, mycket bättre på sikt. Här finns också de utbildningar, den inspiration och goda exempel som behövs under terminen. Det som skapar diskussioner och nya sätt att se på saker som leder till förbättring och uppföljning. Allt det man behöver göra för ökad samsyn och höjd kvalitet i verksamheten.

Vad behöver ni utveckla?

Vid InfoMentors utbildningar möter vi enstaka lärare eller gärna hela organisationen på en skola, i ett skolområde eller i en kommun. Efter utbildningen fortsätter ni på egen hand eller med hjälp av oss för att nå det konkreta målet med utbildningen. Det finns utbildningar för både grund- och gymnasieskolan och ni kan välja om ni vill delta i några av våra bokade utbildningar (se Kalendarium här under) eller om ni vill att vi kommer ut till er och håller utbildningen.

© InfoMentor 2017 / En hemsida från Bravissimo