Boka demo
Country
Choose country:

"Det känns bra att kunna följa vad Noah gör om dagarna."

Tid att förenkla

Som pedagog vill man att stunderna som barnen har på förskolan ska bli minnesvärda och utvecklande. Samtidigt finns där såväl krav på dokumentation från myndigheter, som önskemål från vårdnadshavare som vill titta in i sitt barns vardag. InfoMentor för förskolan är ett verktyg som gör det möjligt att fånga upp, reflektera och dokumentera och därmed synliggöra jobbet för alla. Dessutom laddat med en rad smarta funktioner som förenklar vardagen för både pedagoger och vårdnadshavare.

InfoMentor Hub för förskolanNyhet! Enklare vardag med notifieringar för vårdnadshavare

Nu är den här! Appen InfoMentor Hub med notifieringar gör att vårdnadshavare kan ha full koll på allt som händer på förskolan. En notifiering visas när ny information har publicerats och genom att klicka på respektive notifiering så kommer man till motsvarande plats i InfoMentor Hub. Läs mer och ladda ner informationsmaterial här »

InfoMentor Media – en app för dokumentation

InfoMentor Media är en app för dig som arbetar i förskolan och som idag har InfoMentor som lärplattform. Appen är ett unikt verktyg för att kunna dokumentera vardagen på förskolan på ett enkelt och säkert sätt. Ta en bild eller filma en stund, koppla bilden eller filmen till läroplanen och lägg in i den i barnets portfolio där du också har möjlighet att lägga till en kommentar. Du behöver inte ens ha tillgång till wifi utan kan dokumentera stunden offline och sedan ladda upp den vid ett senare tillfälle. På så sätt missar du som pedagog inga tillfällen att dokumentera barnens utveckling och vårdnadshavarna får ta del av barnets vardag. Med appen blir vardagens dokumentation ett rent nöje. Här hittar du mer information om appen och hur du kommer igång »

Rapporter underlättar planeringen

Vi har två beläggningsrapporter för tidsregistrering per dag och månad. I dessa kan du enkelt titta på planerad tid och jämföra med faktisk tid. Detta innebär att du kan se trender och kan därmed även planera för bemanning av personal. Eftersom att man kanske inte alltid har möjlighet att checka in och checka ut barn i samband med att de kommer och lämnar förskolan så har vi lagt till en funktion som gör att det går att korrigera tiderna i efterhand. På så sätt får du rätt statistik.

Att synliggöra dagen på förskolan

Pedagogerna använder InfoMentor för att dokumentera det som sker under dagen, direkt mot läroplanen. Med en och samma inloggning kan vårdnadshavaren ta del av information om sina barn på både förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Portfoliofunktion med verktygen bild, film och text, ger vårdnadshavaren möjlighet att komma närmare verksamheten. Det blir enkelt att följa sitt barns vardag och kunna ställa frågor till sitt barn om det som hänt under dagen. Vid t ex sjukdom kan man smidigt frånvaroanmäla sitt barn via mobilen. Både vårdnadshavare och pedagoger kan registrera omsorgsschema. Pedagogerna kan checka in och ut barnen, se vilka barn som är frånvarande och snabbt se om det finns meddelande, direkt på startsidan. Med enkätfunktionen är det lätt att skapa en enkät, skicka ut denna till vårdnadshavare och på så sätt kunna utvärdera och utveckla verksamheten.

© InfoMentor 2018 / En hemsida från Bravissimo