Boka demo
Country

InfoMentor Hub för elever och vårdnadshavare

InfoMentor Hub är gränssnittet för elever och vårdnadshavare och innehåller smarta funktioner som underlättar i vardagen. Användaren kan välja att logga in på en dator eller ladda ner appen InfoMentor Hub från App Store eller Google Play.

InfoMentor Hub med notifieringar

Enklare vardag med notifieringar

Appen InfoMentor Hub med notifieringar gör att elever och vårdnadshavare kan ha full koll på allt som händer i förskolan och skolan. En notifiering visas när ny information har publicerats och genom att klicka på respektive notifiering så kommer man till motsvarande plats i InfoMentor Hub.

Så här gör du som elev och vårdnadshavare för att komma igång
1. Logga in på ditt konto i InfoMentor Hub via webbläsaren i din mobiltelefon. OBS! För att koppla appen behöver du logga in med användarnamn och lösenord till InfoMentor då BankID inte tillåter ID-växling.
2. Följ instruktionerna.
3. Klart!

Rapportera frånvaro för del av dag

Nu kan vårdnadshavare rapportera frånvaro även för del av dag i InfoMentor Hub! För att detta ska fungera måste dock skolan ha registrerat schema i InfoMentor. I samband med denna förbättring har vi passat på att göra en uppfräschning av utseendet.

Smarta funktioner ger snabb överblick

Funktionerna på startsidan är indelade i olika boxar som ger elever och vårdnadshavare en snabb överblick över all information. Boxarnas antal beror på vilken funktionalitet förskolan eller skolan har valt att använda och kan därför variera. Här nedanför kan du se vilka funktioner som finns tillgängliga för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.

InfoMentor Hub för förskolan

Frånvaro
I denna box kan vårdnadshavaren rapportera frånvaro för idag eller i morgon samt lägga till en kommentar.

Information
Här visas de filer och länkar som förskolan har publicerat.

Kalender
Här finns förskolans kalender med information om exempelvis planeringsdagar och olika aktiviteter.

Kontaktlista
Här finns kontaktuppgifter och man kan skicka e-post till andra vårdnadshavare och personalen på förskolan. Vårdnadshavaren kan själv ställa in vilka kontaktuppgifter som ska synas.

Portfolio
Här samlar förskolans pedagoger barnets bilder och dokumentation.

Tidslinje
Här berättar förskolan vad som händer under dagarna, fungerar precis som en blogg.

Tidsregistrering
Här kan vårdnadshavaren registrera, se och ändra de tider barnet ska vara på förskolan samt lägga till en kommentar och även se om personalen på förskolan skrivit en kommentar.

Utvecklingssamtal
Denna box visas enbart när det finns bokningsbara tider för utvecklingssamtal. När man har bokat en tid så visas den direkt på startsidan. Men det går även att gå in i boxen för att se, ändra eller avboka en bokad tid.

InfoMentor Hub för grundskolan

Bedömningar
Här visas elevens alla bedömningar.

Den röda symbolen innebär att eleven behöver extra stöd för att uppfylla kunskapskravet. Det är då skolans ansvar att utreda vilka stödåtgärder som behövs för att hjälpa eleven.

Den gula symbolen innebär att eleven uppfyller det krav som lärarna har satt upp för den aktuella terminen/årskursen i sin planering av undervisningen, men att eleven ännu inte uppfyllt det nationellt fastställda kunskapskravet som gäller för år 3, 6 eller 9.

Den gröna symbolen innebär att eleven har uppfyllt det nationellt fastställda kunskapskravet för år 3, år 6 eller år 9 och arbetar vidare mot nästa nivå.

Om ett kunskapskrav inte är bedömt med en symbol innebär det att kunskapskravet ännu inte behandlats i undervisningen.

Om skolor valt att publicera betyg ser elever och vårdnadshavare dessa genom att klicka på ”Betyg” längst nere till vänster.

Blogg
Här kan både eleven och vårdnadshavaren läsa lärarens inlägg och eleven kan även kommentera inläggen.

eTest
Denna box syns enbart för eleven och innehåller digitala prov som läraren kan lägga ut.

Familjewebben
Denna box är en genväg till gamla Familjewebben där vårdnadshavaren till exempel kan ta del av IUP/Planeringar, åtgärdsprogram och elevanteckningar.

Fritidshem
Här kan vårdnadshavaren registrera, se och ändra elevens tider samt lägga till en kommentar och även se om lärare skrivit en kommentar.

Frånvaro
I denna box visas all frånvaro. Här kan vårdnadshavaren rapportera om eleven är frånvarande idag eller i morgon. Vårdnadshavaren kan även rapportera frånvaro för del av dag mot elevens schema (fungerar enbart om skolan har schema i InfoMentor.)

Information
Här visas de nyheter, filer och länkar som skolan har publicerat.

Kalender
Här finns skolans kalender med information om exempelvis studiedagar, terminstider eller nationella prov.

Kontaktlista
Här finns klasslistan med kontaktuppgifter och man kan skicka e-post till vårdnadshavare och klassföreståndare. Vårdnadshavaren kan själv ställa in vilka kontaktuppgifter som ska synas.

Kunskapsrum
Här syns de kunskapsrum som eleven har tillgång till och här samlar läraren all information till under-visningen.

Portfolio
Här syns de filer som skolan sparat på eleven.

Schema
Här syns elevens schema och man kan enkelt välja t ex vilken dag eller vecka man vill titta på.

Uppgifter
Här visas elevens uppgifter och här kan eleven kommunicera med sin lärare kring uppgifterna.

Utvecklingssamtal
Denna box syns enbart för vårdnadshavaren och visas enbart när det finns bokningsbara tider för utvecklingssamtal för eleven. När man har bokat en tid så visas den direkt på startsidan. Men det går även att gå in i boxen för att se, ändra eller avboka en bokad tid.

Veckoplan
Här finns en översikt över vad som händer vecka för vecka med veckobrev, information och läxor.

InfoMentor Hub för gymnasieskolan

Bedömningar
Här visas elevens alla bedömningar.

Den röda symbolen innebär att eleven behöver extra stöd för att uppfylla kunskapskravet. Det är då skolans ansvar att utreda vilka stödåtgärder som behövs för att hjälpa eleven.

Den gula symbolen innebär att eleven uppfyller det krav som lärarna har satt upp för den aktuella terminen/årskursen i sin planering av undervisningen, men att eleven ännu inte uppfyllt det nationellt fastställda kunskapskravet för respektive kurs.

Den gröna symbolen innebär att eleven har uppfyllt det nationellt fastställda kunskapskravet för respektive kurs och arbetar vidare mot nästa nivå.

Om ett kunskapskrav inte är bedömt med en symbol innebär det att kunskapskravet ännu inte behandlats i undervisningen.

Blogg
Här kan både elev och vårdnadshavare läsa lärarens inlägg och som elev kan du även kommentera inläggen.

eTest
Denna box syns enbart för eleven och innehåller digitala prov som läraren kan lägga ut.

Frånvaro
I denna box visas all frånvaro. Här kan vårdnadshavaren och elever över 18 år rapportera om eleven är frånvarande idag eller i morgon. De kan även rapportera frånvaro för del av dag mot elevens schema (fungerar enbart om skolan har schema i InfoMentor.)

Information
Här visas de nyheter, filer och länkar som skolan har publicerat.

Kalender
Här finns skolans kalender med information om exempelvis studiedagar, terminstider eller nationella prov.

Kontaktlista
Här finns klasslistan med kontaktuppgifter och du kan enkelt skicka e-post till vårdnadshavare och klassföreståndare. Vårdnadshavaren kan själv ställa in vilka kontaktuppgifter som ska synas.

Kunskapsrum
Här syns de kunskapsrum som eleven har tillgång till och här samlar läraren all information till undervisningen.

Portfolio
Här syns de filer som skolan sparat på eleven.

Schema
Här ser du elevens schema och du kan enkelt välja t ex vilken dag eller vecka du vill titta på.

Uppgifter
Här visas elevens uppgifter och här kan eleven kommunicera med sin lärare kring uppgifterna.

Utvecklingssamtal
Denna box syns enbart för elever som är över 18 år och vårdnadshavare samt visas enbart när det finns bokningsbara tider för utvecklingssamtal. När man har bokat en tid så visas den direkt på startsidan. Men det går även att gå in i boxen för att se, ändra eller avboka en bokad tid.

Ladda ner pdf med frågor och svar

När man använder InfoMentor Hub dyker det ibland upp frågor och funderingar. Här kan du ladda ner en pdf med frågor och svar för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Den finns dessutom i olika språkversioner. Ladda ner och dela ut till både elever och vårdnadshavare.

Frågor och svar om InfoMentor Hub för förskolan på svenska »

Frågor och svar om InfoMentor Hub för förskolan på engelska »

Frågor och svar om InfoMentor Hub för förskolan på arabiska »

Frågor och svar om InfoMentor Hub för grundskolan på svenska »

Frågor och svar om InfoMentor Hub för grundskolan på engelska »

Frågor och svar om InfoMentor Hub för grundskolan på arabiska »

Frågor och svar om InfoMentor Hub för gymnasieskolan på svenska »

Frågor och svar om InfoMentor Hub för gymnasieskolan på engelska »

Frågor och svar om InfoMentor Hub för gymnasieskolan på arabiska »

Ladda ner affisch om InfoMentor Hub med notifieringar

Här hittar du en affisch om appen InfoMentor Hub med notifieringar som du kan ladda ner, skriva ut och sätta upp på anslagstavlor på förskolan och skolan.

Affisch om InfoMentor Hub för förskolan A4 »

Affisch om InfoMentor Hub för förskolan A3 »

Affisch om InfoMentor Hub för grundskolan A4 »

Affisch om InfoMentor Hub för grundskolan A3 »

Affisch om InfoMentor Hub för gymnasieskolan A4 »

Affisch om InfoMentor Hub för gymnasieskolan A3 »

 

Inför föräldramötet

Här kan du är som lärare ladda ner en PowerPoint presentation. Använd den som stöd på föräldramötet när du går igenom funktionerna i InfoMentor Hub. Observera att detta är en mall och den behöver därför kompletteras med information från just din skola. Det du behöver komplettera är markerat med rött och därför är det bra om du går igenom den innan föräldramötet.

PowerPoint presentation om InfoMentor Hub för förskolan »

PowerPoint presentation om InfoMentor Hub för grundskolan »

PowerPoint presentation om InfoMentor Hub för gymnasieskolan [kommer inom kort]

© InfoMentor 2020 / En hemsida från Bravissimo