Boka demo
Country
Choose country:

"Det känns bra att kunna följa vad Noah gör om dagarna."

Små barn, stora behov

Som förskolepersonal har man sällan en stund då man inte är omringad av barn. Naturligtvis vill man som pedagog att stunderna som barnen har på förskolan ska bli minnesvärda och utvecklande. Samtidigt finns där såväl krav på dokumentation från myndigheter, som önskemål från vårdnadshavare som vill titta in i sitt barns vardag. Med en och samma inloggning kan vårdnadshavaren ta del av information om sina barn på både förskolan och grundskolan. InfoMentor för förskolan är ett verktyg som gör det möjligt att fånga upp, reflektera och dokumentera och därmed synliggöra jobbet för alla. Dessutom laddat med en rad smarta funktioner som förenklar vardagen för både pedagog och vårdnadshavare.

Nya rapporter underlättar planeringen

Vi har lanserat två nya beläggningsrapporter för tidsregistrering per dag och månad. I dessa kan du enkelt titta på planerad tid och jämföra med faktisk tid. Detta innebär att du kan se trender och kan därmed även planera för bemanning av personal. Eftersom att man kanske inte alltid har möjlighet att checka in och checka ut barn i samband med att de kommer och lämnar förskolan så har vi lagt till en funktion som gör att det går att korrigera tiderna i efterhand. På så sätt får du rätt statistik i de nya beläggningsrapporterna.

Att synliggöra dagen på förskolan

Pedagogerna använder InfoMentor för att dokumentera det som sker under dagen, direkt mot läroplanen. Portfoliofunktion med verktygen bild, film och text, ger vårdnadshavaren möjlighet att komma närmare verksamheten. Det blir enkelt att följa sitt barns vardag och kunna ställa frågor till sitt barn om det som hänt under dagen. Vid t ex sjukdom kan man smidigt frånvaroanmäla sitt barn via mobilen. Både vårdnadshavare och pedagoger kan registrera omsorgsschema. Pedagogerna kan checka in och ut barnen, se vilka barn som är frånvarande och snabbt se om det finns meddelande, direkt på startsidan. Med enkätfunktionen är det lätt att skapa en enkät, skicka ut denna till vårdnadshavare och på så sätt kunna utvärdera och utveckla verksamheten.

151027_214-web_704x420px

© Sjunnesson Photography

© InfoMentor 2017 / En hemsida från Bravissimo